tech-auction


אודות מכרז דיגיטל טק

 

מינהל הרכש הממשלתי, באגף החשב הכללי, במשרד האוצר, פרסם שני מכרזים לאספקת שירותי דיגיטל וטכנולוגיות המידע בתפוקות למשרדי ממשלה. המכרזים פורסמו בליווי המקצועי של מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב הממשלתי.

המכרז המרכזי לאספקת שירותי דיגיטל במודל תפוקות 09-2019 הינו מכרז לרכישת שירותים בתחומי הדאטה, תוכן, עיצוב שירות, חווית משתמש ושינוי תהליכים. למידע נוסף היכנסו לאתר מכרז הדיגיטל

מכרז מרכזי לאספקת שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע 11-2019 נועד ליצירת שירותים מתקדמים ופתרונות טכנולוגיים להאצת הדיגיטציה עבור אזרחי המדינה, באמצעות התמחויות שונות בשלל טכנולוגיות מתקדמות. משרדי הממשלה יכולים לבצע, במהירות ובקלות, התקשרות עם ספקים בתחומים שונים: סיוע וייעוץ בהגירה לענן, פיתוח מערכות ואתרים בעזרת טכנולוגיות מתקדמות, ניתוח ארכיטקטוני וכן הדרכה והטמעה.

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מהו מכרז הטק?


מכרז המאפשר רכישת תפוקות בתחומי טכנולוגיות המידע. המכרז נועד לייצר בצורה מהירה וטובה פתרונות טכנולוגיים, מערכות מידע ושירותים דיגיטליים מתקדמים לאזרחי ישראל.
משרדי הממשלה יכולים לבצע התקשרות עם ספקים בתחומים שונים בהתאם לאשכולות שהוגדרו במכרז, במטרה לסייע בהגירה לענן, לפתח מערכות ואתרים בעזרת טכנולוגיות מתקדמות, לאפיין ולסייע בארכיטקטורה ולהטמיע מערכות במהירות ובקלות.

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אז מה זה בעצם רכישת תפוקה?


רכישת שירות בתפוקה משמעותו קבלת מוצר גמור מהספק. לכל התמחות הוגדרו תפוקות שהספק מחויב למסור במסגרת זכייתו בתיחור.

דוגמאות להגדרת תפוקות:

עולם הפיתוח - turn-key project (לרבות ביצוע בדיקות לפני העלייה לאוויר). המשרד יכול לקבל תפוקות כגון: מערכת מוגמרת, אתר מוכן לעלייה לאוויר, מודול חדש במערכת קיימת או ממשק למערכת קיימת.

עולם הייעוץ במעבר לענן - המשרד יקבל כתפוקה מסמך מיפוי מצב קיים של מערכת והמלצות להעברת המערכת לענן/מסמך ארכיטקטורה מותאמת לענן.

המכרז אינו מאפשר התקשרות על בסיס תשומות (כגון: כמות שעות פיתוח, מנתח מערכות לחודשיים עבודה וכו').

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

למי המכרז מיועד?


המכרז מיועד לאגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרדי הממשלה, יחידות סמך ממשלתיות וכן גופים נלווים הזקוקים לשירותים בתפוקות בתחומי תשתיות הגירה לענן, תכנון, ניתוח ופיתוח, בסיסי נתונים, חדשנות טכנולוגית וכן הדרכה והטמעת מערכות מידע.
 

תמונת אילוסטרציה

מה היתרונות במכרז זה?


  1. האצת טרנספורמציה דיגיטלית –
    מדובר על פלטפורמת רכש חדשנית בעולמות הדיגיטל וטכנולוגיות המידע אשר נועדה לסייע למשרדי הממשלה לקדם התמרה דיגיטלית ולהאיץ פיתוח של מערכות מידע בכלים חדשניים.
  2. תחילת עבודה באמצעות תהליך פשוט ומהיר -
    מגבשים רעיון לפרויקט, כותבים בריף, מפרסמים תיחור קצר בין הספקים באמצעות מערכת התיחורים ולאחר בחירת ספק זוכה מתחילים מיד לעבוד.
  3. עבודה עם מומחי טכנולוגיות המידע - למכרז זה ניגשו מאות ספקים, מתוכם נבחרו בקפידה רק ספקים איכותיים וטובים כדי שמשרדי הממשלה יכלו למצוא בקלות את הספק המתאים ביותר לפרויקט הנדרש.
תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

כיצד מתבצע בחירת ספק זוכה?


באפשרות המשרד הפונה להחליט על אופן בחירת הספק הזוכה בתיחור, בהתבסס על הצעת מחיר בלבד או שילוב של איכות ומחיר.
במסלול הצעת מחיר בלבד - תבחן ההצעה לפי 20% הערכת ספק (ציון המבוסס על חוות דעת המשרדים בסיום פרוייקט עם הספק) ו-80% הצעת המחיר שניתנה.
במסלול איכות ומחיר - תיבחן ההצעה לפי 20% הערכת ספק (ציון המבוסס על חוות דעת המשרדים בסיום פרויקט עם הספק), 50% לפי ציוני האיכות ו-30% הצעת המחיר שניתנה. חשוב לציין כי קריטריוני האיכות נקבעו על ידי עורך המכרז ואחידים עבור כל התיחורים.

מדרגות פנייה לועדת מכרזים 

 

טבלה לאשכול הדרכה

 
 
סכום בחירת זוכה על בסיס מחיר בלבד בחירת זוכה על בסיס איכות + מחיר
  לפני פרסום סיום הליך בחירת זוכה לפני פרסום סיום הליך בחירת זוכה
עד 70,000 ש"ח כולל מע"מ לא נדרשת פנייה לוועדת מכרזים לא נדרשת פנייה לוועדת מכרזים נדרשת פנייה לוועדת מכרזים אחת לשנה או בכל תיחור (להחלטת המשרד) נדרשת פנייה לוועדת מכרזים
בין 70,000 ש"ח ל-1,000,000 ש"ח כולל מע"מ     נדרשת פנייה לוועדת מכרזים אחת לשנה או בכל תיחור (להחלטת המשרד) נדרשת פנייה לוועדת מכרזים
מעל 1,000,000 ש"ח כולל מע"מ     נדרשת פנייה לוועדת מכרזים נדרשת פנייה לוועדת מכרזים
 


 

טבלה לכל האשכולות למעט אשכול הדרכה

 
 
סכום בחירת זוכה על בסיס מחיר בלבד בחירת זוכה על בסיס איכות + מחיר
  לפני פרסום סיום הליך בחירת זוכה לפני פרסום סיום הליך בחירת זוכה
עד 150,000 ש"ח כולל מע"מ לא נדרשת פנייה לוועדת מכרזים לא נדרשת פנייה לוועדת מכרזים נדרשת פנייה לוועדת מכרזים אחת לשנה או בכל תיחור (להחלטת המשרד) נדרשת פנייה לוועדת מכרזים
בין 150,000 ש"ח ל-1,000,000 ש"ח כולל מע"מ     נדרשת פנייה לוועדת מכרזים אחת לשנה או בכל תיחור (להחלטת המשרד) נדרשת פנייה לוועדת מכרזים
מעל 1,000,000 ש"ח כולל מע"מ     נדרשת פנייה לוועדת מכרזים נדרשת פנייה לוועדת מכרזים
 

 

תהליך העבודה במערכת התיחורים

חזור לראש הדף