מכרז אספקת שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות מידע


אודות מכרז דיגיטל-טק

 

מינהל הרכש הממשלתי, באגף החשב הכללי, במשרד האוצר, פרסם שני מכרזים לאספקת שירותי דיגיטל וטכנולוגיות המידע בתפוקות למשרדי ממשלה. המכרזים פורסמו בליווי המקצועי של מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב הממשלתי במערך הדיגיטל הלאומי.

למידע נוסף אודות מכרז טק


מערכת התיחורים

 

מערכת אשר פותחה על ידי משרד האוצר, לצורך שימוש ותפעול תהליך מכרזי הדיגיטל-טק (ומכרזים נוספים בהמשך) הן עבור משרדי הממשלה והן עבור הספקים שזכו במכרזים.
במערכת זו, ניתן לבצע, לנהל ולעקוב אחר תהליך התיחור במלואו. החל בהגשת בקשה לתיחור חדש על ידי נציגי המשרד, לרבות צירוף מסמכים נדרשים והגדרת לוח זמנים לתהליך, דרך העברת הפנייה באמצעות המערכת לאישור גורם מקצועי, ועד לקבלת אישור לפרסום. לאחר אישור הפנייה על ידי הגורם המקצועי, היא תופץ לספקים שישלפו לצורך קבלת הצעות מחיר.

למידע נוסף אודות מערכת התיחורים

 

אשכולות והתמחויות

 


תשתיות והגירה לענן

הגירה של תשתיות ומערכות המידע במשרדים לענן הציבורי הינה תהליך מורכב הכולל פעילויות רבות של תכנון, יישום, ליווי, מודרניזציה ובקרה. המעבר לענן דורש תכנון מוקדם, לרבות מיפוי המידע והמערכות בארגון, ניתוח והערכת עלויות ואופטימיזציה של משאבים. יישום מבוקר של ההגירה לענן, בכפוף למדיניות, סטנדרטים ועקרונות מנחים של גוף ה -CCoE ברשות התקשוב, תוך בחינת התהליך על פי מדדי הצלחה מוגדרים ובדיקות עומסים בתסריטים של מקרי קצה, יבטיח מעבר בטוח ונכון לסביבת הענן ומימוש היעדים הארגוניי.
 
 

תכנון, ניתוח ופיתוח

ניתוח ואפיון מערכת מידע מהווה שלב התחלתי לעיצוב דרישות המערכת, החל מבחינת מצב קיים, איסוף דרישות מהלקוחות, בחינת חלופות ועד לקבלת מסמך אפיון מפורט עבור המערכת. לאחר גיבוש אפיון המערכת, ניתן להתקדם לשלב היישום הכולל פיתוח מערכת/רכיב תוכנה בהתאם לאפיון שנקבע, תוך שימוש במגוון שפות תכנות בהתאם להתמחויות המוצעות. פעילויות תכנון ויישום בענן ייושמו בהתאם לסטנדרטים ועקרונות מנחים של גוף ה CCoE ברשות התקשוב.
 
 

בסיסי נתונים

ייעוץ וליווי לבחירת בסיסי נתונים מתאימים בשלב הקמת מערכת או הסבתה, הסבת בסיס נתונים קיים לבסיס נתונים אחר לרבות שדרוג גרסת SQLServer.
 

הדרכה והטמעה

תהליך של הטמעת מערכות מידע במשרדים הינו תהליך מורכב, אשר דורש תכנון מפורט לשלבים עד להטמעת המערכת במלואה. הדרכה והטמעה באופן יעיל ומקצועי יתרמו לשימושיות במערכת ולאימוצה על ידי כלל העובדים במשרד. בנוסף, חשוב לתת דגש על שמירת הידע בעת הוספת משתמשים חדשים ולצרכים עתידיים.
 

חדשנות טכנולוגית

מציאת פתרונות תוכנה חדשניים והתמודדות עם אתגרים הניצבים בפני המשרדים. פניות דרך התמחות זו, יציגו את הבעיה והצורך של המזמין תוך הימנעות מהגדרה ממוקדת של הפתרון הנדרש ומאפייניו, במטרה לאפשר לספקים להציע פתרונות תוכנה מיוחדים וחדשניים המתאימים לדרישות המשרד.
 

שאלות ותשובות

התיחור עבור הפיתוח הוא תיחור נפרד. במידה שהספק שביצע את האיפיון/עיצוב נכלל ברשימת ספקי הפיתוח בטכנולוגיה הרלוונטית, הוא יוכל להישלף כאחד הספקים שישתתפו בתיחור (הספק ישלף בתיחור הפיתוח במקרים שהמשרד בחר בו כספק מועדף או כאשר מגיע תורו בהתאם למונה השליפות).

פרויקט קטן מוגדר בעלות של עד 150 אש"ח כולל מע"מ ופרויקט גדול מעל ל-150 אש"ח (כולל מע"מ).
עבור אשכול הדרכה והטמעה - פרויקט קטן מוגדר עד 70 אש"ח (כולל מע"מ) ומעל לסכום זה הפרויקט יוגדר כפרויקט גדול.

מעת לעת עורך המכרז יפתח התמחויות מסויימות לרענון או לאשכולות חדשים. יש לעקוב אחר העדכונים באתר מינהל הרכש ובאתר המכרז.

כמות בסיס הינה הכמות אותה מתחייב המשרד להזמין מהספק. כמות אפשרית נוספת הינה כמות נוספת הניתנת למימוש, בחלקה או במלואה בהתאם להחלטת המשרד במהלך הפרויקט.

בפרויקטים קטנים (עד 150 אש"ח) יישלפו 5 ספקים, בפרויקטים גדולים 3 ספקים.

בכל הפרוייקטים הגדולים ישנו מרכיב איכות, בפרוייקטים קטנים ישנו רכיב איכות במידה שהמשרד מחליט.

רכיבי האיכות נקבעו ע"י עורך המכרז כלהלן:

  • התרשמות מיכולת המציע לספק את השירות הנדרש – 20%
  • איכות ההצעה ואופן הגשתה – 20%
  • התאמת הפתרון המוצע לצרכי המשרד – 30%
  • ראיון עם נותני השירותים המוצעים לביצוע העבודה בפועל – 30%

בכל התמחות בנושאי פיתוח ניתן לבחור שפת פיתוח ספציפית או התמחות כללית (כגון: פיתוח בקוד פתוח) או לשלב מספר התמחויות (בהתאם לפרוייקט).

לרשימת ספקים לפי התמחויות וגודל הפרויקט לחצו כאן

לאחר בחירת ספק זוכה בתיחור, המשרד יוציא הזמנה לספק.
הזמנה וחשבוניות ינוהלו ע"י המשרד במערכת המרכבה.
התשלום לספק יבוצע בהעברה בנקאית.

כנס ספקים הוא אופציונלי ונתון לשיקול דעתו של המשרד. במידה וקובעים כנס לספקים, יש לזמן את כל הספקים (הפגישה אינה חובה).

עם פרסום הפניה במערכת, נשלח באופן אוטומטי מייל לכל הספקים שנשלפו. בנוסף, הספקים יכולים להיכנס למערכת בכל עת ולראות את הפניות המיועדות להם.

חדשנות טכנולוגית לא מחולקת לפי גודל הפרויקט.

לא, מכרז טק נועד לאפיון ופיתוח מערכות, הדרכה והטמעה וכן סיוע בהגירה לענן.

לאחר הרשמה וקבלת הרשאות למערכת, הכניסה תתבצע דרך מערכת ההזדהות הממשלתית.

הספקים נדרשים לתת הצעת מחיר לכל שורה בתיחור, עבור יחידה אחת בלבד (בין אם מדובר בכמות בסיס או בכמות אםשרית נוספת). בתהליך פתיחת הצעות המחיר, המשרד מקבל שקלול של כל השורות לפי החישוב הבא: (מחיר ליחידה אחת) X (כמות בסיס+כמות אפשרית נוספת).

חזור לראש הדף