מכרז אספקת שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות מידע


אודות

 

מטרת המכרז
1. לאפשר למשרדי הממשלה לרכוש תכולה בתפוקות בתחומי טכנולוגיות מידע
2. לפתח מערכות בעזרת טכנולוגיות מידע מתקדמות ולהטמיען במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
3. לייצר מוצרים ושירותים מתקדמים עבור אזרחי המדינה

להוראת התכ"ם

                                                                                                                 

מערכת תיחורים דיגיטלית - וובינר משרדים


מכרז משלים חדש

 

 

מה החידושים במכרז?

 

מתחילים לעבוד מיד – תהליך פשוט ומהיר 

    מגבשים רעיון לפרויקט, כותבים בריף, עושים תיחור קצר בין הספקים ומתחילים לעבוד

     
עבודה עם מומחי טכנולוגיות המידע

למכרז זה ניגשו מאות ספקים, מתוכם בחרנו רק ספקים מצויינים שנבחרו בקפידה כדי שאתם תוכלו למצוא בקלות את הספק המושלם לפרויקט שלכם

                                                                                                                  

רשימת ספקים זוכים במכרז

רישום משרדי הממשלה למערכת ניהול המכרז

כותבים בריף

 

תחומי התמחויות טכנולוגיות מידע

נספח זה מפרט את ההתמחויות בתחום השירותים בעולם טכנולוגיות המידע הנדרשות במסגרת המכרז.
עבור כל התמחות הוגדרו פעילויות, שספק המבקש לתת שירותים באותה התמחות צריך לדעת לבצע.

 


הדרכה והטמעה

פיתוח הדרכה

התמחויות ותוצרים

 1. לימוד המערכת/המוצר ע"י צוות הספק

 2. פיתוח והדרכה
 • מערכי שיעור
 • תרגילים
 • מבדקי/מבחני ידע

הכנת חומרי הדרכה

1. לימוד המערכת/המוצר ע"י צוות הספק

 • מסמך הדרכה למשתמש

2. הכנת חומרי הדרכה (כולל סרטונים, אנימציות וכד')

 • חומרי הדרכה (כולל מצגות, סרטונים, אנימציות וכד')
 • לומדה מקוונת (לרבות סרטוני סמן וסרטוני DEMO בהפעלת משתמש)
 • סרטון הדרכה
 • קמפיין (פנימי) לקראת השקת מערכת

הדרכה פרונטלית

1. לימוד המערכת/המוצר ע"י צוות הספק

 • משוב

2. ביצוע הדרכה פרונטלית

 • משוב

הטמעה

1. לימוד המערכת/המוצר ע"י צוות הספק

 • משוב

2. הטמעה

 • משוב
 

ניתוח ופיתוח

ניתוח מערכות

התמחויות ותוצרים

1. ניתוח מערכת

 • מסמך ניתוח מערכת מפורט

פיתוח

פיתוח

1. פיתוח סביבת DOT .NET  
2. פיתוח אפליקציות WEB
3. פיתוח אפליקציות מובייל
4. פיתוח מערכות קוד פתוח (ללא העדפה לשפה מסויימת) 
5. פיתוח JAVA
6. פיתוח PAYTHON
7. פיתוח ב- REACT
8. פיתוח באנגולר
9. פיתוח בסביבת PHP
10. פיתוח ב-Knockout  

פירוט הפעילויות/ השירותים המלא בנספח המצורף מטה

הבהרה: הפעילויות והתוצרים הנדרשים ביחס לכל אחת מההתמחויות המוזכרות לעיל – בכל התמחות אליה הוא ניגש, נדרש המציע לבצע את כלל הפעילויות וכל התוצרים הללו

 

תוצרים לפעילויות:

הנחיות, דוגמאות קוד
מסמך איפיון
המוצר/המערכת + קוד המוצר
מסמך תכנון בדיקות
בדיקות מסירה - תוצאות בדיקה ואישור תקינות המערכת והתאמתה לדרישה ותיעוד הקוד
הנחיות התקנה
(train the trainer) הדרכה ליווי
בדיקות שפיות בסביבת ייצור

ארכיטקטורה

התמחויות ותוצרים

1. ייעוץ

 • מסמך ארכיטקטורה למערכת המשקלל את היבטי אבטחת המידע, סיסטם/תשתיות ופיתוח.

2. ליווי

 

בסיסי נתונים

ייעוץ וליווי בעולמות בסיסי נתונים מתקדמים (לא רלציוניים)

התמחויות ותוצרים

 1. ייעוץ בבחירת בסיס נתונים מתאים בשלבי בניית ארכיטקטורת המערכת
 • מסמך סיכום המלצות
 1. ליווי במעבר לבסיס נתונים מתקדם

 

הסבת בסיסי נתונים ושדרוג גרסת SqlServer

התמחויות ותוצרים

הבהרה: הפעילויות והתוצרים הנדרשים ביחס לכל אחת מההתמחויות המוזכרות לעיל – בכל התמחות אליה הוא ניגש, נדרש המציע לבצע את כלל הפעילויות וכל התוצרים הללו

 1. מסמך תכנון הסבה
 2. מסמך תכנון בדיקות
 3. בדיקות מסירה
 4. התקנה
 5. בדיקות שפיות בסביבת ייצור
 

חדשנות טכנולוגית

פתרונות תוכנה חדשניים

התמחות זו נועדה לצורך מציאת פתרונות תוכנה חדשניים ולהתמודדות עם אתגרים הניצבים בפני המזמינים. פניות פרטניות בהתמחות זו, יציגו את הבעיה והצורך של המזמין תוך הימנעות מהגדרה ממוקדת של הפתרון הנדרש ומאפייניו, וזאת במטרה לתת למזמין אפשרות לבחור בפתרון תכנה חדשני ומתאים.
הפתרון יכול לכלול רכיבי חמרה נדרשים ובלבד שליבת הפתרון מבוססת תכנה.

 

איך זה עובד?

דוגמא להפעלת המכרז בפרויקט עד 150 אלף ש״ח
הפירוט המלא מופיע ​בהודעת התכ"ם

 

להודעת התכ"ם

מדריכים למערכת התיחורים

                                                                                                                  

מדריך למשרד ממשלתי

מדריך לספק


שאלות ותשובות

התיחור עבור הפיתוח הוא תיחור נפרד. במידה והספק שביצע את האיפיון/עיצוב נכלל ברשימת ספקי הפיתוח בטכנולוגיה הרלוונטית, הוא יוכל להישלף כאחד הספקים שישתתפו בתיחור (הספק ישלף בתיחור הפיתוח במקרים שהמשרד בחר בו כספק מועדף או כאשר מגיע תורו בהתאם למונה השליפות).

פרויקט קטן מוגדר בעלות של עד 150 אש"ח כולל מע"מ ופרויקט גדול מעל ל-150 אש"ח (כולל מע"מ).
עבור אשכול הדרכה והטמעה - פרויקט קטן מוגדר עד 70 אש"ח (כולל מע"מ) ומעל לסכום זה הפרויקט יוגדר כפרויקט גדול.

מעת לעת עורך המכרז יפתח התמחויות מסויימות לרענון או אשכולות חדשים. יש לעקוב אחר העדכונים באתר מינהל הרכש ובאתר המכרז.

כמות בסיס הינה הכמות אותה מתחייב המשרד להזמין מהספק. כמות אופציונאלית הינה כמות אפשרית נוספת הניתנת למימוש, בחלקה או במלואה בהתאם להחלטת המשרד במהלך הפרויקט.

בפרויקטים קטנים (עד 150 אש"ח) יישלפו 5 ספקים, בפרויקטים גדולים 3 ספקים.

בכל הפרוייקטים הגדולים ישנו מרכיב איכות, בפרוייקטים קטנים ישנו רכיב איכות במידה והמשרד מחליט.

רכיבי האיכות נקבעו ע"י עורך המכרז כלהלן:

 • התרשמות מיכולת המציע לספק את השירות הנדרש – 20%
 • איכות ההצעה ואופן הגשתה – 20%
 • התאמת הפתרון המוצע לצרכי המשרד – 30%
 • ראיון עם נותני השירותים המוצעים לביצוע העבודה בפועל – 30%

בכל התמחות בנושאי פיתוח ניתן לבחור שפת פיתוח ספציפית או התמחות כללית (כגון: פיתוח בקוד פתוח) או לשלב מספר התמחויות (בהתאם לפרוייקט).

רשימת ספקים לפי התמחויות וגודל הפרויקט מפורסמת באתר.

לאחר בחירת ספק זוכה בתיחור, המשרד יוציא הזמנה לספק.
הזמנה וחשבוניות ינוהלו ע"י המשרד בפורטל הספקים הממשלתי.
התשלום לספק יבוצע בהעברה בנקאית.

כנס ספקים הוא אופציונלי ונתון לשיקול דעתו של המשרד. במידה וקובעים כנס לספקים, יש לזמן את כל הספקים (הפגישה אינה חובה).

עם פרסום הפניה במערכת, נשלח באופן אוטומטי מייל לכל הספקים שנשלפו. בנוסף, הספקים יכולים להיכנס למערכת בכל עת ולראות את הפניות המיועדות להם.

חדשנות טכנולוגית לא מחולקת לפי גודל הפרויקט.

לא, מכרז טק נועד לאפיון ופיתוח מערכות, הדרכה והטמעה וכן סיוע בהגירה לענן.

לאחר הרשמה וקבלת הרשאות למערכת, הכניסה תתבצע דרך מערכת ההזדהות הממשלתית.

הספקים נדרשים לתת הצעת מחיר לכל שורה בתיחור, עבור יחידה אחת בלבד (בין אם מדובר בכמות בסיס או בכמות אופציונאלית). בתהליך פתיחת הצעות המחיר, המשרד מקבל שקלול של כל השורות לפי החישוב הבא: (מחיר ליחידה אחת) X (כמות בסיס+כמות אופציונלית).

חזור לראש הדף