רישום עמותה לשירותים הדיגיטאליים של רשות המסים - אישור תרומה מקוון