פיתוח ב-PYTHON

פיתוח ב-PYTHON

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מה זה?


פיתוח רכיב תוכנה ב-Python. יש להקפיד לדרוש פיתוח בגרסה העדכנית ביותר של Python באתר הרשמי של Python.
על המערכת לעמוד בכללי המדיניות בהתאם להנחיות ראש רשות התקשוב.

תמונת אילוסטרציה

מה השירותים הכלולים בהתמחות?


מערכות שעל פי תנאי המכרז (פרויקטים קטנים בהתאם להוראת עורך המכרז) יקבלו מסמך אפיון שעל פיו המערכת תפותח. בסיום שלב האפיון, יחל שלב פיתוח המערכת שילווה בקוד מתועד, יתבצע תכנון בדיקות בהתאם למסמך האפיון יועבר למשרד מסמך תכנון בדיקות. בסיום הפיתוח יבוצע בדיקות מסירה של המערכת לידי הלקוח ויוצג תוצאות הרצת בדיקות בהתאם למסמך תכנון הבדיקות.
עם סיום פיתוח מערכת הספק מעביר את הידע על המערכת לצוות של המשרד (train the trainer), תתבצע התקנה של המוצר בייצור ותתבצע בדיקות שפיות של המערכות בסביבת הייצור.
על המשרד לבצע בדיקה שהקוד כתוב באופן שניתן להעביר אותו להמשך תחזוקה ותפעול על ידי המשרד.

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

נקודות חשובות לדעת...


 • יש להקפיד לדרוש פיתוח בגרסה האחרונה באתר הרשמי של Python
 • המכרז מאפשר פיתוח של ממשק/מודול מסוים ועד לפיתוח מערכת שלמה
 • התמחות זו כוללת בדיקות ע"י הספק (יש לפרט את הבדיקות הנדרשות בבריף)
 • קיימת שנת אחריות ממועד קבלת המוצר ללא תוספת תשלום (יש לפרט את הבקשה בבריף(.
 • ניתן לרכוש תקופות תחזוקה ותמיכה (מעבר לשנת האחריות) בתוספת תשלום
 • הפיתוח יבוצע בהתאם למדיניות בהנחיות רשות התקשוב (יש לציין זאת בבריף ולצרף קישור להנחיות).
תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אלו תוצרים ניתן לקבל?


 • מסמך אפיון (עבור פרויקטים קטנים)
 • מוצר/מערכת וכן קוד המוצר/המערכת
 • מסמך תכנון בדיקות
 • תוצאות בדיקה ואישור תקינות המערכת והתאמתה לדרישה
 • תיעוד הקוד
 • תיעוד הקוד והנחיות להתקנה
 • הנחיות ודוגמאות קוד (במסגרת ייעוץ טכנולוגי/מתודולוגי)
חזור לראש הדף