הסבת בסיס נתונים מ-Oracle ל-MySQL

הסבת בסיס נתונים מ-Oracle ל-MySQL

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מה זה?


הסבת בסיסי נתונים מ- Oracle ל-MySql תכלול סקירה ולימוד מצב קיים. כאבן דרך ראשונה יוצג מסמך תכנון ההסבה, צפי עלות המשאבים (בין אם הם עננים או מקומיים) ומסמך תכנון בדיקות הקבלה.

תמונת אילוסטרציה

מה השירותים הכלולים בהתמחות?


  • תכנון הסבה
  • פיתוח
  • בדיקות מסירה כולל שפיות ותקינות(Sanity & Propriety Tests)
  • התקנה
  • בדיקת שפיות בסביבת הייצור
תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אלו תוצרים ניתן לקבל?


  • מסמך תכנון הסבת בסיס נתונים מ-Oracle ל-MySql
  • מסמך בדיקות ל MySQL-
חזור לראש הדף