מודרניזציה והגירה לענן ציבורי

מודרניזציה והגירה לענן ציבורי

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מה זה?


התמחות זו נועדה לאפשר למשרדים להתחדש ולהגר לענן. במסגרת פעילות זו, ניתן יהיה לבצע הגירה ומעבר של מערכות לתשתיות ענן ציבורי על בסיס שירותי ענן חדשניים.
ניתן יהיה להגר יישום/ים קיים/ים לענן ציבורי כולל ביצוע התאמות ושינויים ביישום/ים הקיים/ים (Rehost, Revise, Rearchitect).

תמונת אילוסטרציה

מה השירותים הכלולים בהתמחות?


 • ביצוע מיפוי למערכת (אפליקציה) בראייה טכנולוגית (חומרה, תוכנה, אבטחה, תקשורת ועוד).
 • הכנת  ארכיטקטורה למיגרציה והגירה כולל תכנון, תיוג ואופטימיזציה של משאבים כולל בסיס נתונים, אחסון, פתרון גיבויים וכל מרכיב אחר הנדרש במערכת.
 • ביצוע הגירה אפליקטיבית כולל שכבת הנתונים, קישוריות והגירת הנתונים.
 • ביצוע התאמות ואופטימיזציה לענן ציבורי, לרבות שימוש בכלים הזמינים בפלטפורמת הענן לצורך כך )כדוגמת תיוג משאבים) וכן שימוש באופני פריסה שונים, כגון - Containers  , Rest API's, Microservices.
 • Event Drivenתהליכי CI/CD וכו'...
 • בדיקות מסירה.
 • מדידת התוצאות למול ה-Baseline שנקבע בשלב הייעוץ כולל עלויות, ובחינת הצלחה וכישלון של המדדים שהוגדרו
תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אלו תוצרים ניתן לקבל?


תוצרי מודרניזציה והגירה לענן הציבורי יהיו מסמכים ודו"חות מסכמים של הפעילויות והבדיקות להלן:

 • מסמך מיפוי למערכת (אפליקציה) בראייה טכנולוגית (חומרה, תוכנה, אבטחה, תקשורת ועוד).
 • מסמך ארכיטקטורה למיגרציה והגירה כולל תכנון, תיוג ואופטימיזציה של משאבים.
 • תכנית הגירה אפליקטיבית כולל שכבת הנתונים, קישוריות והגירת הנתונים.
 • דו"ח תוצאות בדיקות מסירה ואישור תקינות המערכת והתאמתה לדרישות.
 • מסמך מסכם של ניתוח תוצאות הבחינה של עמידה במדדי ההצלחה/כישלון שהוגדרו והמלצות.
חזור לראש הדף