הקמת סביבה בענן הציבורי

מודרניזציה והקמת סביבה בענן

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מה זה?


 • התמחות זו נועדה לאפשר למשרדים להתחדש ולהגר לענן. במסגרת פעילות זו, ניתן יהיה לבצע הגירה ומעבר של מערכות לתשתיות ענן ציבורי על בסיס שירותי ענן חדשניים.
  ניתן יהיה להגר יישום/ים קיים/ים לענן ציבורי כולל ביצוע התאמות ושינויים ביישום/ים הקיים/ים (Rehost, Revise, Rearchitect).
 • במסגרת התמחות זו, ניתן גם לבצע תכנון והקמת סביבת המשרד על גבי תשתיות הענן הציבורי.
 • התמחות זו ניתנת למימוש עבור AWS או GCP בהתאם לבחירת המשרד.
תמונת אילוסטרציה

מה השירותים הכלולים בהתמחות?


 • מיפוי מצב קיים של המערכת (האפליקציה).

 • תכנון ארכיטקטורת מערכת כולל בסיס נתונים, אחסון, פתרון גיבויים וכל מרכיב אחר הנדרש במערכת.

 • ביצוע הגירה בפועל.

 • בדיקות מסירה.

 • מדידת התוצאות למול ה-Baseline שנקבע בשלב הייעוץ כולל עלויות, ובחינת הצלחה וכישלון של המדדים שהוגדרו.

 • Hybrid and cloud architectures.

 • תכנון הקמת סביבה בענן עפ"י מתודולוגית ארכיטקטורה מוגדרת Software defined architecture (SDA).

 • תכנון וביצוע תוכניות High availability (HA)/ Disaster Recovery (DR).

 • תכנון וביצוע גיבויים ושחזורים.

 • תכנון בויצוע תהליכי בקרה מדידה וייעול (usage) - בהתייחס לתשתיות / תקשורת / אבטחת מידע.

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אלו תוצרים ניתן לקבל?


תוצרי מודרניזציה והגירה לענן הציבורי יהיו מסמכים ודו"חות מסכמים של הפעילויות והבדיקות להלן:

 • מסמך מיפוי למערכת (אפליקציה) בראייה טכנולוגית (חומרה, תוכנה, אבטחה, תקשורת ועוד).
 • מסמך ארכיטקטורה למיגרציה והגירה כולל תכנון, תיוג ואופטימיזציה של משאבים.
 • ביצוע הגירה אפליקטיבית כולל שכבת הנתונים, קישוריות והגירת הנתונים.
 • ביצוע התאמות ואופטימיזציה לענן ציבורי, לרבות שימוש בכלים הזמינים בפלטפורמת הענן לצורך כך (כדוגמת תיוג משאבים), וכן שימוש באופני פריסה שונים, כגוןContainers, Rest API's, Microservices, Event Driven, , תהליכי CI/CD וכו'...
 • דו"ח תוצאות בדיקות מסירה ואישור תקינות המערכת. והתאמתה לדרישות.
 • מסמך מסכם של ניתוח תוצאות הבחינה של עמידה במדדי ההצלחה/כישלון שהוגדרו והמלצות.

התוצרים בהתמחות זה הינם מסמכי תכנון בנושאים המפורטים מטה וכן ביצוע הפעילות בפועל כלהלן:

 • מסמך ארכיטקטורת תשתיות עבור:
  software-defined infrastructure (SDI)
  software-defined storage (SDS)
  software-defined networking (SDN)
  software-defined compute (SDC)
 • מסמך ארכיטקטורת תשתיות להשגת המשכיות עסקית.
 • מסמך תכנון גיבויים ושחזורים.
 • מסמך תהליכי בקרה מדידה וייעול (usage) בהיבטי תשתיות / תקשורת / אבטחת מידע.
חזור לראש הדף