פיתוח אפליקציות מובייל

פיתוח אפליקציות מובייל

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מה זה?


פיתוח אפליקציה למובייל. ניתן לבחור כל פלטפורמת פיתוח. על המערכת לפעול באופן תקין במכשירים שונים, לעמוד בכללי המדיניות בהתאם להנחיות ראש רשות התקשוב ולהיות מפתוח בהתאם כללי הנגישות כפי שמפורסמים בתקנות הנגישות לשירות.

תמונת אילוסטרציה

מה השירותים הכלולים בהתמחות?


מערכות שעל פי תנאי המכרז (פרויקטים קטנים בהתאם להוראת עורך המכרז) יקבלו מסמך אפיון שעל פיו המערכת תפותח. בסיום שלב האפיון, יחל שלב פיתוח המערכת שילווה בקוד מתועד, יתבצע תכנון בדיקות בהתאם למסמך האפיון ויועבר למשרד מסמך תכנון בדיקות. בסיום הפיתוח יבוצעו בדיקות מסירה של המערכת לידי הלקוח ויוצגו תוצאות הרצת בדיקות בהתאם למסמך תכנון הבדיקות.
עם סיום פיתוח המערכת , הספק יעביר את הידע על המערכת לצוות של המשרד (Train the Trainer), תתבצע התקנה של המוצר בייצור ויבוצעו בדיקות שפיות של המערכות בסביבת הייצור.

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

נקודות חשובות לדעת...


  • המכרז מאפשר פיתוח של ממשק/מודול מסוים ועד לפיתוח מערכת שלמה
  • התמחות זו כוללת בדיקות ע"י הספק (יש לפרט את הבדיקות הנדרשות בבריף)
  • קיימת שנת אחריות ממועד קבלת המוצר ללא תוספת תשלום (יש לפרט את הבקשה בבריף)
  • ניתן לרכוש תקופות תחזוקה ותמיכה (מעבר לשנת האחריות) בתוספת תשלום
תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אלו תוצרים ניתן לקבל?


  • מסמך אפיון (עבור פרויקטים קטנים)
  • מוצר/מערכת וכן קוד המוצר/המערכת
  • מסמך תכנון בדיקות
  • תוצאות בדיקה ואישור תקינות המערכת והתאמתה לדרישה
  • תיעוד הקוד והנחיות להתקנה
  • הנחיות ודוגמאות קוד (במסגרת ייעוץ טכנולוגי/מתודולוגי)
חזור לראש הדף