Data Integration

Data Integration

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מה זה?


אחד האתגרים הגדולים שניצבים בפני הארגון הוא כיצד לאסוף, לעבד, לארגן ולאגור את המידע הנמצא ברשותו. איסוף המידע לרוב כולל שלבים כמו עיבוד (ניקוי וטיפול בערכים), טעינה למאגרי נתונים בארגון וכן טרנספורמציות רלוונטיות על המידע כך שיהיה שמיש יותר עבור היחידות השונות. תהליכי אינטגרציה כאלו מסייעים רבות לארגון לקדם את יעדיו העסקיים לדוגמא בהבנה מלאה של ישויות הארגון (והסתכלות מערכתית מכל הביטי היחידות השונות). התמחות זו מסייעת בכל הקשור לארכיטקטורת הנתונים, בניית תהליכי אינטגרציה נכונים ועיבוד של מידע. וכן פיתוח תהליכי הבטחת איכות המידע בארגון, הגדרת מדדי איכות, טיוב, העשרה וכו'...

תמונת אילוסטרציה

מה השירותים הכלולים בהתמחות?


ארכיטקטורת נתונים: הגדרת המידע בהתאם לסכמות ותקנים, תכנון תהליכי אינטגרציה, עיבוד המידע, ותהליכי שמירת הנתונים

Data Quality: פיתוח תהליכים טכנולוגיים להבטחת איכות הנתונים בארגון:

  • טיוב, העשרה וטרנספורמציה של נתונים
  • הגדרת מדדי איכות, ביצוע בקרה ומדידה
תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אלו תוצרים ניתן לקבל?


  • מסמך אפיון והמלצות מפורט
  • קוד המוצר / מערכת
חזור לראש הדף