Data Governance

Data Governance

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מה זה?


משילות מידע הינו אוסף של כלים ושיטות עבודה המאפשרות ניהול נכסי דאטה בארגון. התמחות זו עוסקת בתהליכים, תפקידים, נהלים, סטנדרטים ומדדים כדי להבטיח טיפול יעיל ונכון של המידע בארגון, כל זאת בהתאם ליעדי הארגון. אסטרטגית משילות מידע מאפשרת יתרונות עסקיים בעזרת תהליכים מובנים, והגדרת תחומי אחריות בתוך הארגון. משילות מידע מאפשרת הגדרת המשאבים המשותפים לארגון, שיפור איכות המידע (דיוק, עקביות ומידע מלא), עמידה בתקינה חיצונית וכו'.

תמונת אילוסטרציה

מה השירותים הכלולים בהתמחות?


  • ניתוח ותכנון מודל נתונים ארגוני לצורך יישומו במערכות המידע
  • הגדרת תקן משרדי מרכזי לישויות הליבה על בסיס מודל הנתונים הארגוני והממשלתי
תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אלו תוצרים ניתן לקבל?


  • מסמך מודל ישויות קונספטואלי (סכמה)
  • ERD המתאר את התקן המשרדי כמודל נתונים לוגי
חזור לראש הדף