ייעוץ לקראת מעבר לענן ציבורי

ייעוץ לקראת מעבר לענן ציבורי

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מה זה?


התמחות זו נועדה לאפשר למשרדים ייעוץ לקראת המעבר לענן. במסגרת פעילות הייעוץ ניתן יהיה לבצע הערכה משרדית של מוכנות המעבר לענן ציבורי וכן בחינת מערכות ותשתיות קיימות.

תמונת אילוסטרציה

מה השירותים הכלולים בהתמחות?


  • מיפוי ובחינת מערכות ותשתיות קיימות לצורך הערכת מוכנות מעבר לענן כאבן דרך ראשונה, שבסיומה יוצג מסמך מיפוי מערכות הכולל התייחסות והמלצות להעברה לענן.
  • בחינה מעמיקה של מסמך המיפוי והמלצה על תשתית ענן מתאימה ואופן ההגירה/מודרניזציה.
  • ביצוע הערכת עלויות הגירת המערכת לענן.
  • ליווי הצוות המיישם בתהליך המודרניזציה וההגירה של התכולה שהוגדרה, מול המשרד או הספק המבצע.
  • הגדרת מדדים (KPI's ו-Baseline, עלויות צפויות, מדדי הצלחה, מדדי כישלון).
תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אלו תוצרים ניתן לקבל?


תוצרי ליווי וייעוץ יהיו מסמכים או דו"ח מסכם פעילות בהתאמה לפעילות המבוקשת:

  • מסמך מיפוי מערכות ארגוניות הכולל התייחסות למידת התאמת היישומים להעברה לענן ציבורי, בהתאם לרגישות המידע, דרישות סף תשתיתיות, תלות ביישומים אחרים, המלצות איחוד ואופטימיזציה של משאבים (consolidation) וכד'.
  • דו"ח התאמת מערכת ספציפית למעבר לענן ציבורי, כולל תיאור האפליקציה (טכנולוגיה, ארכיטקטורה קיימת, קשרים ותלויות במערכות אחרות), אופן ההגירה המומלץ, תשתית הענן המתאימה, סוג השירות (Iaas, PaaS, SaaS), דרישות סף תשתיתיות וכד'.
  • מסמך המלצות להעברת מערכת קיימת לענן ציבורי (Rehost, Revise, Rearchitect, Replace, Retire).
  • מסמך הערכת עלויות הכולל השוואה בין עלות מערכת קיימת, דרך עלות שלב ביניים (אם קיים) ועלות מערכת בענן הציבורי.
  • מסמך סיכום מדדים.
חזור לראש הדף