CI/CD/XOps

CI/CD/XOps

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מה זה?


שילוב אינטגרציה רציפה (continuous integration) ופריסה רציפה (continuous deployment) לגישור על הפערים ולייעול תהליכי פיתוח ותפעול, על ידי אכיפת אוטומציה בבנייה, בדיקה ופריסה של יישומים.
שיטות ה-DevOps המודרניות כוללות פיתוח מתמשך (continuous development), בדיקות מתמשכות, אינטגרציה מתמשכת, פריסה רציפה וניטור רציף של יישומי תוכנה לאורך כל מחזור חיי הפיתוח שלהם.

תמונת אילוסטרציה

מה השירותים הכלולים בהתמחות?


  • תכנון הקמה ויישום של Pipelines.
  • Infrastructure as a code - תכנון וביצוע של שינויים ארכיטקטוניים בתשתיות באופן אוטומטי.
תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

אלו תוצרים ניתן לקבל?


  • pipeline המתאים לתצורת עבודה בענן הציבורי וארכיטקטורה היברידית, תוך שימת דגש על היבטי אבטחת מידע, קוד ואוטומציה המשתלבים בתהליך ה-pipeline.
  • תהליך המאפשר הקמת סביבות על ידי קוד אוטומציה.
חזור לראש הדף