מערכת התיחורים

תמונת אילוסטרציה תמונת אילוסטרציה

מהי מערכת התיחורים?


מערכת אשר פותחה על ידי משרד האוצר, לצורך תפעול מכרזי הדיגיטל-טק (ומכרזים נוספים בהמשך) הן עבור משרדי הממשלה והן עבור הספקים שזכו במכרזים.
במערכת זו, ניתן לבצע, לנהל ולעקוב אחר תהליך התיחור במלואו. החל בהגשת בקשה לתיחור חדש ע"י נציגי המשרד, לרבות צירוף מסמכים נדרשים והגדרת לו"ז לתהליך, דרך העברת הפנייה באמצעות המערכת לאישור גורם מקצועי, ועד לקבלת אישור לפרסום. לאחר אישור הפנייה ע"י הגורם המקצועי, היא תופץ לספקים שישלפו לצורך קבלת הצעות.

חזור לראש הדף