פנייה מס' 32-2024 ניתוח ויישום מערכות- מערכות פנימיות