משרת סטודנט/ית 21 - סטודנט/ית לתחום האצה דיגיטלית – שלטון מקומי