קטלוג השירותים והמוצרים של מערך הדיגיטל הלאומי

עובד במשרד ממשלתי, יחידת סמך או רשות מקומית?