רפורמה בתקנות חובת המכרזים

  רקע כללי

רכש מהווה כלי ביצועי מרכזי של הממשלה, וכלי ביצועי ראשון בחשיבותו עבור כלל הגופים הציבוריים. היקף הרכש הציבורי בישראל עומד על כ-120 מיליארד שקלים. נתון זה מעיד על חשיבותו והיקף השפעתו של הרכש הציבורי בישראל על המשק הישראלי כולו. פרסום חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 (להלן – החוק) ביום 12.03.92 היווה אבן דרך בהתפתחות הסדרת הרכש הציבורי בישראל. בהתאם לסמכות הקבועה בחוק, ביום 19.05.93 התקין שר האוצר, באישור ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת את תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים) המסדירות את אופן ביצוע רכש בהתקשרויות של משרדי הממשלה יחידות הסמך, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים וקופות חולים. בנוסף לתקנות חובת המכרזים הותקנו מכוח החוק תקנות נוספות, אשר הסדירו את הרכש של מערכת הביטחון, של מוסדות להשכלה גבוהה וכן מתן עדיפות לטובין מתוצרת הארץ, חובת שיתוף פעולה תעשייתי, וכן עדיפות לאיזור עדיפות לאומית.

 

ביום 09.02.09 פורסם התיקון הנרחב האחרון לתקנות חובת המכרזים שנכנס לתוקף ב-01.06.2009. מאז התיקון הרחב בשנת 2009 בוצעו תיקונים נקודתיים רבים בתקנות חובת המכרזים אך לא בוצע שינוי נרחב נוסף, וזאת על אף ההתפתחויות והתמורות שחלו במשק הישראלי והגלובאלי, אשר הפך לדינמי ומהיר. כעת, מוצע לקדם רפורמה חדשה אשר תביא להתמודדות עם האתגרים העומדים בפני הרכש הציבורי כיום.

 

השינויים במסגרת הרפורמה בתקנות חובת המכרזים נועדו לתת מענה לאתגרים המצוינים לעיל, זאת לאור עקרונות השוויון והיעילות, ולהלן עיקרם:

פישוט והגברת בהירות התשתית החוקית

עיצוב הליכי רכש יעילים

טיוב רגולציה והסרת חסמים

הנגשת הליכי הרכש והגברת הפומביות והשקיפות

קידום חדשנות ברכש

 

מידע נוסף אודות הרפורמה תוכלו למצוא במסמכים המצורפים מטה. בראש ובראשונה, תוכלו למצוא את נוסח התקנות החדש, כולל דברי ההסבר, טבלת המרה בין סעיפי התקנות החדשות לסעיפי התקנות הישנות וכן מסמך תומך החלטות שבו נבחנו לעומק מספר סוגיות מרכזיות.

 

 

 כמו כן,מינהל הרכש הממשלתי ערך וובינר בתאריך 30/06/2022 שבו הוצגו התקנות החדשות. ניתן לצפות בהקלטה כאן:

https://www.youtube.com/watch?v=Wv-7ZXwInK0&ab_channel=recheshsupport

 

הערות הציבור ניתן להגיש  עד ליום 05/07/2022 בעמוד היעודי באתר התזכירים הממשלתי

https://www.tazkirim.gov.il/apex/socialsharing?o=a093Y00001Y44tXQAR

*המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור, לצורך הנגשת המידע אודות הרפורמה המתוכננת בתקנות חובת המכרזים. המידע אינו מהווה מידע משפטי מחייב.

 
  • תקנות ודברי הסבר
  • טבלת המרה
חזור לראש הדף