Challenge of the Ministry of Environmental Protection Noise


תיאור האתגר

 

זיהוי אוטומטי של כלי רכב המייצרים רעש חזק | בשיתוף המשרד להגנת הסביבה  

רעש מכלי רכב, ואופנועים בפרט, שהוכנסו בהם שינויים בלתי מורשים במנוע או במערכת הפליטה, על מנת לשפר את מהירות ותאוצה בכלל, נעשה בשנים האחרונות למטרד של ממש בסביבה העירונית והבין-העירונית. רעש מתחבורה עלול לגרום חרדה ובהלה, וגם - כפי שקבע ארגון הבריאות העולמי - להשלכות שליליות על בריאות האדם, ובהן תחלואת לב וכלי דם, פגיעה ביכולות קוגניטיביות, ועוד. כיום, בהיעדר טכנולוגיה אוטומטית לגילוי וזיהוי מפגעי רעש מכלי רכב, האכיפה מורכבת ומצריכה מבצעים עתירי כוח אדם, ועל כן אינה בבחינת פתרון יעיל לאורך זמן. במסגרת אתגר זה, מחפש המשרד להגנת הסביבה פתרון טכנולוגי לגילוי וזיהוי של כלי רכב מרעיש מעל רמת רעש שתוגדר מראש.

במסגרת פנייה זו מבקשים משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה והמשרד להגנת הסביבה (להלן – המשרדים) לקבל מידע ולערוך הצגות/הדגמות (להלן - הדגמות) (RFD) בנוגע לאפשרויות לזיהוי וגילוי של כלי רכב מרעישים, בתנאי ראות שונים (יום, ולילה, ערפל) ובכל מזג אוויר, במטרה לבצע תהליך אכיפה.

למסמך האתגר המלא לחצו כאן

רוצים פרטים נוספים?
בואו למפגש אונליין לציבור המתעניינים באתגר: יום ראשון, 8.1.23, שעה: 16:00.

 לחצו כאן לצפייה במצגת שהוצגה בובינר, מסמך שאלות-תשובות או בהקלטה.

 

 

 

להגשת פתרון לאתגר עליכם להירשם לאתר, לאחר קבלת אישור לכתובת המייל יש להגיש את ההצעה באזור האישי

למידע נוסף בנוגע להרשמה ניתן לגשת לשאלות ותשובות

חזור לראש הדף