Challenge.gov.il


Coming soon

אתגר המשרד להגנת הסביבה
Coming soon

אתגר המשרד להגנת הסביבה

Coming soon

הרשות לקידום מעמד האישה
Coming soon

הרשות לקידום מעמד האישה

Coming soon

רשות העתיקות
Coming soon

רשות העתיקות

Coming soon

 

אתגרים שהסתיימו

לאתר פתרונות חדשניים שיאפשרו מיפוי כלל ארצי של קווי חשמל עיליים הפולטים קרינה, על מנת להגן על הציבור מפני קרינה העלולה לפגוע בבריאותו

מיפוי קווי חשמל עיליים להפחתת קרינה בלתי מייננת

לאתר פתרונות חדשניים שיאפשרו מיפוי כלל ארצי של קווי חשמל עיליים הפולטים קרינה, על מנת להגן על הציבור מפני קרינה העלולה לפגוע בבריאותו

איתור טכנולוגיות ושיטות חדשנות לקידום מוגנות בספורט, היכולות להבטיח את שלומן של הספורטאיות, ולקדם סביבת ספורט בטוחה, חיוביות, ומעצימה

הגברת מוגנות בספורט בקרב נשים

איתור טכנולוגיות ושיטות חדשנות לקידום מוגנות בספורט, היכולות להבטיח את שלומן של הספורטאיות, ולקדם סביבת ספורט בטוחה, חיוביות, ומעצימה

כלים טכנולוגיים מתקדמים למתן משוב והערכת מיומנויות וכשירויות בכתיבה ובדיבור בשפה האנגלית לתלמידי על יסודי ולמורים

כלים טכנולוגים מתקדמים להערכת מיומנויות בכתיבה ודיבור באנגלית

כלים טכנולוגיים מתקדמים למתן משוב והערכת מיומנויות וכשירויות בכתיבה ובדיבור בשפה האנגלית לתלמידי על יסודי ולמורים

 

אודות

 

אתר האתגרים הלאומי הוא פלטפורמה חדשה שנועדה לעודד תהליכי חדשנות במשרדי וגופי הממשלה. הפלטפורמה פותחה לפי הדגם שכבר נוסה והוכח במדינות שונות בעולם, כגון אתר challenge.gov בארה"ב. האתר מציב בפני בעלי עניין רלוונטיים בתעשייה, באקדמיה ובסקטורים נוספים אתגרים מרכזיים עימם מתמודדים משרדי הממשלה, וזאת על מנת לעודד את הגורמים השונים להציע פתרונות לאתגרים המוצגים, לזהות ולהציע פתרונות אפשריים. על סמך פתרונות כאלה, משרדי הממשלה יוכלו לקדם מהלכים לטובת הציבור.
אתר האתגרים הלאומי הוא פיילוט משותף של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ומשרד האוצר – החשב הכללי. בחודשים הקרובים תושק 'זירת האתגרים הממשלתית', פלטפורמה חדשנית ומתקדמת רוויית טכנולוגיות שפותחה וגובשה במינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי, כחלק מהכשרת תהליכי אתגר ממוסדים בתהליכי הרכש הממשלתיים.
חברות ויחידים שיזהו כי יש להן פתרונות שיכולים לתת מענה לאתגר, יוכלו להירשם באתר פורטל אתגרים ולהגיש את הצעותיהם. לאחר תהליך בחינת ההצעות, ייבחרו שלוש חברות להדגמה בכל אתגר, ובמקרים מתאימים החברות יקבלו מענק לכיסוי העלויות.


יצירת קשר

יש לכם שאלות? נשמח לשמוע!
שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה
חזור לראש הדף