עובדים סוציאליים, בואו להשפיע ולבנות קריירה בשירות הציבורי