אלימות במשפחה - משרד הרווחה והביטחון החברתי

קווי חירום

אלימות במשפחה יכולה לבוא בדמות:

אלימות בין בני זוג נשואים ושאינם נשואים;

אלימות של הורים כלפי ילדיהם;

אלימות של ילדים כלפי הוריהם;

אלימות קשה בין אחים;

אלימות כלפי קשישים על ידי בני משפחתם או מטפלים.