גיבוש הסכמות בתהליכי גישור

הגישור הוא דרך מומלצת לפתרון המחלוקות ולהשגת הסכם גירושין מאוזן, העונה על צורכי בני המשפחה ובעיקר הילדים.
מטרות הגישור הן לסייע בהידברות ולהשיג הבנות חדשות והסכמות בעניינים הנוגעים לעתיד המשפחה.

כיצד פועל תהליך הגישור?

  • בני הזוג נפגשים עם מגשר ניטרלי, העוזר להם להגדיר את הנושאים השנויים במחלוקת ולפתור בעיות בדרך של הידברות ומשא ומתן.
    המגשר מקשיב לכל צד, מסייע להגדיר את צורכי הילדים ולמצוא פתרונות לגבי האחריות היומיומית עליהם.

    כמו כן מסייע המגשר להגיע להסכמות לגבי חלוקת הרכוש המשותף וסידורים כספיים אחרים, תוך התייחסות למרכיבים אישיים ומשפחתיים.

    תהליך הגישור מתקיים באווירה המאפשרת תקשורת פתוחה ודיון הוגן, והעברת מסרים שיש קושי להעבירם באופן ישיר בתקופה מתוחה.

האם תוכן תהליך הגישור מובא לידיעת בית המשפט?

תוכן התהליך חסוי על פי חוק, ולבית המשפט מועבר רק ההסכם הסופי שעליו חתמו בני הזוג, או הסכמות שגיבשו והם מעוניינים להעניק להן תוקף משפטי.

האם שני בני הזוג משתתפים?

תהליך הגישור מחייב השתתפות שני בני הזוג, מאחר שהוא מחייב למצוא פתרונות לבעיות משותפות, אך ייתכנו מפגשים נפרדים עם כל אחד מבני הזוג על פי הצורך.
מטרת המפגשים היא לסייע לבני הזוג להתגבר על משקעים וכעסים, ולהגיע יחד לפתרונות הולמים שיענו על צורכיהם של כל בני המשפחה.

לעיתים קשה להגיע להחלטה משותפת על הצטרפות לגישור. ניתן לפנות למגשר ולהסתייע בו כדי לבדוק כיצד לצרף את הצד השני.

מהי תרומת הגישור לילדים?

כאשר הבעיות נדונות ונפתרות באמצעות תהליך גישור יש בכך משום הקלה לילדים הלומדים שהוריהם מסוגלים לפתור בעיות ולדון בעתיד ילדיהם במשותף, ולא כיריבים הנלחמים ומתחרים זה בזו.

ילדים הרואים הורים המסוגלים להתגבר על מחלוקות וליישב את הסכסוך ביניהם ימצאו בכך בטחון ויסתגלו לשינויים בחייהם בצורה טובה.
במקרים מסוימים ניתן לשתף את הילדים בחלק מהתהליך בהתאם לנסיבות, כדי להתחשב בצורכיהם ובהעדפותיהם בעת תכנון ההורות המשותפת.

האם ההסכמות שגובשו בתהליך הגישור קבילות מבחינה חוקית?

ההסכמות המושגות בתהליך הגישור יקבלו תוקף משפטי לאחר אישורן בבית המשפט או בבית הדין.

מומלץ שעורכי דין ינסחו את ההסכם. כל צד רשאי להתייעץ עם עורך דין בכל שלב של הליך הגישור. מגשרים רבים נוהגים להציע לצדדים להביא את ההסכם שהושג לעיונו של עורך דין לפני החתימה עליו.

כיצד ניתן לפנות לגישור?

ניתן לפנות לגישור עוד לפני הגשת תביעות לבית-המשפט.
שירותי גישור ניתנים ברשויות המקומיות, במחלקות לשירותים חברתיים ובארגוני נשים.