גיל 12-8

בגיל זה מתרחבת העצמאות של הילדים ומשתפרת יכולתם להבין את המציאות ולבטא את רגשותיהם. הילדים מעוניינים לקבל מידע, להשמיע את קולם בשאלות הנוגעות להם ולעתידם, ולשוחח בפתיחות ומתוך כבוד הדדי על המצב החדש.

תפיסת מציאות חד ממדית

ילדים נוטים לתפוס מצבים במונחים קיצוניים של שחור-לבן, טוב-רע ועל כן עשויים לנקוט עמדה בעימות בין ההורים ולהיות שיפוטיים ביחס אליו.
כאשר רמת העימות בין ההורים גבוהה, והילד מקבל מסר כי מצפים ממנו לנקוט עמדה, הוא עלול לבחור באחד ההורים ולהגיב בהתרחקות וכעס כלפי ההורה השני.

לכן חשוב שכל אחד מכם לא יעודד את הילד ליצור ברית נגד ההורה השני. יש סכנה שבחירה באחד ההורים תגרום להתנתקות מההורה השני ובשל כך ייגרם לילדכם נזק רב.

חשיבות העולם החברתי

עולמו החברתי של ילדכם מתרחב בגיל זה, כאשר חוגים, תנועות נוער, ספורט ומסיבות הופכים להיות חשובים.
לכן חשוב שהסדרי הביקורים שתקבעו יהיו גמישים ויתחשבו בפעולות חברתיות אלה, החשובות להתפתחותו ולשילובו של ילדכם בחברה.

כמו כן, בשל העובדה כי עולם החברים הופך להיות חשוב, ייתכן וילדכם עשוי לחוש בושה במצב המשפחתי החדש, למרות שמשפחות פרודות אינן יוצאות דופן בחברה.