גיל 5-2

לאחר בניית יחסי התקשרות ראשוניים מתפנה ילדכם להרחיב את עולמו החברתי מעבר למשפחה הקרובה ולהתנסות במשחק חברתי.
דרך קשריו אתכם ועם אחרים הוא מפתח תפיסה עצמית והרגשה של הזדהות עמכם בתור הגורם המשפיע ביותר בחייו בשלב זה.
למרות שבקבוצת גיל זו ילדים מתחילים להיות מעט יותר עצמאיים הם עדיין זקוקים להרבה חום וקירבה פיסית.

חרדת נטישה

פרידה של ההורים בשלב זה עלולה להיות משבר קשה עבור ילדים, בעיקר עקב חרדתם מנטישה. חששם המרכזי הוא שהפירוד בין הוריהם יגרום להינתקות שלהם מאחד מהם.
המצוקות העשויות להתבטא במצב זה הם שינויים בהרגלי השינה, הניקיון והאכילה, ונסיגה לשפה ילדותית יותר.
חשוב להפיג חששות אלה ולהבטיח לילדכם כי שניכם תמשיכו לדאוג לו.

שימוש בדמיון

לילדים בגיל זה דרכי חשיבה שונות מאלה של ילדים גדולים יותר. הם נוטים להסביר לעצמם מצבים לא ברורים באמצעות הדמיון ועלולים בדרך זו לעוות את המציאות כדי להקל על עצמם את ההסתגלות.
ילדים אלה יוצרים לעצמם ציפייה נכזבת לפתור את הבעיה שנוצרה.

תפיסת הזמן וצורך ביציבות

גם בשלב זה תפיסת הזמן של הילד עדיין לא בשלה. קשר תדיר, קבוע ורצוף מסייע בהתמודדות עם המצב החדש.
שימו לב כי מעברים מהורה להורה עשויים להביא להתפרצויות בכי וזעם, אך ילדים נוטים להירגע תוך זמן קצר.

רגישות לביטויים

ילדים רגישים לביטויים שההורים אומרים זה על זה.
ביטויי הביקורת שהורים משמיעים זה כלפי זה נתפסים אצלם כביקורת עליהם בשל ההזדהות שלהם עם הוריהם.