השפעת הגירושין על ילדים

גיל 2-0

תאריך פרסום: 03/01/2021, 15:01 | תאריך עדכון: 17/03/2021, 14:53

השפעת הסביבה

גם בגיל הרך מסוגל התינוק להתקשר לשני הוריו ולקבל חום וביטחון משניהם. הוא חווה את הסביבה דרך תגובות חום ואהבה, ומנגד - הכאב או העוינות של ההורים.
קונפליקטים ומתח בין ההורים עלולים להשפיע על תחושותיו, באופן שיהיה רגיש במיוחד או חסר מנוחה.

תינוק תינוק

תפיסת הזמן

תפיסת הזמן של תינוקות בגילים אלה שונה מזו של המבוגרים, כאשר שעות ספורות נתפסות בעיני התינוק כזמן ממושך.
הפסקות ארוכות בין מפגש למפגש בין הילד להורה אינן מאפשרות לו ליצור התקשרות טובה.
משום כך זקוק הילד לקשר קבוע ורצוף ובתדירות גבוהה, עם ההורה שהילד לא מתגורר עמו רוב הזמן.

צורך ביציבות

ככל שהילדים קטנים יותר כך היציבות חשובה להתפתחותם. היצמדות לסדר יום קבוע, כשהילד נמצא עם כל הורה בנפרד, עשויה להקל על המעברים בין הורה להורה.
כמו כן, רצוי להזכיר לתינוק את ההורה השני (למשל באמצעות תמונה) ולאפשר לו להחזיק צעצוע אהוב או חפץ שהוא קשור אליו, על מנת להקל עליו את המעבר מבית לבית.

תינוק תינוק

שימו לב

בגיל זה יכולתו של ילדכם להתבטא ולהבין דברים באופן מילולי הוא נמוך, ולכן חשוב במיוחד שתקפידו על קשר ביניכם ותעדכנו זה את זה לגבי מה שעובר עליו  אצל כל אחד מכם.

חזור לראש הדף