גיל 2-0

בגיל זה מפתח ילדכם את תחושת האמון בסביבה ובמבוגרים החשובים לו, והתלות שלו בכם היא רבה.
בולטת במיוחד התלות הפיסית והרגשית כלפי ההורה המטפל העיקרי, ועם זאת הקשר עם שני ההורים חשוב להרגשתו ולהתפתחותו התקינה של הילד.

השפעת הסביבה

בגיל זה מפתח ילדכם את תחושת האמון בסביבה ובמבוגרים החשובים לו, והתלות שלו בכם היא רבה.
בולטת במיוחד התלות הפיסית והרגשית כלפי ההורה המטפל העיקרי, ועם זאת הקשר עם שני ההורים חשוב להרגשתו ולהתפתחותו התקינה של הילד.

תפיסת הזמן

תפיסת הזמן של תינוקות בגילים אלה שונה מזו של המבוגרים, כאשר שעות ספורות נתפסות בעיני התינוק כזמן ממושך.
הפסקות ארוכות בין מפגש למפגש בין הילד להורה אינן מאפשרות לו ליצור התקשרות טובה.
משום כך זקוק הילד לקשר קבוע ורצוף ובתדירות גבוהה, עם ההורה שהילד לא מתגורר עמו רוב הזמן.

צורך ביציבות

ככל שהילדים קטנים יותר כך היציבות חשובה להתפתחותם. היצמדות לסדר יום קבוע, כשהילד נמצא עם כל הורה בנפרד, עשויה להקל על המעברים בין הורה להורה.
כמו כן, רצוי להזכיר לתינוק את ההורה השני (למשל באמצעות תמונה) ולאפשר לו להחזיק צעצוע אהוב או חפץ שהוא קשור אליו, על מנת להקל עליו את המעבר מבית לבית.

שימו לב

בגיל זה יכולתו של ילדכם להתבטא ולהבין דברים באופן מילולי הוא נמוך, ולכן חשוב במיוחד שתקפידו על קשר ביניכם ותעדכנו זה את זה לגבי מה שעובר עליו  אצל כל אחד מכם.