השפעת הגירושין על ילדים

בתקופות שונות של חייהם מתמודדים ילדים בדרכים שונות עם משברי הפרידה והגירושין.
היכולת שלכם ההורים להמשיך את שיתוף הפעולה ביניכם והתמיכה שתעניקו לילדיכם מול האובדן שהם חווים, יפחיתו את הסיכון לנזקים שייגרמו להם בטווח הקצר ובטווח הארוך.

גורמי הסתגלות

בתקופות שונות של חייהם מתמודדים ילדים בדרכים שונות עם משברי הפרידה והגירושין.

הסתגלותם תלויה בגורמים שונים שהחשובים שביניהם:

 • רמת הקונפליקט בין ההורים;
 • יציבות והמשכיות הקשר עם שני ההורים;
 • גילו של הילד ורמת התפתחותו.

היכולת שלכם ההורים להמשיך את שיתוף הפעולה ביניכם והתמיכה שתעניקו לילדיכם מול האובדן שהם חווים, יפחיתו את הסיכון לנזקים שייגרמו להם בטווח הקצר ובטווח הארוך.

תגובות אופייניות של ילדים לפרידה של ההורים

ילדיכם עשויים להיות מופתעים מהפרידה ולחוות רגשות דומים לאלה של המבוגרים: מבוכה, הלם, חוסר ביטחון ודאגה.

ישנן דרכים שונות בהן ילדיכם עשויים להביע את מצוקתם ולאותת לכם שהם זקוקים לתשומת לב מיוחדת בתקופה זו:

 • חלק מהילדים ירגישו שהם אשמים במה שקרה וחלק ירגישו כעס כלפי ההורים;
 • יש ילדים שאינם בטוחים ביכולתם להמשיך ולבטוח בהורה שעזב, ויש שדואגים לו.
 • חלק מהילדים עלולים לסגת להתנהגות שאפיינה אותם בגיל צעיר יותר, או להתמרד באופן המקשה על ההתמודדות אתם.
 • מכיוון שלא תמיד ילדים מבטאים את עצמם באופן מילולי, לעיתים הם יגיבו באמצעות התנהגות.
  יש ילדים שיתכנסו בעצמם ויימנעו מלשוחח על הפרידה ואילו אחרים (הצעירים יותר), ייצמדו אל אחד ההורים.

היכולת של ילדיכם להבין מה קורה תשפיע על האופן שבו תתבטא תגובתם לפרידה, ולכן למידע שהם מקבלים מכם ישנה חשיבות רבה.

כיצד תוכלו לעזור לילדיכם?

בשעה שההורים עסוקים בהתמודדות רגשית עם הגירושין ובהתארגנות סביב השינויים הכלכליים והחברתיים, עוברים גם הילדים שינויים שונים:

 • מעבר למקום מגורים חדש;
 • הסתגלות לבית-ספר חדש ולחברה חדשה;
 • שינויים במהות הקשר עם אחד ההורים.

לשינויים אלה, הנלווים לתהליך הגירושין יש השפעה על הסתגלותו של הילד.

כדי שתוכלו לסייע לילדיכם חשוב להבין את המאפיינים ההתפתחותיים שלהם בגילים השונים ואת השלכותיהם בתקופת הפרידה והגירושין.
מידע זה יעזור לכם לפעול בדרך שתענה על צרכיו של הילד ותמנע נזקים ומצוקות.

שימו לב:
למרות שכל ילד עשוי להגיב באופן שונה, ניתן למצוא מאפיינים משותפים לכל קבוצת גיל.
כמו כן, קיימים הבדלים בין בנים ובנות בקבוצות גיל שונות.

אם המצוקה או הקושי שילדכם מגלה נמשכים לאורך זמן או מחמירים, או שתגובותיו חורגות מתגובות אופייניות לילד בן גילו, רצוי לפנות לייעוץ.
קבלת ייעוץ ועזרה בשלב מוקדם יכולה להקל עליו ועל המשפחה בטווח הקצר, ואף למנוע קשיים מתמשכים וארוכי טווח.