מענק ביטחון תזונתי לתושבים זכאים בצל נגיף הקורונה


אמות מידה

אמות מידה אמות מידה לחלוקת תווי מזון

תיקון סעיף
לחץ כאן
אמות מידה אמות מידה לחלוקת תווי מזון

לחלוקת כרטיסי מזון
לחץ כאן
אמות מידה אמות מידה לחלוקת תווי מזון

עדכון מועדים לחלוקת כרטיסי המזון
לחץ כאן
אמות מידה אמות מידה לחלוקת תווי מזון

הארכת המועד להגשת בקשה לזכאות ברשות המקומית
לחץ כאן
 
חזור לראש הדף