תוכנית ההמראה 2.0

טיל ממריא

התנעה

אייקון וי כנס השקה חגיגי לתוכנית ההמראה
אייקון וי חתימה על הצהרת הרשות על כניסתה לתהליך

 

הציר הארגוני
הציר הכלכלי

 

 

היערכות

י<img class= פרסום מכרז וקיום תהליך בחירה ליועצים
אייקון וי דיון התנעה במעמד ועדת ההיגוי העליונה עם הרשות והיועץ הארגוני

כיוון ואבחוון

אייקון וי הרשות לאן - תהליכי חשיבה אסטרטגיים, הגדרת מטרות מרכזיות
אייקון וי בניית חזון ובחירת מיקודים אסטרטגיים
אייקון וי ניתוח מצב וגיבוש דגשים לתהליך ארגוני
אייקון וי דיון בוועדת היגוי מחוזית

אייקון וי בחירת פרויקטים כלכליים (בין אחד לשלושה) והכנתם לקראת הצגה לוועדה
אייקון וי בחינת הפרויקטים בוועדה המחוזית
אייקון וי תיקוני הערות של הוועדה המחוזית

בניית תהליך ארגוני

אייקון וי בניית תוכנית לתהליך הארגוני בהתאם לממצאי האבחון והיעדים של הרשות המקומית

אישור תוכניות

אייקון וי ועדת ההשקעות - הצגת הפרויקטים לוועדה בהשתתפות נציגי הוועדה, נציגי הרשות ונציגי המחוז הרלוונטי

אישור תוכניות

אייקון וי ועדת ההיגוי העליונה - דיון בדו"ח האבחון הארגוני המסכם והתוכנית המפורטת ואישורם

דירוג הפרויקטים

אייקון וי ועדת ההשקעות תדרג את כלל הפרויקטים על פי המודל התחרותי, ותגדיר מה גודל התקציב לכל רשות

יישום התהליך

אייקון וי הגדרת תוכנית העבודה המפורטת לביצוע במסגרת התקשורת הכספית
אייקון וי יישום והטמעה של התוכנית
אייקון וי ועדת היגוי עליונה - תכנון מול ביצוע שנתי

יישום התהליך

אייקון וי הגדרת תוכנית עבודה מפורטת לביצוע הפרויקט ולצורך מעקב סטטוס תכנון מון ביצוע
אייקון וי חלוקת התקציב לאבני דרך המתואמות עם שלבי ביצוע הפרויקט
אייקון וי בהינתן צורך בהסבת תקציב הפרויקט לפרויקט אחר - תתכנס ועדת הסבות (הרכב זהה לוועדת ההשקעות) שתבחן את הבקשה והפרויקט החדש
אייקון וי דו"ח לסיכום תוצאות הפרויקטים והפקת תובנות ולקחים מהתכנית

 

טיל ממריא

סיכום

אייקון וי סיור ברשות
אייקון וי דו"ח מסכם עם תובנות על הפרוייקטים והתהליך הארגוני
אייקון וי טקס חגיגי

צרו איתנו קשר