הרפורמה והשפעתה על העסקים


הרפורמה ברישוי עסקים – כל אחד יכול


איך הרפורמה ברישוי עסקים והמסלולים המקוצרים משפיעים על העסק שלי?

 

ביולי 2018 חוקקה הכנסת את תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, הידוע גם בשם 'רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי'. מטרת הרפורמה היא יצירת איזון בין מטרות חוק רישוי עסקים לבין צמצום הפגיעה בעסקים ועידוד הפעילות הכלכלית במשק, באופן שיתאים למציאות החיים הנוכחית.
עיקרי הרפורמה:
• יצירת 4 מסלולי רישוי שונים בהתאם לרמת המורכבות של העסק.
• הסדרת הליך הנפקת הרישיון, קיצור זמנים וקביעת מועדים מחייבים.
• הנפקת רישיון עסק על בסיס תצהיר של בעל העסק (בעסקים פשוטים ובעלי סיכון נמוך).
• הארכת תוקף הרישיון של סוגי עסקים רבים.
• הקלה משמעותית בהליך חידוש רישיון העסק ובהליך שינוי בעלות בעסק.
בעלי עסקים - אנחנו פישטנו וקיצרנו את התהליך, עכשיו תורכם להגיע אל הרשות המקומית ולהסדיר את רישיון העסק שלכם. הכדור במגרש שלכם!


מסלולי הרישוי


איך ניתן לדעת מה מסלול הרישוי של העסק שלי?

 

השיקול המרכזי בעת סיווג העסקים השונים (פריטי הרישוי) למסלולי הרישוי השונים היה לפי מידת המורכבות שלהם ובהתאם גם הסיכון הנשקף מהם. בטור ד' בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מצוין הסיווג של פריטי הרישוי השונים: רישיון על בסיס תצהיר מסומן ר"ת; היתר מזורז א' מסומן א'; היתר מזורז ב' מסומן 'ב'; רישיון רגיל אינו מסומן. כלומר, במקרה שהתיבה המתאימה בטור ד' היא ריקה, המשמעות היא שמדובר בפריט רישוי המסווג למסלול רישיון רגיל.
כדי לקבל מידע מדויק על מסלול הרישוי המתאים לעסק שלך – יש לפנות למחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית שבתחומה נמצא העסק.
לחצו כאן לפרטי הקשר של מחלקות רישוי העסקים ברשויות הרישוי השונות.


הרפורמה ברישוי עסקים – יצאנו לדרך

חזור לראש הדף