האם אני צריך רישיון עסק / האם העסק שלי טעון רישוי?

  האם העסק שלי טעון רישוי?

כל אדם העומד להקים עסק חייב  ראשית כל לבדוק האם העסק שלו טעון רישוי. במקרה שמתברר כי העסק טעון רישוי, יש להשלים את תהליך הרישוי בטרם פתיחת העסק בפועל.
בטבלה שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מפורטים כל סוגי העסקים טעוני הרישוי. ככל שסוג העסק שאותו מבקשים לפתוח מופיע בטבלה, המשמעות היא כי הוא עסק טעון רישוי, ואין זה משנה אם מדובר בעסק למטרות רווח או לא.

חשוב להדגיש כי עסק שאינו מופיע בטבלה אינו טעון רישוי, והמשמעות היא שאין צורך להוציא לו רישיון עסק.
כדי לקבל מידע מדויק לגבי העסק שלך והאם הוא טעון רישוי וצריך רישיון עסק, יש לפנות למחלקת רישוי העסקים ברשות הרישוי.
רשות הרישוי היא הרשות המקומית שבשטחה נמצא העסק, ורישיון העסק מונפק בפועל על-ידה. רשות הרישוי היא זו שאחראית על העסקים הנמצאים בתחומה, החל משלב הטיפול בבקשה לרישיון ועד לשלב חידוש הרישיון, והיא זו שאחראית לוודא כי הוראות דיני רישוי העסקים אכן מיושמות בתחומה.

 


חזור לראש הדף