מינהל הסטודנטים | የተማሪ አስተዳደር/ሚንሃል እስቱደንቲም

መነሻ ገጽ  > እረዕሶች  >  የተማሪ አስተዳደር/ሚንሃል እስቱደንቲም


የተማሪ አስተዳደር/ሚንሃል እስቱደንቲም

የአዲስ ገቢዎች የተማሪ አስተዳደር ወይም ሚንሃል ሀእስቱደንቲም በልዩ ስኮላርሺፕ እና በተራዘመ ድጋፍ ከኢትዮጵያ የመጡ አዲስ ገቢዎችን ይረዳል ፡፡

የከፍተኛ ትምህርት ለማህበራዊ ለውጥ እና የግል እድገት ቁልፍ ሲሆን ተመራቂዎቻቸውን ወደ ተገቢ የስራ ስምሪት እንዲቀላቀሉ ያዘጋጃቸዋል ፡፡

የአዲስ ገቢዎች የተማሪ አስተዳደር ወይም ሚንሃል ሀእስቱደንቲም በልዩ ስኮላርሺፕ እና በተራዘመ ድጋፍ ከኢትዮጵያ የመጡ አዲስ ገቢዎችን ይረዳል ፡፡

ተጨማሪ መረጃ >

Back To Top