קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

נתוני הקרן להלוואות בערבות המדינה מסלולי "חרבות ברזל"