קרן סיוע ייעודית לעסקים בעקבות התפשטות משבר הקורונה


תנאי ההלוואהתנאי סףשאלות ותשובות


הגשת הבקשה היא פשוטה ומהירה ומבוצעת באמצעות אתר האינטרנט של הקרן בכתובת: https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/.
לאחר הלחיצה על כפתור "הגשת בקשה", וביצוע הזדהות אישית קצרה באתר השירותים הממשלתי, תונפק לך סיסמא לכניסה למערכות הממשלה, באמצעותה תוכל להיכנס גם למערכת הגשת הבקשות של הקרן ולהגיש בקשה בשם העסק מבקש ההלוואה.
תהליך הגשת הבקשה נעשה בטופס ייעודי קצר הכולל את פרטי העסק ואת פרטי ההלוואה המבוקשת.
מיד לאחר הגשת הטופס הבקשה תישלח לגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי) שבו בחרתם. אישור על הגשת הבקשה ישלח לכתובת המייל שהזנתם בטופס, באמצעות המערכת הממוחשבת.
שימו לב- במידה ובקשתך מופיעה במערכת אך לא התקבל אישור מהגוף המממן בחלוף יומיים מיום הגשת הבקשה, ניתן לפנות למרכזיית/ סניף הגוף המממן אליו הבקשה הופנתה.
לעסק יכולה להיות רק בקשה אחת פתוחה בכל נקודת זמן.

במידה וישנה בעיה טכנית ניתן לפנות לסיוע באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת- GloansCorona@mof.gov.il

לאחר הגשת הבקשה למערכת הממוחשבת באמצעות אתר האינטרנט של הקרן בכתובת: https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/, תוכלו לצפות בפרטי הבקשה בדף הבית של המערכת.
במידה ובקשתך לא מופיעה או במידה ולא קיבלת אישור על שליחת הבקשה לכתובת המייל שצוינה בה, ייתכן והייתה תקלה. באפשרותך למלא את הטופס בשנית, או לפנות בבקשה לסיוע טכני באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת- GloansCorona@mof.gov.il.

לצורך קבלת עדכון בדבר סטטוס הטיפול בבקשה, ניתן לפנות למרכזיית/ סניף הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי).

אם קיבלתם חלק מהסכום לו העסק זכאי לפי תנאי הקרן, באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת הלוואה משלימה באמצעות פנייה לגוף המתאם הפועל מטעם משרד האוצר (פרטי ההתקשרות עם הגוף המתאם מופיעים במכתב האישור העקרוני שנשלח אליכם בנוגע לאישור ההלוואה המקורית).
ניתן להגיש הלוואה משלימה לאחר חודש ממועד הגשת הבקשה המקורית, או באופן מיידי במידה והבקשה המקורית הוגשה עבור עסק בעל מחזור נמוך מ-25 מיליון ₪ עד ליום 7 באפריל, או במידה והבקשה המקורית הוגשה עבור עסק בעל מחזור שנתי גבוה מ-25 מיליון ש"ח עד ליום 27 באפריל 2020.
במידה ואינך מוצא את פרטי הקשר עם הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי), ניתן למצוא את פרטיו להלן, בשים לב לגוף המממן בו אושרה הבקשה המקורית:

 1. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- הפועלים, הבינלאומי (אוצר החייל), מזרחי, מטופלות על ידי פרמת רו"ח בן דוד (BDSK) בטלפון- 03-7255555 או במייל- esek@bdsk.co.il
 2. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- לאומי, מרכנתיל, דיסקונט או MAX, מטופלות על ידי חברת ג'י אס אי מחקר אנליטי (גיזה\ GSE) בטלפון- 03-5213030 או במייל- keren.giza@gse.co.il

במידה ובקשתך נדחתה, ניתן לפנות לכל גוף מממן אחר הפועל בקרן באמצעות מילוי טופס הבקשה באתר, מיד לאחר קבלת ההודעה במייל שבקשתך באתר נסגרה.

במידה ולא הצלחתם להגיש בקשה חדשה במערכת לאחר קבלת תשובת דחייה כתובה מהבנק על דחיית הבקשה, ייתכן והבנק טרם עדכן במערכת את ההחלטה לגבי בקשתך המקורית.
במקרה כזה יש לפנות לבנק לסגירת הבקשה במערכת.

עם שליחת טופס הבקשה, הבקשה מועברת לבחינת הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי), ולא ניתן לבצע שינויים בטופס. עם זאת, במידה וברצונך לשנות כל פרט מלבד "מספר העסק" או "שם הגוף המממן", ניתן לפנות לגוף המממן אליו נשלחה הבקשה ולעדכן אותו בפרטים שברצונך לשנות (כגון עדכון סכום ההלוואה המבוקש, פרטים אודות העסק וכד').

במידה ואתה מעוניין לשנות את מספר העסק או את הגוף המממן אליו תישלח הבקשה, יש לפנות לגוף המממן אליו נשלחה הבקשה המקורית ולבקש ממנו לסגור את הבקשה. מיד לאחר שנציג הגוף המממן יסגור את הבקשה במערכת, תקבלו על כך עדכון לכתובת המייל שהזנתם בטופס הבקשה ותוכלו להגיש בקשה חדשה עם הפרטים המעודכנים.

לאחר קבלת תשובת הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי) בנוגע לאישור עקרוני לבקשתכם להלוואה, ניתן לפנות לגוף המתאם בבקשה להקפיא את הטיפול בבקשה בגוף המממן, ולהפנותה לבחינה בגוף מממן אחד נוסף. פרטי ההתקשרות עם הגוף המתאם מופיעים במכתב האישור העקרוני שנשלח אליכם בנוגע לאישור ההלוואה המקורית, או כמפורט להלן:

 1. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- הפועלים, הבינלאומי (אוצר החייל), מזרחי, מטופלות על ידי פרמת רו"ח בן דוד (BDSK) בטלפון- 03-7255555 או במייל- esek@bdsk.co.il
 2. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- לאומי, מרכנתיל, דיסקונט או MAX, מטופלות על ידי חברת ג'י אס אי מחקר אנליטי (גיזה\ GSE) בטלפון- 03-5213030 או במייל- keren.giza@gse.co.il

הגוף המתאם הוא חברה שעובדת מטעם המדינה לסייע בתהליכים תפעוליים הקשורים להפעלתן של קרנות הסיוע להלוואות לעסקים. ככל שקיבלתם אישור עקרוני על בקשתם לקבלת הלוואה מהקרן, פרטי ההתקשרות עם הגוף המתאם הרלוונטי מופיעים במכתב זה.
יובהר כי ההחלטה על אישור ההלוואה או דחיית הבקשה איננה בסמכות הגופים המתאמים מטעם המדינה.

ככלל שני הגופים המתאמים הם:

 1. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- הפועלים, הבינלאומי (אוצר החייל), מזרחי, מטופלות על ידי פרמת רו"ח בן דוד (BDSK) בטלפון- 03-7255555 או במייל- esek@bdsk.co.il
 2. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- לאומי, מרכנתיל, דיסקונט או MAX, מטופלות על ידי חברת ג'י אס אי מחקר אנליטי (גיזה\ GSE) בטלפון- 03-5213030 או במייל- keren.giza@gse.co.il


דגשים בתהליך

 
 1. הגישה באמצעות דפדפן כרום בלבד
 2. לאחר לחיצה על כפתור הגשת בקשה, עם כניסתך ל "מערכת ההזדהות הממשלתית"
  • יש להזדהות עם שם משתמש וסיסמה בלבד. לא יתאפשר להמשיך בתהליך אם הרישום יבוצע באמצעים דיגיטליים אחרים כדוגמת טוקן או כרטיס חכם
  • יש לוודא שכתובת המייל עדכנית
חזור לראש הדף

צור קשר

 

לפניות טכניות בלבד יש לשלוח מייל לכתובת: GloansCorona@mof.gov.il

לפנייה ישירה לאגף החשב הכללי במשרד האוצר – ניתן לשלוח מייל לכתובת: kerenpniyot@mof.gov.il

למידע נוסף אודות הסיוע לעסקים בתקופת המשבר, ניתן לפנות לפורטל החירום הלאומי בכתובת https://info.oref.org.il/.

ניתן לפנות למוקד פורטל החירום הלאומי בטלפון: 104


הצהרה

 

* המידע באתר זה הוא מידע חלקי המוגש כשירות לציבור ואין בו כדי להוות מסמך רשמי כלשהו. המידע המלא והמדויק לעניין נקבע בתנאי ההסכמים בין המדינה לבנקים, להפעלת הקרן. יודגש כי ההלוואות ניתנות על ידי הבנקים ולא על ידי המדינה, והסמכות לאישור מתן הלוואה הינה של ועדת האשראי או הגורם המוסמך בלבד.

חזור לראש הדף