קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה


המסלול להלוואה מתחיל בך

הגשת בקשה

  1. הגישה באמצעות דפדפן כרום בלבד
  2. לאחר לחיצה על כפתור הגשת הבקשה, וכניסתך ל-" מערכת ההזדהות הממשלתית":
    • יש להזדהות עם שם משתמש וסיסמא בלבד. לא יתאפשר להמשיך בתהליך אם הרישום יבוצע באמצעים דיגיטליים אחרים כדוגמת טוקן או כרטיס חכם
    • יש לוודא שכתובת המייל עדכנית

תיאום בדיקה בעסק

לאחר שנוודא את תקינות המסמכים ואת העמידה בתנאי הסף, 'נציגי החברה הפועלת מטעמנו יצרו עמכם קשר לתיאום ביקור בעסק. הביקור והבדיקה הם ללא עלות נוספת.

ועדת אשראי

קיבלת תשובה חיובית? מצוין!
בקשתך תעלה לדיון באחד מארבעת הבנקים המייצגים את השותפויות בקרן, לפי בחירתך:

השירות בכל בנק הוא ללקוחות כל הבנקים.
אנו מזמינים אתכם להיכנס לכאן ולקבל מידע אודות הריביות הממוצעות של ההלוואות בכל אחד מהבנקים בקרן.

קבלת אישור

ועדת האשראי אישרה את הבקשה? מזל טוב! תישלח אליך הודעה למייל הקוראת לך להגיע לסניף הבנק להעמדת ההלוואה.

לתשומת ליבך, לאחר קבלת תשובה מועדת האשראי, בין אם חיובית או שלילית, עומדת לרשותך הזכות לקבל הצעה נוספת על ידי הפניית הבקשה לדיון בבנק נוסף.

 


סוגי הלוואות


תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן


שאלות ותשובות

הגוף המתאם בודק את עמידת העסק בתנאי הסף, מעריך את בקשת ההלוואה ונדרש להכריע האם לדחות את בקשת ההלוואה או להמליץ להיענות לה. משרד רו"ח BDSK משמש כגוף המתאם  בקרן לעסקים קטנים ובינוניים. ניתן להתייעץ עם הגוף המתאם ולמצוא מידע נוסף אודות הקרן באתר הגוף המתאם ובטלפון:

לאחרונה נעשו מהלכים על מנת להקל על הגשת הבקשה והיום קל מתמיד להגיש אותה באופן עצמאי. במידה ועדיין תרצו לקבל סיוע, ניתן לקבל סיוע מהגופים המתאמים בקשר לאופן הכנת התוכנית העסקית והגשתה, תהליך בקשת ההלוואה ועוד.
באתרי הגופים המתאמים ניתן למצוא את שמות אנשי הקשר ומספרי הטלפון הישירים שלהם, וכן מידע מקיף אודות אופן הגשת הבקשה לקבלת הלוואה.
אין הכרח לרכוש שירותי ייעוץ לצורך הגשת הבקשה. אם בכל זאת נדרש סיוע של יועץ, ניתן להיעזר במערך המעוף המספק שירותי יעוץ מפוקחים ומסובסדים בכתובת: https://www.sba.org.il/hb/pages/lead.aspx

ועדת אשראי בה חברים נציג הבנק אשר מעמיד את ההלוואה, נציג ציבור ונציג הגוף המתאם. ועדת האשראי דנה בהמלצות הגוף המתאם ומחליטה על גובה ההלוואה, על אחוז הביטחונות שהעסק יעמיד לבנק ועל תנאיה הנוספים.

במידה והגוף המתאם אינו מאשר את הבקשה, ניתן להגיש ערר להחלטתו. בוועדת הערר חברים נציגים מאגף החשב הכללי, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ונציג הציבור בקרן לעסקים קטנים ובינוניים. עלות הגשת בקשת ערר היא 466 ש"ח (כולל מע"מ). יצוין כי לא ניתן להגיש ערר על החלטת ועדת האשראי.

ניתן להגיש את הבקשה לכל אחד מארבעת הבנקים הפועלים בקרן, ללא תלות בחשבונות העסק הקיימים.

ניתן למצוא את רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה באתר הגוף המתאם:

העסק יתחייב לפעול בהתאם לתוכנית העסקית.

בעלי העסק מתחייבים שלא למשוך הון מהחברה במשך תקופת ההלוואה.

העסק מתחייב לאפשר לבצע ביקור תקופתי בעסק ולהעביר נתונים כספיים אודות העסק במידה ויתבקש לכך

ההלוואות בקרן מיועדות לעסקים בכל תחומי הפעילות, תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות ותיירות

עם העמדת ההלוואה העסק מחויב בתשלום עמלה בגובה 1%-2% מהיקף ההלוואה בהתאם לגודל העסק

חזור לראש הדף

קצת עלינו

 

עסקים קטנים ובינוניים חווים קשיים בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה.
אנו מודעים לכך ופועלים רבות לייעול ופישוט התהליך.
כבר למעלה מעשור מפעילה המדינה, באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר ובשיתוף עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, קרנות הלוואה בערבות המדינה, במטרה לאפשר נגישות לאשראי לעסקים אלה, המהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק.
ערבות המדינה מאפשרת לגופים פיננסים להציע אשראי נוסף בתנאים מיטביים לעסקים קטנים ובינוניים במשק, אשר מועמד להם בזכות הערבות.
הגש בקשה עוד היום - כי זה כן העסק שלך!


צור קשר

 

לשאלות בנושאים כללים ניתן לפנות לגוף המתאם:

משרד רו"ח עובד בן דוד (BDSK), בטלפון 03-7255555 או בכתובת האינטרנט: http://keren.bdsk.co.il

לפנייה ישירה לאגף החשב הכללי במשרד האוצר בנושא קרן הסיוע לעסקים להתמודדות עם משבר הקורונה - יש לפתוח פנייה בדואר אלקטרוני.
לפניות בדואר אלקטרוני: kerenpniyot@mof.gov.il

לפנייה ישירה לאגף החשב הכללי במשרד האוצר - יש לפתוח פנייה במערכת פניות הציבור של משרד האוצר ולמען אותה למחלקת ערבויות מדינה בחשכ"ל.


הצהרה

 

* המידע באתר זה הוא מידע חלקי המוגש כשירות לציבור ואין בו כדי להוות מסמך רשמי כלשהו. המידע המלא והמדויק לעניין סוגי ההלוואות שניתן לקחת במסגרת הקרן, תנאי הסף לקבלת הלוואה בקרן והתהליך הנדרש לקבלת הלוואה מצוי בידי הגופים המתאמים והשותפויות הפיננסיות הפועלות בקרן, ומבוסס על תנאי המכרזים בו זכו הגופים המתאמים והשותפויות הפיננסיות, להפעלת הקרן. יודגש כי ההלוואות ניתנות על ידי השותפויות הפיננסיות ולא על ידי המדינה, והסמכות לאישור מתן הלוואה הינה של ועדת האשראי ולא של המדינה.