עצמאים

מענק סיוע לעסק שלך

מענק הסיוע לעסק בבעלותך יקבע בהתאם להיקף הפגיעה שלך במידה ומחזור העסקים שלך נפגע ב-25% לפחות ביחס לחודשים המקבילים ב-2019.

בחודשים ספטמבר-דצמבר ישנה אפשרות לקבלת מקדמה מידית בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות שתועבר לעסק שלך במידה והוא צפוי להיפגע מהסגר.
גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות ( בחודשים מרץ-אפריל 2020 , ולמי שלא היה זכאי למרץ אפריל, יחושב לפי מאי- יוני 2020)

כמה אני אקבל?

  • אם היקף המחזור השנתי 18 אלף ₪ עד 100 אלף ₪, היקף המענק: 3,000 ₪ לחודשיים
  • אם היקף המחזור השנתי 100 אלף ₪ עד 200 אלף ₪, היקף המענק: 4,000 ₪ לחודשיים
  • אם היקף המחזור השנתי 200 אלף ₪ עד 300 אלף ₪, היקף המענק: 6,000 ₪ לחודשיים

כיצד עליך להגיש את הבקשה?

אם אתה עצמאי יחיד, בעל מחזור של עד 300 אלך ₪  באפשרותך להגיש את הבקשה עוד היום באתר רשות המסים

עצמאיים שמחזורם עולה על 300 אלף ₪, חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים שמחזור עסקאותיהם הינו עד 300 אלף יגישו את הבקשה למענק במסגרת מערכת מענק השתתפות בהוצאות לעסקים.

המערכת תיפתח במהלך חודש אוגוסט.

עד מתי המענק ינתן?

המענקים יוענקו כל חודשים בהתאם החל ממאי יוני 2020 ועד מאי יוני 2021 בהתאם לפגיעה.

מענק סוציאלי לעצמאים

האם אני זכאי למענק סיוע נוסף?

אם אתה מוגדר עצמאי או שכיר בעל שליטה, ייתכן שאתה זכאי למענק נוסף.

אם הכנסתך החייבת הממוצעת  לחודש מעסק גבוהה מ- 714 ₪ והכנסתך החייבת השנתית הכוללת נמוכה מ- 651,600 ₪ ואם הכנסתך נפגעה בלפחות 40% ביחס לחודשים המקבילים בשנת-2019 הינך זכאי למענק סיוע סוציאלי נוסף על מענק הסיוע לעסק שלך.

מה גובה המענק לו אהיה זכאי?

מענק בגובה 70% מהכנסתך החייבת* ועד 15,000 אלף ₪ אחת  לחודשיים (עד 7,500 ₪ בחודש)

ההכנסה החייבת* תחושב עד סוף שנת 2020 לפי שנת 2019 או 2018 (הגבוה מביניהם)

החל מ-2021 התייחסות תהיה בהשוואה לשנת 2019 בלבד

(*הכנסה חייבת היא ההכנסה החייבת במס, כלומר ההכנסות של העסק פחות ההוצאות שלו. הכנסה זו נקבעת בדו"ח השנתי)

עד מתי אהיה זכאי למענק?

המענקים עבור הירידה בפעילות העסקית החל ממאי 2020 ישולמו כל חודשיים עד ליוני 2021.

מענק מאי יוני ישולם החל מיום 25.8.20

כיצד אקבל את המענק?

יהיה עליך למלא הצהרה באזור האישי באתר רשות המסים והמענק יועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.

ניתן להגיש את הבקשה באתר רשות המסים

הלוואות בערבות מדינה לעסק שלך

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?

עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות, שותפויות, עמותות ומלכ"רים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪

אילו מסלולי הלוואה קיימים?

  • מסלול כללי - עד 24% מהמחזור או עד 20 מיליון ₪ לפי הנמוך
  • מסלול מוגבר - עד 24% מהמחזור או עד 10 מיליון ₪ לפי הנמוך

מהי תקופת החזר ההלוואה?

עד 5 שנים

מהם תנאי הלוואה?

עד 12 חודשים דחייה בתשלום ההחזר ללא ריבית וללא הגדלת היקף הערבות האישית.  הלווה לא נדרש לשלם אגרות להגשת ההלוואה.

מי רשאי להעמיד את ההלוואה?

לאומי, הפועלים, מזרחי, הבינלאומי, מרכנתיל, דיסקונט, איגוד, מקס, כאל, גמא, עוגן

כיצד מגישים את הבקשה?

את הבקשה יש להגיש דרך האתר הייעודי להלוואות בערבות המדינה. באתר תוכלו לבחור לאיזה בנק או גוף חוץ בנקאי תרצו להפנות את הבקשה. הליך הגשת הבקשה במערכת קל ופשוט כך שלא נדרש סיוע של גורם שלישי להגשתה.

להגשת הבקשה ועדכונים שוטפים:

אתר קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

 
הטבות נוספות בתקופת הקורונה

משיכת כספים מקרן ההשתלמות

מה באפשרותך לקבל?

משיכה בפטור ממס בקרנות השתלמות לא נזילות (פחות מ-6 שנים), עד ל-7,500 ש"ח בחודש למשך 6 חודשים.

איך באפשרותך לקבל?

פניה לקרן ההשתלמות בתוספת הצהרה על פגיעה בהכנסה.

הטבות שונות מטעם הרשות לעסקים קטנים

באתר הרשות לעסקים קטנים תוכל למצוא מגוון רחב של הטבות וכלי סיוע נוספים. לפרטים פנה לאתר הרשות לעסקים קטנים.

הרחבת מענק עבודה

עובד הזכאי למענק עבודה עבור אחד מהחודשים אפריל-דצמבר 2020, יזכה לתוספת למענק של 62% מסכום המענק באותו חודש, עבור כל חודש שבעדו היה זכאי למענק. התוספת תינתן בתנאי שהסכום הכולל שישולם לעובד עבור כל חודשי העבודה בשנת 2020 גדול מ-1,000 ₪.
כמו כן, תחולק עד ליום ה-30.09.2020 מקדמה על חשבון התוספת למענק, למי שנמצא זכאי למענק עבודה עבור שנת 2019, בשיעור של 25% מסכום המענק לשנה זו. המקדמה תינתן בתנאי שהסכום הכולל שישולם לעובד עבור כל חודשי העבודה בשנת 2019 גדול מ-500 ₪.
עובד אשר זכאי לתוספת מענק בגין עבודתו בין החודשים אפריל-דצמבר 2020 ושולמה לו מקדמה בגין זכאותו עבור שנת 2019, יקבל בהמשך את הסכום הכולל של התוספת למענק שלה הוא זכאי פחות המקדמה ששולמה לו עבור שנת 2019. במידה והמקדמה הייתה גדולה מהתוספת לה הוא ראוי הוא לא יידרש להשיב את ההפרש.

 
חזור לראש הדף