צעדי משרד האוצר בהתמודדות עם גל האומיקרון

התפרצות נגיף האומיקרון בעולם ובישראל הביאו לפגיעה בפעילות הכלכלית.
על רקע זה בשבועות האחרונים פעל משרד האוצר באינטנסיביות לגבש שורת צעדים מגוונים לסיוע לעסקים, לעובדים ולמשק לצלוח את המשבר.


צעדי הסיוע

עסקים

קרן ההלוואות בערבות המדינה

קרן ההלוואות בערבות המדינה ממשיכה לפעול עד סוף פברואר ובמידת הצורך תוארך. בנוסף, שונו תנאי הסף הנדרשים כך שכעת יוכלו עסקים להגיש בקשות לקבלת הלוואה מהקרן אם יציגו ירידה מינימלית של 25% בלבד מהמחזור במהלך אחד הרבעונים ביחס לרבעון המקביל אשתקד, זאת במסגרת המסלול המוגבר המאפשר ערבות מדינה של 95% להלוואה בודדת.

כמו כן, הוכפלה מגבלת ההלוואות לעסקים חדשים ביחס להוצאות והם יוכלו לקבל הלוואות של עד 500,000 ₪, או 16% מהיקף ההוצאות, לפי הנמוך.

בנוסף, עסקים יוכלו לקבל, במסגרת ההלוואות השוטפות מהקרן, סכום נוסף של עד 20% מתשלומי ההלוואות הקיימות במהלך שנת 2021, זאת על מנת לתמוך בהחזרי התשלומים השוטפים של העסקים בהלוואות הקיימות שלהם.

על מנת לאפשר את העמדת ההלוואות הנוספות להחזר תשלומים כאמור, לצד ההלוואות שמועמדות לעסקים מהקרן לצורך פעילותם השוטפת, יוגדל גם היקף ההלוואה לעסקים מהקרן עד לשיעור של 40% ממחזור המכירות, לעומת 30% שיכולים העסקים לקבל במסגרת התנאים הקיימים.

דחיית החזרי המענקים – פריסה נוחה עד אמצע שנת 2023

יתאפשר לבעלי עסקים, שנדרשו להחזיר מענקי סיוע שקיבלו בתקופת הקורונה, לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים עד ליוני 2023, במקום עד דצמבר 2022. זאת במידה שעסקיהם חוו ירידה במחזור השנתי בין השנים 2019 ל-2020 וסך החוב שבגינו מבוקשת הפריסה עולה על 15,000 ₪. ההחלטה התקבלה בעקבות פניות שהתקבלו ברשות ודיונים שנערכו בוועדות הכנסת.

תכנית סיוע תזרימית

במסגרת תכנית סיוע תזרימית, הוחלט על שורת הקלות לעסקים:

 • ביטול שוטף פלוס – תשלום מידיי לספקים: קיצור ימי אשראי עבור ספקים ונותני שירותים המתקשרים עם הממשלה – יקבלו תשלום בגין שירותים באופן מידיי. ההנחייה בתוקף עד לתאריך 31/03/2022 ובהיקף מוערך של 600 מיליון ₪.
 • יוקדמו שחרור החזרים במערכי מע"מ ומס הכנסה. היקף מוערך של 500 מיליון ₪.
 • תשלום מקדמות למוסדות נתמכים בתחום התרבות בהיקף של כ-25% מסכום התמיכות. היקף מוערך של 200 מיליון ₪.
 • הקלה על מועדי התשלום והדיווחים לרשות המסים: ארכה בת 60 יום להגשת הצהרת עוסק פטור, עד לתאריך 31/03/2022.
 • מסלול ירוק לקבלת אורכות פרטניות בתשלומי מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים למייצגים שמשרדים נסגר/צומצמה פעילותם עקב הקורונה.
 • הקטנת מכסות למייצגים להגשת דוחות חברות ל-45% במקום 55%, עד לתאריך 31/01/2022.
 • מסלול מיוחד להלוואות בערבות מדינה לייצואנים קטנים ובינוניים: הלוואות למטרות הון חוזר או השקעה.
 • הלוואה מרבית בסכום של 15% מהמחזור השנתי לתקופה של 5 שנים, מתוכם 6 חודשי גרייס. ההלוואות יכולות להינתן בשקל, דולר או אירו.
 • יינתנו ביטחונות מופחתים בשיעור של 10% בלבד.
 • ביטוח אשראי לטווח קצר (Top Up Cover): סיוע ליצואנים ועסקים מקומיים באמצעות ביטוח אשראי לטווח קצר המעניק הגנה מפני סיכוני חדלות פירעון של קונים.
  התכנית בתוקף עד סוף דצמבר 2022 ומבוצעת בשיתוף עם חברות ביטוח האשראי הפרטיות.
  היקף התכנית – 2.6 מיליארד ₪.
 • ביטוח אשראי לטווח בינוני (Long Up Cover): סיוע ליצואנים קטנים ובינוניים בביצוע עסקאות ייצוא וסחר חוץ, הביטוח מסייע ליצואנים בחדירה לשווקים מתפתחים המגלמים תשואה גבוהה יותר על העסקאות.
  היקף התכנית – 650 מיליון ₪

הפחתת יוקר המחייה

הפחתת מכסים רוחבית על מגוון מוצרי מזון

הפחתת יוקר המחיה בתחום המזון על ידי ביטול מכסים והגדלת מכסות פטורות באופן שיאפשר הוזלה של מוצרי ייבוא ויגדיל את התחרותיות של המשק הישראלי. התכנית כוללת את ביטול המכס על בשר בקר, דגי ים, מזון מן הים, שימורי טונה, נקניקים, רטבים, פירות יבשים, עוגות ועוגיות וקמח. בנוסף יורחבו באופן משמעותי המכסות הפטורות שיחולקו במכרז מחיר מינימום לצרכן בשמן זית, ביצים ודבש.
לשם יישום הצעד יחתום שר האוצר על צו.

ביטול מכסים על מגוון מוצרי צריכה, מוצרי תעשיה וחומרי גלם לבניה

ביטול רוחבי משמעותי של מכסים בשנת 2022 בסך של כמיליארד שקל על מגוון מוצרי צריכה, מוצרי תעשיה וחומרי גלם לבניה. המוצרים כוללים בין היתר: מוצרים לבית ובהם ריהוט, כלי אוכל, מוצרי טקסטיל, שטיחים, תחבושות היגייניות, אופניים חשמליים ועוד; חומרי גלם ומכונות לתעשייה; חומרי גלם לענף הבניה; ציוד רפואי; וחלקי חילוף לרכב.
ביטול המכסים צפוי להביא לירידת מחירים לצרכן והגדלת הפריון למפעלים בתעשייה בשל הוזלת עלויות חומרי הגלם. בנוסף, ביטול המכס צפוי להקל על יבואנים מקבילים ויאפשר גם להם להנות מהפטור ממכס ללא הצגת תעודות מקור. הפחתת המכסים בענף הבניה צפויה להביא לירידה במחירי הדירות, זאת בדגש על דירות באזורי הפריפריה שבהן מחיר הדירה מושפע כמעט באופן מלא מעלות בניית הדירה.
לשם יישום הצעד יחתום שר האוצר על צו.

הטבת מס למשפחות צעירות עובדות

משפחות עובדות שמשלמות מסים ייהנו מנקודת זיכוי נוספת לכל אחד מבני הזוג בשנת 2022, עבור כל ילד בגילאי 6-12. שווי ההטבה במשפחה שבה שני בני הזוג עובדים, מגיע עד ל-5,352 שקל בשנה לכל ילד. לשם יישום הצעד יקודם תיקון חקיקה בכנסת.

הגדלת הסבסוד לצהרונים למשפחות במעמד הביניים באשכולות 4-5

סבסוד תכנית "ניצנים" לצהרונים לילדים בגילאי 3-8 יגדל באופן מידי בסך של כ- 2,500 שקל לשנת לימודים לכל ילד, למשקי בית באשכול חברתי-כלכלי 4 ו-5.
זאת, בנוסף לאשכולות 1-3 שזכאים לסבסוד כיום.

ביטול הבלו על הפחם – הפחתת העלייה בתעריף החשמל

משרד האוצר מפחית באופן חד פעמי לשנת 2022 את הבלו על הפחם. הצעד ימתן את העלייה בתעריף החשמל למשקי הבית, העסקים והתעשייה. המשמעות למשק בית טיפוסי תהיה מיתון העלייה בכ-2.4%.
הצעד דורש אישור מליאת רשות החשמל.

עצמאיים

מימון ימי בידוד לעצמאיים

מימון 3 ימי בידוד בגובה של 570 ₪ ליום ובתשלום רטרואקטיבי מחודש יולי. בנוסף, יבוצע תשלום על יום בידוד נוסף בזמן תקופת גל האומיקרון החל מתאריך 21/12/2022 ועד 14/02/2022. בנוסף, יינתן שיפוי על ימי הבידוד של עצמאים מאומתים. תשלום דמי הבידוד לעצמאים כולל את הרכיבים הבאים:

 • תשלום רטרו החל מחודש יולי.
 • זכאות למימון שלושה ימי בידוד.
 • זכאות למימון יום הבידוד הרביעי בתקופת גל האומיקרון, החל מהתאריך 21/12/2022 ועד 14/02/2022.

על מנת לקבל תשלום על ימי הבידוד, יש להגיש בקשה לביטוח לאומי בצירוף אישור דיווח למשרד הבריאות.

שכירים

מימון ימי בידוד לשכירים החל מהיום הראשון

 

בהתאם למתווה ימי הבידוד - עובדים בעלי תו ירוק (מחוסנים או מחלימים), עובדים בהליכי התחסנות שטרם הושלמו וכן עובדים שיש לגביהם מניעה רפואית להתחסן או שאין המלצה כי יתחסנו, המחויבים בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות ומשכך אינם יכולים לעבוד, זכאים לתשלום דמי בידוד מהמעסיק בשיעור של 100% משכרם.
אופן מימוש דמי הבידוד:

 • היעדרות ממקום העבודה עקב שהייה בבידוד.
 • שהייה בבידוד גם אם העובד לא היה חולה.
 • דיווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד.
 • משרד הבריאות העביר לעובד אישור עבור המעסיק על קבלת הדיווח בנוגע לכניסה לבידוד.

עובדים בעלי תו ירוק, שנמצאו מאומתים לקורונה ובשל כך נאלצים לשהות בבידוד, זכאים לקבל מהמעסיק דמי בידוד עבור ימים אלו, שמהם יופחת מספר מסוים של ימי מחלה, בהתאם לחישוב שנקבע בחוק. לחישוב המדויק כדאי לפנות לאחראים על השכר במקום העבודה שלך.

מתווה זה בתוקף עד לסוף חודש פברואר 2022.

הגדלת מענק עבודה לעובדים בשכר נמוך

עובדים הזכאים למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) יקבלו תוספת חד פעמית של 20% למענק בגין עבודה בשנת 2022. סכום התוספת הממוצעת עומד על 800 שקל בשנה לכל עובד ויכול להגיע עד ל-1,700 שקל בשנה לאימהות לשלושה ילדים. על מנת להקל על הזכאים גם מבחינה תזרימית, ישולמו מקדמות בחודש יולי בגין המענק המשוער.
לשם יישום הצעד יקודם תיקון חקיקה בכנסת.

 

ענף התיירות

סיוע ממוקד לענף התיירות – סיוע למלונות הקטנים, למורי הדרך, הכשרות מקצועיות ומתווה סיוע לענף התיירות

גובש מתווה שמטרתו סיוע לענף התיירות. במרכז חבילת הסיוע, עומדת השקעה בהיקף של עד 30,000 ₪ בכל עובד מענף התיירות, שיבחר להשתלב בעיסוק אחר בענף, או מחוצה לו. כמו כן, בתי מלון שחוו ירידה בהיקף של למעלה מ-40% במחזור העסקים בשל ההגבלות על כניסת תיירים לישראל, ייהנו ממענקים בסכום כולל של כ-150 מיליון ₪ שיועברו במהלך החודשים הקרובים.

לפרטים נוספים ולבדיקת זכאות ניתן לפנות למשרד התיירות.

ענף התעופה

סיוע ממוקד לענף התעופה – סיוע נוסף לחברות התעופה הישראליות

בעקבות התארכות והתפשטות הקורונה הוחלט על מתווה סיוע נוסף, במסגרתו המדינה תעמיד לחברות התעופה הישראליות אגרות חוב המירות למניות וזאת לתקופה של שלוש שנים ללא ריבית ובהיקף מוגדל של עד 85 מיליון דולר.

עולם התרבות

מתווה סיוע לעולם התרבות – 90 מיליון ₪

חבילת הסיוע לעולם התרבות, כוללת:

  • 28 מיליון ₪ שיועברו למוסדות התרבות שימשיכו להעסיק עובדים באופן רציף וכן שימשיכו לשלם לעובדים העצמאיים שהיו שותפים בכל מופע, הצגה או אירוע שבוטלו.
  • 10 מיליון ₪ לצורך סיוע לאומנים שעובדים תחת סל תרבות ושנפגעו באופן קשה בשל הירידה בפעילויות ובמופעים לילדים בבתי הספר ובכלל, באמצעות רכש מאות מופעים מכלל האומנים על ידי המדינה באופן מיידי.
  • 50מיליון ₪ יועברו לרשויות המקומיות עבור פעילויות תרבות בכל הארץ, לפי החלוקה להלן:
   • 12 מיליון ₪ יופנו למופעים בדגש על הזמנה וסיוע דרך היכלי התרבות בערים שיש תחתם היכלים.
   • 38 מיליון ₪ יועברו דרך מבחן סל"ע שמשרד התרבות מחדש בשנה זו.

 

 • הגדלת תקציב הקרן לאומנים במצוקה כך שיעמוד על 6 מיליון ₪. המשרדים יפעלו להרחיב ככל האפשר את הקריטריונים להגשת בקשה לסיוע כך שיכללו גם עובדי במה.
 • הרחבת פעילות יום הקולנוע הישראלי במהלך שנת 2022, לאחר התמתנות התחלואה.

בדיקות אנטיגן – מערכת החינוך

מימון 3 בדיקות אנטיגן בשבוע לתלמידים ולעובדי מערכת החינוך

על מנת לשמור על המשך פעילות הכלכלה והמשק לצד שמירה על בריאות הציבור, הוחלט על חלוקת ערכות בדיקת אנטיגן ביתית לתלמידים ולצוותי החינוך. כל תלמיד, או עובד חינוך, יקבל 3 בדיקות אנטיגן בשבוע.

 
חזור לראש הדף חזור לראש הדף