רשת ביטחון כלכלית בצל הקורונה

החל"ת יסתיים בסוף יוני
יינתן מענה נקודתי למובטלים מעל גיל 45 ולעובדים שטרם שבו לתעסוקה מלאה
הורים מחוסנים שילדיהם בבידוד יהיו זכאים לתשלום דמי בידוד
ההסדר הקיים עבור המעסיקים ימשך
יוארך משך הזמן להגשת הבקשות

העסק בקשיים?

הכנסתך נפגעה?

עמותות ומלכ''רים

 

התחזית לשנה הקרובה: יש לכם רשת ביטחון כלכלית!

חזור לראש הדף
חזור לראש הדף