רשת ביטחון לשכירים

מענק לעובדים בעד השתלבות בתעסוקה בשכר נמוך

עובד הזכאי למענק הוא מי שיעמוד בשני הקריטריונים הבאים:

 1. לא היה מועסק במשך 75 ימים רצופים לפני ה-01.11.2020, ושולמו לו דמי אבטלה בעד 75 ימי אבטלה (גם אם אינם רצופים) מה-01.03.2020 ועד ה-01.11.2020.*
 2.  החל להיות מועסק בתקופה שבין ה-01.11.2020 ועד ה-31.12.2020, והיה מועסק למשך 14 ימים או יותר (גם אם אינם רצופים) מה-01.11.2020 ועד ה-30.04.2021.

תשלום המענק:
המוסד לביטוח לאומי ישלם את המענק עבור כל יום מתחילת עבודתו של העובד לאחר ה-01.11.2020 בתנאי שהשכר היומי הממוצע החדש של העובד קטן יותר משכרו היומי הממוצע בעבודתו הקודמת. העובד לא יהיה זכאי למענק עבור ימים שאחרי ה-30.04.2021 או לאחר 4 חודשים מיום תחילת עבודתו, המוקדם מביניהם.

סכום המענק לכל יום בחודש התשלום יהיה הנמוך מבין אלה:

 1. דמי האבטלה היומיים * שיעור הירידה בשכר היומי הממוצע;
 2. 200 שקלים חדשים;
 3. הפרש חיובי בין 632 שקלים חדשים לבין השכר הממוצע היומי החדש.
  דוגמה לחישוב חודשי: עובד שהשתכר לחודש 8,000 ₪ וקיבל דמי אבטלה בגובה 4,000 ₪, השתלב מחדש בשוק העבודה במשכורת של 6,000 ₪ יקבל מענק בגובה של כ-1,000 ₪ לחודש (מכפלת שיעור הירידה בשכרו שהיא 25% בדמי האבטלה שקיבל שהם 4,000 ₪).

שימו לב – עובד שלא היה מועסק במשך 130 ימים רצופים לפני ה-31.01.2021 ושולמו לי דמי אבטלה בגין 130 ימים (גם אם אינם רצופים) יהיה זכאי למענק של 1,500 ₪ בחודש הראשון לעבודתו החדשה וכן בחודש הרביעי לעבודתו החדשה.

המוסד לביטוח לאומי ישלם את המענק לאחר שתוגש בקשה לקבלת מענק באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. ניתן להגיש עד ה-31.07.2021.

 

מענק אבטלה ממושכת

עובד שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכום של 2,000 שקלים חדשים:

 1. שולמו לו דמי אבטלה בעד תקופה של לפחות 100 ימי אבטלה, בין אם רצופים ובין אם לאו, החל מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 17 באוקטובר 2020;
 2. השכר היומי הממוצע של המבוטח שלפיו שולמו דמי אבטלה, היה נמוך מהשכר היומי הממוצע במשק.

בני זוג הזכאים שניהם למענק חד פעמי יהיו זכאים כל אחד מהם לתוספת למענק בסכום של 500 שקלים חדשים.
אזרחים מעל גיל 67 שאיבדו את מקום עבודתם יהיו זכאים גם הם למענק.
המוסד לביטוח לאומי ישלם את המענקים החד פעמיים והתוספת להם לחשבון הבנק שאליו שולמו דמי האבטלה לעובד הזכאי למענק.

הרחבת דמי אבטלה ליוצאים לחופשה ללא תשלום ולמפוטרים

 • אם פוטרת או הוצאת לחל"ת החל מחודש מרץ 20' תוכל להמשיך ולקבל את דמי אבטלה להם אתה זכאי אם לא תצליח להשתלב מחדש בעבודה
 • אם בחרת להשתתף בהכשרה מקצועית, דמי האבטלה ימשיכו להיות משולמים לך כרגיל, כך שלא יחול כל קיזוז על דמי האבטלה בתקופה זו
 • קוצרה תקופת ההכשרה המזכה בדמי אבטלה ל- 6 חודשים מתוך ה- 18 האחרונים.
 • בוטלו ימי ההמתנה בין תקופות האבטלה
 • זמן החל"ת המינימלי קוצר ל-14 יום
 • סכום דמי האבטלה המרבי לא יופחת וישאר 422 ₪ ליום
 • אם תתחילו עבודה חדשה בשכר נמוך יותר ויוציאו אתכם שוב לחל"ת או תפוטרו, תוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה כפי שקיבלתם עד עכשיו

פרטים נוספים באתר ביטוח לאומי- זכאות לדמי אבטלה

הורים צעירים

תנאי הזכאות לדמי אבטלה של הורים מתחת לגיל 28 הושוו לתנאים שלהם זכאים בני 28 ומעלה.

 
פוטרתם לפני הקורונה ולא מצאתם עבודה

פוטרתם לפני הקורונה ולא מצאתם עבודה

בני 67 ומעלה שהפסיקו לעבוד

במידה ופוטרתם או הוצאתם לחל"ת החל מחודש מרץ 2020 ואתם מעבר לגיל 67, והכנסתכם מפנסיה לא עולה על -5000 ₪ בחודש, תהיו זכאים לקבל מענק הסתגלות בגובה של עד 4,000 ₪ בנוסף לקצבת הזקנה שעומדת על 2,200 ₪ כל חודש עד ליוני 2021, זאת אם טרם שבתם למקום עבודתכם.

פרטים נוספים באתר ביטוח לאומי- זכאות לדמי אבטלה

מקבל/ת קצבאות

מקבל קצבאות נכות, זקנה, הבטחת הכנסה ומזונות יקבלו את הקצבה במקביל לדמי האבטלה ללא כל קיזוז, עד לחודש יוני 2021.

מקבל קיצבת נכות ואתה ממשיך להיות מועסק?

במטרה לסייע  לבעלי מוגבלויות להתמודד בתקופה זו, הועלה רף השכר שלא יקוזז מהקצבה ל-5,300 ₪ בחודש (דיסריגארד). מקבל הקצבה יוכל להרוויח סכום זה ללא פגיעה בהיקף הקצבה לה הוא זכאי.

הרחבת מענק עבודה

עובד הזכאי למענק עבודה עבור אחד מהחודשים אפריל-דצמבר 2020, יזכה לתוספת למענק של 62% מסכום המענק באותו חודש, עבור כל חודש שבעדו היה זכאי למענק. התוספת תינתן בתנאי שהסכום הכולל שישולם לעובד עבור כל חודשי העבודה בשנת 2020 גדול מ-1,000 ₪.
כמו כן, תחולק עד ליום ה-30.09.2020 מקדמה על חשבון התוספת למענק, למי שנמצא זכאי למענק עבודה עבור שנת 2019, בשיעור של 25% מסכום המענק לשנה זו. המקדמה תינתן בתנאי שהסכום הכולל שישולם לעובד עבור כל חודשי העבודה בשנת 2019 גדול מ-500 ₪.
עובד אשר זכאי לתוספת מענק בגין עבודתו בין החודשים אפריל-דצמבר 2020 ושולמה לו מקדמה בגין זכאותו עבור שנת 2019, יקבל בהמשך את הסכום הכולל של התוספת למענק שלה הוא זכאי פחות המקדמה ששולמה לו עבור שנת 2019. במידה והמקדמה הייתה גדולה מהתוספת לה הוא ראוי הוא לא יידרש להשיב את ההפרש.

שכיר שעל פי נתוני הביטוח הלאומי קיבל דמי אבטלה בעבור מלוא החודשים אפריל עד יולי 2020 ברצף, לא יזכה לקבלת המקדמה למענק.

 


עד מתי יחולו ההטבות לשכירים

חזור לראש הדף