ועדת מעקב המועילות והבטיחות של החיסון נגד מחלת הקורונה

 

ועדות מבצע החיסונים

 

 


סיכומי ישיבות ועדת המעקב על מבצע החיסונים

 

12.1.2021 - סיכום ישיבה ראשונה. (מצגת ישיבה ראשונה)

המסמך מפרט בסעיף 5.9 מי בתעדוף וקיבל חיסונים  מתחת לגיל 60, בתקופה בה לא היה אישור לחסן אנשים מתחת לגיל 60, למעט קבוצות מסוימות, כגון: צוותים רפואיים, צהל, שב״ס, מטופלים עם פגיעה חמורה במערכת החיסון ואנשים עם פגיעה ריאתית חמורה.
המסמך מפרט את המעקב שנעשה עד לתאריך ה-9.1.21.
עד לתאריך 9.1.21 חוסנו 721,864 מתחסנים עד גיל 60 . המהווים כ 41% ו- 1,045,422 מתחסנים מעל גיל 60.
41 אחוז מתוך המתחסנים, היו אנשים צעירים מגיל 60, והשתייכו לקבוצות שהוחרגו ותועדפו לחיסון עי ועדת התיעדוף.

27.1.2021 - ישיבה מספר 2, מצגת בנושא תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון נגד קורונה

9.2.2021 - ישיבה מספר 3, מצגת בנושא תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון נגד קורונה, נתונים מעודכנים ל-31.1.2021

ישיבה מספר 4, מצגת בנושא תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון נגד קורונה, נתונים מעודכנים ל-10.2.2021

ישיבה מספר 5, מצגת בנושא תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון נגד קורונה, נתונים מעודכנים ל-1.3.2021

ישיבה מספר 6, מצגת בנושא תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון נגד קורונה, נתונים מעודכנים ל-31.3.2021

ישיבה מספר 7, מצגת בנושא תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון נגד קורונה, נתונים מעודכנים ל-30.4.2021

ישיבה מספר 8, מצגת בנושא תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון נגד קורונה, נתונים מעודכנים ל-31.5.2021

ישיבה מספר 9, מצגת בנושא תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון נגד קורונה, נתונים מעודכנים ל-30.6.2021

תופעות המופיעות בסמיכות לחיסון הן תופעות שדווחו עד 30 יום לאחר מתן החיסון.

סיכום אירועי דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) מדצמבר 2020 עד מאי 2021

בטיחות חיסון לילדים ונתוני התחסנות - לועדת מועילות ובטיחות

ריכוז נתונים על מחוסנים בשתי מנות עד לתאריך 31/1/2021(דיון מ 20.7.2021)

מתודולוגיית בחינת יעילות החיסונים

אירועים בסמיכות לקבלת חיסון - בני 60 ומעלה (28.7.2021)

מכלול נתוני אשפוז (28.7.2021)

חומרי רקע ועיקרי דיון בנושא מועילות חיסונים ומצב תחלואה בהקשר מנת חיסון שלישית

נתונים שבועיים (מעודכן ל-25.7.2021)

תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון נגד קורונה לפי גיל ונתוני מנה שלישית (3.8.2021)

בטיחות החיסון (25.9.2021)


ועדת המעקב - קבצים נוספים

 

ישיבות ועדת תעדוף - סיכומים והמלצות

 

25.11.2020 - סיכום דיון מספר 1

3.12.2020 - סיכום דיון מספר 2

9.12.2020 - סיכום דיון מספר 3

13.12.2020 - סיכום דיון מספר 4

19.12.2020 - סיכום דיון מספר 5

27.12.2020 - סיכום דיון מספר 6

2.1.2021 - סיכום דיון מספר 7

7.1.2021 - סיכום דיון מספר 8

21.1.2021 - סיכום דיון מספר 9
פרוטוקול זה הוחלף לאחר שבסעיף בנושא סטטוס החיסונים נפלה טעות שגרמה באופן לא מכוון להטעיה בהבנת העובדות.
אי לכך, הפרוטוקול הקודם בטל והמסמך באתר זה מייצג באופן נכון את שהוצג בדיון.

24.1.2021 - סיכום דיון מספר 10

4.2.2021 - סיכום דיון מספר 11, בשיתוף הצוות לטיפול במגיפות

14.2.2021 - סיכום דיון מספר 12, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

18.2.2021 - סיכום דיון מספר 13, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

21.2.2021 - סיכום דיון מספר 14

28.2.2021 - סיכום דיון מספר 15, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

8.3.2021 - סיכום דיון מספר 16, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

21.3.2021 - סיכום דיון מספר 17, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

4.4.2021 - סיכום דיון מספר 18, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

18.4.2021 - סיכום דיון מספר 19, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

17.5.2021 - סיכום דיון מספר 20, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

1.6.2021 - סיכום דיון מספר 21, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

20.6.2021 - סיכום דיון מספר 22, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

4.7.2021 - סיכום דיון מספר 23, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

11.7.2021 - סיכום דיון מספר 24, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות

18.7.2021 - סיכום דיון מספר 25, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות, כולל מצגות הדיון

22.7.2021 - סיכום דיון מספר 26, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות, בנושא מנה שלישית לקשישים

28.7.2021 - סיכום דיון מספר 27, בנושא מנה שלישית לקשישים, כולל מצגות הדיון

2.8.2021 - סיכום דיון מספר 28, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות, כולל מצגות הדיון

12.8.2021 - סיכום דיון מספר 29, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות, כולל מצגות הדיון

19.8.2021 - סיכום דיון מספר 30, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות, כולל מצגות הדיון

2.9.2021 - סיכום דיון מספר 31, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות, כולל מצגות הדיון

14.9.2021 - סיכום דיון מספר 32, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות, כולל מצגות הדיון

6.10.2021 - סיכום דיון מספר 33, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות, כולל מצגות הדיון

20.10.2021 - סיכום דיון מספר 34, בשיתוף הצוות לטיפול במגפות, כולל מצגות הדיון

חזור לראש הדף