הנחיות, נהלים ומידע לצוותים מקצועיים


הנחיות, נהלים ומידע לצוותים מקצועיים

הנחיות, נהלים ומידע בנושא נגיף קורונה החדש לאנשי מקצוע, בעלי עסקים, רשויות מקומיות, צוותים רפואיים ואנשי מערכת הבריאות.

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי האגף לרפואה כללית

נהלי האגף לגריאטריה

נהלי האגף לבריאות הנפש

נהלי היחידה להתפתחות הילד ושיקומו

הנחיות

דוח אפידמיולוגי

צוותים רפואיים

חיטוי

עסקים, מוסדות, מקומות עבודה ורשויות מקומיות

ספורט

תחבורה

היבטים קליניים של חולה קורונה מונשם

הפעלת מכשירי הנשמה

התמגנות

תקשורת מטפל-מטופל

חוקים וצווים

נוהל ליישום תקנות לשעת חירום

העברת מידע

תעודת מחלה

הגבלת פעילות

דוחות קורונה שבועיים

המידע הקליני והמעבדתי שנאסף על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות (המלב"ם) משולב בדוח המופק מדי שבוע ומופץ להנהלת משרד הבריאות ולקהילה הרפואית.
מאגר הדוחות ניטור קורונה שבועיים - אתר המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

הודעת מנהלת האגף לבריאות השן

הנחיות

תעריפון משרד הבריאות הינו מחירון לשירותים רפואיים ומינהליים, הכולל תעריפים אמבולטוריים, פעולות דיפרנציאליות ותעריפי אשפוז שונים לצורך התחשבנות במערכת הבריאות בישראל.

תמיכות 2020 – עמותות – להגשה באמצעות הפורטל עד 26 באפריל 2020. 

מתן התמיכה בפועל יתבצע בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, ואין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, לרבות תקציב לתשלום מקדמות.האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת, בטרם אושרה התמיכה, היא על מוסד הציבור בלבד.

לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה המאושר, עבור כל אחד ממוסדות הציבור המבקשים תמיכה, עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2020.

לדף מבחני מתיכה באתר משרד הבריאות

שילוט למעברי גבול

הנחיות למעברי גבול

שילוט לנמל התעופה בן גוריון

 

הנחיות לנמל התעופה בן גוריון

חזור לראש הדף