הנחיות, נהלים ומידע לצוותים מקצועיים


הנחיות, נהלים ומידע לצוותים מקצועיים

הנחיות, נהלים ומידע בנושא נגיף קורונה החדש לאנשי מקצוע, בעלי עסקים, רשויות מקומיות, צוותים רפואיים ואנשי מערכת הבריאות.

המנהל הכללי והמשנה למנהל הכללי

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי האגף לרפואה כללית

נהלי האגף לגריאטריה

נהלי האגף לבריאות הנפש

 

נהלי היחידה להתפתחות הילד ושיקומו

מערך הפסיכולוגיה

עבודה סוציאלית

פיזיותרפיה

 

 

הנחיות

 אפידמיולוגיה

תזונה

צוותים רפואיים

חיטוי

 

מעבדות

מוסדות חינוך והשכלה

בריאות הסביבה בעסקים, מוסדות, מקומות עבודה ורשויות מקומיות

סיעוד בבריאות הציבור

אם וילד

חוקים וצווים

חוקים ותקנות בנושאי קורונה

סיוע שירות הביטחון הכללי לחקירות אפידמיולוגיות

פרטיות

תעודת מחלה

הוראות מנהל

 

 

נהלים והנחיות

עדכון הנחיות קורונה - שינוי מתווה דיגום - 14.3.2023

עדכון הנחיות - צו ביטול עטיית מסכה ועוד - 22.2.2023

עדכון הנחיות - שמירה על כללי מניעה למען העלאת מוגנות הדיירים - 27.10.2022

אספקת התרופה "טמיפלו" לטיפול בשפעת - 27.10.2022

נספח ו' - המלצות לטיפול בטמיפלו (Oseltamivir) - 27.10.2022

לקראת תחלואה נוספת של Covid19 - גל משולב עם שפעת - 2.10.2022

הערכות מגן אבות ואימהות לתחלואת חורף קורונה ושפעת - 19.9.2022

המלצות לטיפול בטמיפלו (Oseltamivir)

חיסון קורונה נוסף, חורף 22-23, 28.9.2022

הדרכת דיווח בדיקות אנטיגן בפורטל דיגומים - 31.8.2022

רענון הנחיות - הדרכה להתנהלות למניעת זיהומים בשגרת קורונה - 16.8.2022

החיים בצל הקורונה - מצגת, אוגוסט 2022

רענון הנחיות לקראת חג הקורבן - 8.7.2022

דיגום באיגום - 22.6.2022

רענון הנחיות מגיפת נגיף הקורונה - עלייה בהתפשטות וריאנט BA5 - 15.6.2022

עדכון הנחיות מגיפת נגיף הקורונה - אספקת תרכיבי חיסון פייזר לשם חיסון עצמאי במוסדות עם מחלקת גריאטריה פעילה - 14.6.2022

שינוי מדיניות דיגומים במוסדות מגן אבות ואימהות - 26.5.2022

השלמת חיסוני קורונה - 22.5.2022

מבצע "חיסון לכל דייר" השלמת חיסונים לדיירים במגן אבות ואימהות - 22.3.2022

טופס למילוי רשימת מתחסנים מוסדית

אוכלוסיית מוסד פרטנית בפורטל דיגומים, מגן אבות ואימהות - 22.2.2022

עדכון הנחיות לפתיחת מחלקה בידודית למאומתים שאינם תסמיניים בבתי חולים גריאטריים - 18.1.2022

עדכון הנחיות - מתן טיפול לחולי קורונה קלים עד בינוניים בתרופה Molnupiravir - 16.1.2022

תזרים רשימה מייעץ למתן טיפול ב-Paxlovid או Molnupiravir

הוראת מנהל לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940 ולעניין סעיף 2ב(ג) והגדרת "מחלים" לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"ף-2020

עדכונים מהשטח

טיפול ב- High Flow Nasal Cannula

שימוש במכשיר Vapotherm 

שימוש במכשיר Airvo2 

היבטים קליניים של חולה קורונה מונשם

הפעלת מכשירי הנשמה

התמגנות

תקשורת מטפל-מטופל

דוחות קורונה שבועיים

המידע הקליני והמעבדתי שנאסף על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות (המלב"ם) משולב בדוח המופק מדי שבוע ומופץ להנהלת משרד הבריאות ולקהילה הרפואית.
מאגר הדוחות ניטור קורונה שבועיים - אתר המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

הנחיות ונהלים

ניסויים קליניים

סטאזרים ולימודי רוקחות

וטרינריה

הנחיות ומידע בתזונה

נוהלי תזונה מתכללים

מלונות

הנחיות תזונתיות קליניות

הנחיות תזונה לאוכלוסיות מיוחדות

מזון ייעודי ופרנטרלי

הנחיות לעבודת הדיאטנית

סקירות ספרות

הנחיות לציבור הרחב

הנחיות לגיל השלישי

בטחון תזונתי

חזרה לשגרה

המלצות למדיניות תזונתית בריאה והפקת לקחים

הודעת מנהלת האגף לבריאות השן

הנחיות

אגף הרוקחות  - המחלקה לניסויים קלינים

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

מודל הערכת הדבקת ילדים המבוסס על בתי אב בבני ברק

הנחיות

קישורים חיוניים

  • אתר מקוון המהווה מערכת למעקב ותגובה בינלאומית אשר מרכז, בין היתר, מידע על רצפי הגנום של וירוס הקורונה  SARS-CoV-2 אשר בודדו מעשרות ארצות בעולם:https://www.gisaid.org

תעריפון משרד הבריאות הינו מחירון לשירותים רפואיים ומינהליים, הכולל תעריפים אמבולטוריים, פעולות דיפרנציאליות ותעריפי אשפוז שונים לצורך התחשבנות במערכת הבריאות בישראל.

 

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

לדף המבחנים הראשי באתר משרד הבריאות

בתי חולים

מוסדות רפואה

 

עמותות
תמיכות 2020 – עמותות – להגשה באמצעות הפורטל עד 26 באפריל 2020. 

מתן התמיכה בפועל יתבצע בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, ואין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, לרבות תקציב לתשלום מקדמות.האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת, בטרם אושרה התמיכה, היא על מוסד הציבור בלבד.

לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה המאושר, עבור כל אחד ממוסדות הציבור המבקשים תמיכה, עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2020.

לדף מבחני מתיכה באתר משרד הבריאות

תמיכות 2020 – עמותות – להגשה באמצעות הפורטל עד 26 באפריל 2020. 

מתן התמיכה בפועל יתבצע בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, ואין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, לרבות תקציב לתשלום מקדמות.האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת, בטרם אושרה התמיכה, היא על מוסד הציבור בלבד.

לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה המאושר, עבור כל אחד ממוסדות הציבור המבקשים תמיכה, עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2020.

לדף מבחני מתיכה באתר משרד הבריאות

שילוט למעברי גבול

הנחיות למעברי גבול

שילוט לנמל התעופה בן גוריון

 

הנחיות לנמל התעופה בן גוריון

חזור לראש הדף