נגיף הקורונה - משרד הבריאות

 

הנדרשים להיכנס לבידוד

תאריך פרסום: 12/04/2020, 10:31 | תאריך עדכון: 30/07/2020, 11:59

 
 
 

מניעת התפשטות הקורונה בישראל

.

 

 

 

1. בידוד למי שהיו במגע עם חולה מאומת או שרופא קבע כי היו במגע עם חולה מאומת ב-14 הימים האחרונים

 

אנשים שהיו במגע הדוק עם חולה מאומת, נדרשים להיכנס לבידוד למשך 14 ימים מאז הפעם האחרונה בה נפגשו עם החולה.

"מגע הדוק" מוגדר כשהייה של פחות מ-2 מטרים למשך 15 דקות לפחות עם חולה. אין צורך בהנחיה מפורשת של משרד הבריאות – אם אתם יודע שהייתם במגע עם חולה, יש להיכנס לבידוד.
במקרה של קבלת איכון באמצעות מסרון (SMS) או הודעה קולית ממשרד הבריאות, חובה על מקבלי המסרון או ההודעה להיכנס לבידוד עם קבלתה, גם אם ההגדרה של "מגע הדוק" לא תקפה לגביהם. מספר טלפון לאימות זהות מסרון או הודעה קולית הנשלחים ממשרד הבריאות - 08-6822334.

הופעת תסמינים
אם בתוך 14 ימים מהמגע עם החולה המאומת הופיעו: חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, או אבדן חוש טעם או ריח, יש לפנות למוקד קופת החולים המבטחת (חסרי ביטוח רפואי בלבד - יש לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*). אין צורך להגיע למרפאת קופת חולים או לחדר מיון, אלא אם כן מדובר במקרה רפואי דחוף, אז יש ליידע את הקופה או חדר המיון על הגעת חשוד לקורונה.

דיווח עצמי
מי שנמצאים בבידוד בית נדרשים לדווח על כך למשרד הבריאות. הורים נדרשים לדווח בנפרד גם על כל אחד מילדיהם שנמצאים בבידוד.

דיווח עצמי על בידוד בית לבאים במגע עם חולה מאומת

 
 

2. בידוד לאנשים שנבדקו לקורונה בשל חשד להדבקות

 

על אנשים שנבדקו בחשד להדבקות בקורונה להיכנס לבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית.

בכל מקרה של קבלת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאשר יש חובת בידוד אחרת, לא יהיה קיצור של משך הבידוד. (למשל חוזרים מחו"ל חייבים להשלים 14 ימי בידוד מיום חזרתם ארצה, גם אם קיבלו תוצאה שלילית בבדיקה).

הופעת תסמינים
אם בתוך 14 ימים מהמגע עם החולה המאומת הופיעו: חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, או אבדן חוש טעם או ריח, יש לפנות למוקד קופת החולים המבטחת (חסרי ביטוח רפואי בלבד - יש לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*). אין צורך להגיע למרפאת קופת חולים או לחדר מיון, 
אלא אם כן מדובר במקרה רפואי דחוף, אז יש ליידע את הקופה או חדר המיון על הגעת חשוד לקורונה.

 

 
 

3. בידוד לשבים לישראל מחו"ל

 

כל השבים מחו"ל חייבים בתקופה של 14 ימים בבידוד.

בהגיעם לנמל התעופה בישראל, יידרשו השבים מחו"ל להוכיח שביכולתם לקיים בידוד ביתי באופן מלא ותקין, כדי שיורשו לקיים את הבידוד בביתם או במקום מתאים אחר העומד לרשותם.

תנאים לבידוד בית
על מנת שיוכלו לקיים את תקופת הבידוד בבית ולא במלונית, נדרש להתקיים אחד מהתנאים:

 1. דירה או יחידת דיור נפרדת בה יתגוררו בנפרד רק הנדרשים לבידוד, למשך כל התקופה בה עליהם לשהות בבידוד ביתי.
 2. חדר פרטי עם שירותים ומקלחת צמודים, כאשר במקרה זה:
  • יש מי שיכינו עבור המבודדים אוכל ויעבירו להם ציוד ללא מגע.
  • המבודדים לא ישהו באותו בית עם אנשים בעלי גורמי סיכון (בני 60 ומעלה או בעלי מחלות רקע כמו מחלות לב, ריאה, כליות, כבד, סוכרת, יתר לחץ דם או דיכוי חיסוני) אלא אם חזרו יחד מחו"ל.
  • מי שמתגורר בבית הסכים לקבלם לבידוד בית בהתאם להוראות משרד הבריאות.

מילוי הצהרות
על מנת שיוכלו לבצע את תקופת הבידוד בבית ולא במלונית, יצטרכו השבים מחו"ל להצהיר כי:

 1. יש להם את התנאים לשהות בבידוד ביתי מוחלט, באופן מלא ותקין.
 2. הם מתחייבים שלא לעשות שימוש בתחבורה ציבורית לצורך הגעה למקום הבידוד הביתי.
 3. ידוע להם כי משטרת ישראל מנהלת פיקוח הדוק על הנדרשים לשהות בבידוד ביתי למשך כל תקופת הבידוד, ואם יתגלה שהפרו את הכללים המפורטים, תוכל המשטרה לחייב אותם לשהות במקום בידוד מטעם המדינה (מלונית) למשך יתרת תקופת הבידוד ולהטיל עליהם קנס של 5,000 ש"ח.
 4. אם יסתבר שמקום הבידוד עליו הצהירו אינו מתאים לקיום הבידוד, יוכלו רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים לחייב אותם לעבור ולשהות במקום בידוד מטעם המדינה (מלונית) למשך יתרת תקופת הבידוד.

שימוש בתחבורה ציבורית
החוזרים מחו"ל (כמו אחרים המחויבים בבידוד) אינם מורשים להגיע לבידוד הבית באמצעות תחבורה ציבורית, למעט במוניות, ובהתאם לכללים (שימוש במסכות, נסיעה עם חלונות פתוחים, נוסע בודד או נוסעים הגרים באותו בית ישובים במושב האחורי בלבד).

הופעת תסמינים
אם בתוך 14 ימים ממועד הנחיתה בישראל הופיעו: חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, או אבדן חוש טעם או ריח, יש לפנות למוקד קופת החולים המבטחת (חסרי ביטוח רפואי בלבד - יש לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*). אין צורך להגיע למרפאת קופת חולים או לחדר מיון, אלא אם כן מדובר במקרה רפואי דחוף, אז יש ליידע את הקופה או חדר המיון על הגעת חשוד לקורונה.

הפרת ההנחיות
מי שיפרו את חובת הבידוד או שייסעו בתחבורה ציבורית, ייקנסו ויידרשו להשלים את הבידוד במלונית.

תקופת בידוד במלונית
שבים מחו"ל שלא יוכלו לקיים בידוד ביתי יופנו לבידוד במלוניות על חשבון המדינה.
השוהים במלונית ויוכלו להוכיח יכולת לבידוד ביתי בהמשך, יוכלו לצאת ולהשלים את תקופת הבידוד בביתם
.

יציאה מישראל לפני סיום תקופת הבידוד
יציאה ממדינת ישראל טרם סיום הבידוד תותר במקרים חריגים (הומניטריים) בלבד באמצעות אישור בכתב. יש להציג את האישור בעת היציאה מנמל התעופה.
בקשות יש להגיש במוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.

דיווח עצמי
מי שנמצאים בבידוד בית נדרשים לדווח על כך למשרד הבריאות. הורים נדרשים לדווח בנפרד גם על כל אחד מילדיהם שנמצאים בבידוד.

  דיווח עצמי על בידוד לחוזרים מחו"ל   

 
 

4. בידוד לאנשים עם חום

 

על אנשים עם חום של 38 מעלות  להישאר בבידוד בבית.

יש למדוד חום פעמיים ביום.

ניתן לצאת מבידוד כאשר במשך יומיים רצופים נמדד חום שאינו גבוה מ-37.5 מעלות.

 
 

הגשת השגה על הפניה לבידוד

 

קיימות מספר דרכים בהן אנשים יכולים להיוודע לחובת הבידוד אשר חלה עליהם.

מי שהופנו לבידוד בית, בעקבות הנחייה של לשכת הבריאות או קופת החולים, או בעקבות קבלת מסרון או הודעה קולית, צריכים לפעול על פי ההנחיות שקיבלו.

מי שקיבלו מסרון או הודעה קולית למכשיר הטלפון הנייד שלהם לפיה עליהם להכנס לבידוד, ולדעתם חלה טעות או שמסיבה אחרת אין הצדקה לכניסתם לבידוד, יוכלו לפנות למשרד הבריאות ולהגיש השגה על ידי פניה למוקד קול הבריאות בטלפון 5400* (כל יום בין השעות 08:00 עד 22:00).
בפניה יש לציין את התאריך והשעה של הקירבה לחולה שכתובים במסרון או שנאמרו בהודעה הקולית, ולהסביר מדוע לדעתם מדובר בטעות או מדוע לדעתם לא נדרש מהם להיכנס לבידוד.
מספר טלפון לאימות זהות מסרון או הודעה קולית הנשלחים ממשרד הבריאות - 08-6822334.

כל פניה תיבדק באופן פרטני.

השגה על הפניה לבידוד של צוות רפואי וכוחות הביטחון
רק העובדים בכוחות הביטחון, בבית חולים או מרפאה, מד"א וכדומה, ובזמן החשיפה היו בעבודה - עליהם לפנות, דרך הממונים עליהם, לדוא"ל quarant.appeal@moh.gov.il.
בפנייה יש לפרט שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון, פרטים על מועד החשיפה לחולה והסבר על סיבת ההשגה. רק פניות של צוות רפואי או כוחות הבטחון ייענו בדוא"ל זה.
כל פניה תיבדק באופן פרטני.

בזמן ההמתנה לתשובה חובה להישאר בבידוד מלא!

 
 

עדכון פרטי בידוד

 

 לצורך עדכון פרטי בידוד שדווח, יש למלא שוב את טופס דיווח בידוד. העדכון צריך להיות באותו סוג טופס שבו דווח הבידוד מלכתחילה.

 
 

הנחיות לבידוד בית

 

הנחיות למי שבבידוד

 • אין לצאת מהבית.
 • יש לשהות בחדר נפרד מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר ככל הניתן, תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכת פה-אף (בעדיפות) או בבד.
 • יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים. אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.
  איך נכון לשטוף ידיים >
 • במידת האפשר, יש להשתמש בשירותים ו/או מקלחת נפרדים.
 • יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף, זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי.
 • אישה מניקה יכולה להמשיך להניק את תינוקה אך עליה להקפיד על רחיצת ידיים יסודית לפני ההנקה ועל כיסוי הפה והאף במסכה או בד זמין אחר בעת ההנקה. אישה המעוניינת לשאוב חלב-אם צריכה להקפיד על רחיצת ידיים לפני השאיבה והנגיעה בבקבוק ובמשאבה ובמידת האפשר לתת לאדם אחר להאכיל את התינוק.
 • אם הופיעו חום או תסמינים נשימתיים, או אבדן חוש טעם או ריח, ובכל בעיה רפואית, יש לפנות טלפונית למרפאה או למוקד קופת החולים המבטחת (חסרי ביטוח רפואי - יש לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*). במצבי חירום בלבד יש לפנות כמקובל למוקד 101 של מד"א או ישירות לחדר המיון, תוך יידוע מראש על הגעת אדם הנמצא בבידוד בית.

הנחיות לקבוצה או משפחה של מבודדי בית (בנוסף להנחיות לאדם הבודד)

 • אם ישנם מספר מבודדים באותו משק בית, שנחשפו לאותו מקור, הם יכולים לשהות יחד באותו חדר.
 • אם כל בני הבית נדרשים לבידוד, עקב חשיפה לאותו המקור, ניתן לשהות בכל חללי הבית.
 • יש להימנע על כמה שניתן ממגע גופני בין המתבודדים.
 • אין להשתמש באותם חפצים, כולל כלי שתייה ואכילה, אלא אם כן בוצע נקיון יסודי שלהם אחרי כל שימוש.
 • לפני ולאחר טיפול בילדים, יש לשטוף ידיים במים וסבון.
 • יש להשתמש בצעצועים שניתן לנקות אותם לאחר שימוש.

הנחיות כלליות

 • מומלץ לצמצם את מספר האנשים שלא מבודדים הנמצאים בבית הנכנסים לחדר הבידוד בו נמצאים אנשים בבידוד, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע.
 • אין להכניס מבקרים לבית.
 • יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב.
 • יש להימנע ככל האפשר מהכניסה אל חדרו של השוהה בבידוד. בכניסה לחדר הבידוד מומלץ לכסות את הפה והאף, בעדיפות עם מסכת פה-אף אך אפשר להשתמש גם בבד. אין לגעת במסכה בזמן השימוש.
 • מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות בכל מגע עם המבודד וסביבת חדר הבידוד כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים.
 • מומלץ להימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של המבודד.
 • יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי אחרי כל מגע עם המבודד או עם סביבתו וחפציו, לפני אכילה ואחרי שימוש בשירותים. יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין.
  על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים באופן תכוף.
  איך נכון לשטוף ידיים >
 • יש לבצע החלפת מצעים וכביסה בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע. יש לאחסן את כל כביסת המבודד באוגר נפרד בחדר הבידוד עד למועד הכביסה. יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים לרבות כביסה נקיה. יש לבצע כביסה בנפרד, בתוכנית כביסה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. הכביסה תעשה עם סבון כביסה רגיל.
 • יש לנקות ולחטא לפחות פעם ביום משטחים כגון, ידיות, מתגי תאורה, חדרי שירותים ומקלחת, שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר המבודד עם חומר חיטוי ביתי רגיל (על בסיס סבון או אלכוהול לפחות 70%). במידת האפשר ניתן לנקות בעזרת תמיסת 1000 מג''ל כלור (למשל "אקונומיקה" המכילה תת כלוריט הנתרן - יש לקחת 40 מ"ל אקונומיקה ולמהול ב-1 ליטר מים) עד לייבוש המשטחים/כלים. יש להשתמש בכפפות וחלוק או סינר בזמן תהליכי הניקוי. אין יתרון בניקיון בעזרת ריסוס.
 • יש להשליך מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות וכל פסולת אחרת לתוך שקית ייעודית בחדר הבידוד. יש לסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה.
 • יש להימנע משימוש משותף עם המבודד בחפצים העלולים להעביר את הנגיף, כגון: מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכדומה.
 • עדיף להדיח כלים במדיח כלים בתוכנית עם טמפרטורה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. אם אין מדיח ניתן לשטוף כלי אוכל במים חמים וסבון כלים והקפיד על ייבוש מלא במתקן הייבוש. סט כלי ההגשה (צלחות, כוסות, סכו"ם ומגשים) של האנשים בבידוד יהיו נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה עבורם שימוש בכלי הגשה חד פעמיים.
 • יש להקפיד על כללי היגיינה בסיסיים.

14 הנחיות ל-14 ימי בידוד

 
 

בדיקות לאבחון קורונה ובידוד

 

בדיקת קורונה נדרשת ממי שנמצאים בבידוד (עקב חשיפה לחולה מאומת או הגעה מחו"ל) אם וכאשר הם מפתחים חום או תסמינים אופייניים לקורונה.

כדי לקבל הפניה לבדיקה אבחנתית יש לפנות טלפונית למרפאה או למוקד קופת החולים המבטחת לשם התייעצות וקבלת הכוונה להמשך ההתנהלות.

השפעת הבדיקה על הבידוד

 • מי שתוצאת הבדיקה שלהם חיובית, חייבים להישאר בבידוד עד החלמתם, ללא תלות בסיבת נטילת הדגימה ואם היו לפני הדגימה בבידוד או לא.
 • מי שביצעו בדיקה בהיותם בבידוד, חייבים להשלים את תקופת הבידוד גם במקרה ותוצאת הדגימה שלילית.
 • מי שלא נדרשו לבידוד אך ביצעו בדיקה עקב תסמינים, חייבים להישאר בבידוד עד קבלת תשובת הבדיקה השלילית או עד שחולפות 48 שעות לפחות מחלוף התסמינים (המאוחר ביניהם).
 • מי שהגיעו מחו"ל ונדרשו להוכיח כי חלו והחלימו, יישארו בבידוד עד קבלת תשובה שלילית של הבדיקה שנערכה בישראל.

למידע נוסף על בדיקות אבחנה וטיפול >

 
 

תעודת מחלה גורפת לעובדים השוהים בבידוד

 

העדרות מעבודה בתקופת בידוד אליה נדרשים השבים לישראל מחו"ל או מי שהיו במגע עם חולה מאומת תיחשב כהעדרות בשל מחלה בכפוף להצגת תעודת המחלה הגורפת וחתימה על התצהיר הנלווה.
אין לפנות לרופאי משפחה במקרים אלו לקבלת אישור מחלה בגין העדרות.
ביום ה-15 לאחר התאריך הקובע לתחילת הבידוד, אם לא התפתחו תסמיני המחלה (חום ו/או שיעול וקשיי נשימה) ניתן לחזור לעבודה ולפעילות רגילה.

להורדת תעודת מחלה >

 
 
 
חזור לראש הדף