ספקים חיוניים - משרד הבריאות


ספקים חיוניים למערכת הבריאות

 

במסגרת פעילות משרד הבריאות בתקופה האחרונה, ניתן מענה לגופים ועסקים המוגדרים כספקי מערכת הבריאות הרשאים להמשיך ולפעול כסדרן, בהתאם לתקנות לשעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף - 2020.

לשם כך הוקמה מערכת ייעודית המאפשרת לספקים לבדוק אם הם מופיעים במאגר הספקים החיוניים הרשומים במערכת, לספקים הרשומים יש אפשרות להפיק אישור על כך.

ספקים שאינם מופיעים במערכת, יוכלו להגיש את מועמדותם להיכלל ברשימת הספקים החיוניים. לאחר קבלת הבקשה תעשה בדיקה בהתאם לתקנות שעת חירום והקשר של הספק למערכת הבריאות.

 

אם אינכם ספקים של מערכת הבריאות אך מעוניינים במידע נוסף להתנהלות עסקים בתקופה זו, מומלץ לפנות למוקד קורונה של משרד הכלכלה בטלפון 6680* שלוחה 1.

חזור לראש הדף