נגיף הקורונה: מידע נגיש - משרד הבריאות

 

נגיף קורונה


מידע נגיש

 

ריכזנו בקישור זה מידע שיצא מפרסומי המשרד בנושא נגיף הקורונה הכולל התאמות נגישות וכן הפניות לאתרים אחרים בהם ניתן למצוא מידע בנושא נגישות.

החומרים שיפורסמו בדף זה אלו הוראות לציבור הרחב.  המידע המפורסם על-ידי משרד הבריאות, נבדק ונבחן בכדי לסייע לאנשים עם צרכים שונים בהתאם לשעת החירום. עם זאת, חשוב להתעדכן במידע שמתפרסם מעת לעת, בשל שינוי בהוראות.

המידע בקישורים האחרים הינו באחריות הגוף המפרסם.

פניות אישיות או מקצועיות בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלויות יש להפנות למייל נגישות לשירותי הבריאות accessibility@moh.gov.il.

 

עדכונים שוטפים


החרגה מחבישת מסכה

 

החובה לחבוש מסכה במרחב הציבורי הוחלה בתקנות שעת חירום מיום 12 באפריל 2020 והנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מיום ליום. 

חובה זו אינה חלה על אנשים עם מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית שמתקשים באופן משמעותי או שנמנעת מהם עקב מוגבלותם לכסות את האף ואת הפה. 

עם זאת, יש לנהוג באחריות ולחבוש מסכה כאשר ניתן ולהישמע להנחיות. 

פטור מחבישת מסכה במהלך טיפול נפשי הניתן לחסר ישע יתאפשר גם ללא שמירת מרחק של 3 מטרים, זאת בנוסף לפטור דומה שבר ניתן לטיפול בקטין.


הנפקת תרופות וציוד רפואי לאנשים עם מוגבלויות בעת חירום

 

קופות החולים מונחות כיצד להיערך למתן טיפולים רפואיים בקהילה, במיוחד למתן שירות דחוף וחיוני - בכלל התחומים, ובכלל זה גם אספקת תרופות וציוד רפואי לרבות:

א. משלוחי תרופות וציוד עד הבית - באתרי הקופות השונים ניתן למצוא מענים לגבי דרכים שונות לחלוקת תרופות והציוד לאנשים עם מוגבלות במצבי בריאות שונים, כגון: שירות תרופות עד הבית, שירות "אל תור" באונליין, איסוף מבית המרקחת; מגוון אפשרויות להזמנת תרופות עד הבית - טלפון, דוא"ל ועוד.

המידע מפורט באתרי הקופות המבטחות ומתעדכן מיום ליום.

ב. אגף הרוקחות הוציא הנחייה לקופות לאפשר מתן מירשמים אלקטרונים בעת חירום.

המידע המפורט מפורסם באתר משרד הבריאות בדף הנחיות, נהלים ומידע לצוותים מקצועיים מתחת ללשונית רוקחות.


מענה פניות הציבור  

 

מוקד קול הבריאות מאפשר מבחר דרכים ליצירת קשר בטלפון, במייל או בפקס לצורך קבלת מידע על שירותי בריאות 

פניות אישיות או מקצועיות בנושא נגישות ניתן להפנות למייל נגישות לשירותי בריאות accessibility@moh.gov.il. בהתאם לצורך, הפנייה תועבר לממוני השוויון או רכזי הנגישות ו/או לכל גורם רלוונטי אחר במשרד הבריאות או במוסד הרפואי.


תרגום לשפת הסימנים

 

בפנייה משותפת של משרדי הממשלה השונים לכלי התקשורת, קיים תרגום לשפת סימנים בזמן אמת של מרבית ההודעות שמועברות על ידי ראש הממשלה וחברי הנהלת משרד הבריאות, בשלושת ערוצי התקשורת הישראלים.

 

מידע כללי עם התאמות נגישות

 

התאמות עבור לקויי שמיעה


שאלות ששאלתם על קורונה, מהי קורונה? עם תרגום שפת הסימנים


שאלות ששאלתם על קורונה, כיצד ניתן למנוע הידבקות? עם תרגום שפת הסימנים


מניעת התפשטות הקורונה עם תרגום שפת הסימנים


שאלות ששאלתם על קורונה, מה הוא בידוד בית? עם תרגום שפת הסימנים


שאלות ששאלתם על נגיף הקורונה, מי נמצא בקבוצת סיכון? עם תרגום לשפת הסימנים


סרטון על מתחם היבדק וסע של מדא בשפת הסימנים. ארגון מדא יחד עם עמותת מעגלי שמע

למידע נוסף באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

חזור לראש הדף