የኮሮና ቫይረስ መረጃ

Русский | العربية | English | עברית

ስለ ኮሮናን ቫይረስ በሽታንና በበሽታው ምክኒያት እቤት መገለልን አስመለከቶ ጥያቄ ካለዎ "ሞኬድ ኮል አብሪውት" በ *5400 / 08-6241010 (ከ 7፡00 እስከ 23፡00) በመደዎል ለጥያቄዎ መልስ በአማርኛ ቋንቋ ይቀበላሉ፡፡ 

ከውጪ ሀገር ለተመለሱ - ራስን በቤት በማግለል ማሥታወቂያ ቅፅ

 ከውጪ ሀገር ለተመለሱ - ራስን በቤት በማግለል ማሥታወቂያ ቅፅ

ራስን በቤት በማግለል ሪፖርት ማቅረብ

 የኮሮና ህመምትኛ ጋር በመገናኘት፡ እራስን ስለማግለል ማስታወቂያ

ራስን በቤት በማግለል ሪፖርት ማቅረብ

 በኮሮና ቫይረስ ምክኒያት - የመገለል ግዳጁን የጣሱ ግለሰቦች ማስታወቂያ (ሪፖርት)

ከእንግዲህ እራሴን አደጋ ላይ አልጥልም ስለዚህ


ስለተገደቡ አካባቢዎች

 

የተለያዩ ቦታዎችን " ስለመገደብ " በማለት ውሳኔ የሚሰጠው የሚኒስቴሮች ኮሚቴ ከዚህ በታች የተጠቀሱትን ቦታዎች " የተገደቡ ወይም የተወሰኑ ቦታዎች " በማለት ወስኗል ። ስለዚህ በውስን ቦታዎች ውስጥ የንግድ ቦታዎችና የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሥራቸውን በተቀነሱ ደረጃ ይሰራሉ ፤

ካለፈው ወር ጀምሮ በእስራኤል አገር ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሕመምተኞች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል ፤ በያዝናቸው ሳምንታት መጨረሻ ቀናት የበሽተኞች ቁጥር በጣምጨምሯል። ይኸውም በአንድ ቀን ውስጥ ከ 700 የሚበልጡ በሽተኞች ተገኝተዋል :: ስለዚህ አሁን ባለንበት ሁኔታ በጣም ጥብቅ የሆኑ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው ፤ ይህም የሚያጠቃልለው ፤በጭታው የበዛባቸውን የተለያዩ ቦታዎችን " ውስን ቦታዎች " እያሉ መወሰንን ፤ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በአገሪቱ ሙሉ በሙሉ የበሽታውን ስርጭት ለመቀነስ የሚረዱ የተለያዩ እርምጃዎችም መወሰን አለብን የሚል ሂደት ነው።

በእነዚህ ውስን ቦታዎች ተብለው የተሰየሙ መንደሮች ውስጥ ፤ በቁጥር 3 እና 3ሀ ላይ በተቀመጠው የሕግ ዝርዝር መሰረት የተለያዩ እገዳዎች ይደረጋሉ ፤ እነርሱም የሚከተሉት ናቸው ፦

1 . የተገደበ ወይም ውስን ቦታ ተብለው በተጠቀሱ መንደሮች ውስጥ ቋሚ ነዋሪ የሆነ ሰው አካባቢውን ለቆ መውጣት የሚችለው በሚከተሉት አጋጣሚዎች ምክንያቶች/ብቻ ይሆናል ፦
- በውስን ቦታው ውስጥ ማግኘት የማይቻል የሕክምና አገልግሎትን ለመቀበል ፤
- ግለሰቡ በፍርድ ቤት ጉዳዮች ሂደት ውስጥ የግድ መሳተፍ ያለበት ሆኖ ሲገኝ በሂደቱ ለማሳተፍ ፤
- በስራቸው አማካኝነት ቦታውን ለቀው መውጣት የሚችሉት እንደ ፤ ፖሊስ ፤ ወታደር ፤ የእስር ቤት ጠበቃ ሰራተኛ ፤ የአገር አቀፍ የእሳት ቃጠሎ አጥፊ ሰራተኛች ፤ ወይም የሕክምና ሰራተኞች ናቸው ።
- ቤተሰብ የሆነ ሰው ከሞተ ደግሞ፣ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ለመሳተፍ ፤
- ውስን ቦታዎች ተብለው በተወሰኑ መንደሮች የሚኖርና ወላጆቹ የተፋቱ ሕፃን ልጅን ከአንዱ ወላጅ ወደ ሌላኛው ወላጅ ለማዘዋወር ፤ ይህም የሚሆነው ወላጆቹ በፈረቃ ህፃኑን በሞግዚትነት የመንከባከብ ኃላፊነት ካለባቸው ብቻ ነው ፤
- በጣም አስፈላጊ የሆኑ የተለያዩ ድርጊትቶችን ለመፈጸም ፤ ይህም ከቤተሰብ ውስጥ የታመመ ሰው ካለ ለመርዳት ወይም አቅመ ደካማ አዛውንቶችን ለመርዳት ፤ በቤተሰብ ውስጥ በሚደረጉ የቀብር ስነ-ስርዓቶች ላይ ለመሳተፍ ፤ ይህም መደረግ ያለበት በአገሪቱ ውስጥ አስቸኳይ ጊዜዎችን በተመለከተ ፈቃድ የሚሰጠው መ/ቤት አስፈላጊውን ፈቃድ በመቀበልና ለሕብረተሰቡ ይፋ የሚሆኑትን የተለያዩ የመመሪያ ትዕዛዞች በመከተል ነው ፤

2 . ውስን ቦታዎች ተብለው በተጠሩት መንደሮች ውስጥ ከቦታው ኗሪዎች ውጭ ሌላ ሰው መግባት አይችልም ፤ መግባት የሚችለው ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ድርጊቶች ለመፈፀም ሲባል ብቻ ነው፡ -

- ስራቸው የሰው ህይወትን ማትረፍ የሆኑ ሰራተኞች ፤
- በውስን ቦታው ውስጥ በቋሚነት ኗሪ የሆነ ፤
- ስራቸውን ለማስፈፀም ወደ ቦታው የሚገቡ ፖሊሶች ፤ ወታደሮች ፤ የእስር ቤት ጥበቃ ሰራተኛ ፣የአገር አቀፍ የእሳት ቃጠሎ አጥፊ ሰራተኞችና የተለያዩ የሕክምና ባለሙያዎች ናቸው ።
- በሕጉ መሰረት ስራቸውን ለመስራት የሚገቡ የማህበራዊ ሰራተኞች ፤
- ለሕብረተሰቡ የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ የማህበራዊ መ/ቤት ሰራተኞች የሆኑ ።
- ጋዜጠኞችና በመገናኛ አውታሮች የሚሰሩ ሰዎች ፤
- ለኗሪዎች አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን ለማበርከት የሚገቡ የመብራት ሃይል ፤ የጋዝ ፤ የውኃ ፤ የስልክና ቆሻሻን የማስወግድ አገልግሎትን የሚሰጡ ሰራተኞች ናቸው ።
- ወላጆቹ የተፋቱ ሕፃን ልጅን ከአንዱ ወላጅ ወደ ሌላኛው ወላጅ ለማዘዋወር ።
- ሌላ በጣም አስፈላጊ ድርጊትቶችን ለመፈፀም ፤ ይህም ከቤተሰብ ውስጥ የታመመ ሰው ካለ ወይም አቅመ ደካማ አዛውንቶችን ለመርዳት ፤ በቤተሰብ ውስጥ የሚደረጉ የቀብር ስነ-ስርዓቶች ላይ ለመሳተፍ ፤ ይህም መደረግ ያለበት በአገሪቱ ውስጥ አስቸኳይ ጊዜዎችን በተመለከተ ፈቃድ የሚሰጠው መ/ቤት አስፈላጊውን ፈቃድ በመቀበልና ለሕብረተሰቡ ይፋ የሚሆኑትን የተለያዩ የመመሪያ ትዕዛዞች በመከተል ነው ።

3 . በተጨማሪም ፤ አንድ ሰው ከተገደቡ ቦታዎች ውስጥ መውጣት የሚችለው የሚከተሉትን ድርጊቶች ለመፈፀም ብቻ እንደሆነ የተሰበሰበው ልዩ የሚኒስቴሮች ኮሚቴ ወስኗል ፤
- አንድ ሰራተኛ ወይም ለስራ እጩ የሆነ ሰራተኛ ወደ ስራ ቦታው መሄድና ስራውን ፈፅሞ መመለስ ይችላል ፤ በጣም አንገብጋቢና አስቸኳይ የሆኑ ጥገናዎችን ለማድረግ የሚመጡ ስራተኞች ፤ በተጨማሪም ፤ ሰራተኞችን በመኪና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማዘዋወር ፤
- የተለያዩ አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን ለመቀበል፤ምግብና መድኃኒቶችን ለመግዛት ፤
- የሕክምና አገልግሎቶችን ለመቀበል ፤
- የደም ልገሳ ለማድረግ ፤
- በሰላማዊ የሰልፍ አድማ ለመሳተፍ ፤
- የፍርድ ቤት ግዳዮችን ለመፈፀም ፤
- ወደ ክኔሰት እስራኤል ለመምጣት ፤
- በማሕበራዊ አገልግሎት ሰጭዎች በኩል የተለያዩ አገልግሎቶችን ለመቀበል ፤
- አንድ ሰው ብቻውን ወይም አንድ ቋሚ ከሆነ አንድ ሰው ጋር በመሆን ስፖርት መስራትም ይችላል ፤ በአንድ ላይ የሚኖሩ ሰዎች አብረው ስፖርት መስራት ይችላሉ ። ይህ ስፖርትም ከቤታቸው እስከ 500 ሜትር እርቀት ባለው ቦታ ወይም የሚኒስቴሮች ኮሚቴ እሩቅ ነው ብሎ የወሰነው እርቀት ድረስ ነው ፤
- በአንድ ቤት ውስጥ አብረው የሚኖሩ የቤተሰብ አባሎች ለአጭር ጊዜ የ 100 ሜትር እርቀት ወዳለው የሕዝብ መናሃሪያ መውጣት ይችላሉ፣ ወይም የሚኒስቴሮች ኮሚቴ እሩቅ ነው ብሎ የወሰነው እርቀት ድረስ ከቤት መውጣት ይችላሉ ፤
- ወደ መቀደሻ ገንዳዎች መሄድ ፤
- ጾለት ለማድረስ ፤የግርዛት፣ የሰርግና የቀብርስነ-ስርዓቶች ላይ ለመሳተፍ ፤
- ችግር ያጋጠመውን ወይም አቅመ ደካማ ለሆኑ ሰዎች የሕክምና አገልግሎት እንዲቀበሉ ለመርዳት ወይም እርዳታ የሚያስፈልገው ችግር ውስጥ ያለ ሰውን የዕርዳታ አገልግሎት ለመስጠት ።
- የተፋቱ ወላጆቹ ሕፃን የሆነ ልጅን ከአንዱ ወላጅ ወደ ሌላኛው ወላጅ ለማዘዋወር ።
- ለህፃኑ እንክብካቤ ለማድረግ ኃላፊነት የተጣለባቸው ወላጆች በጣም አስፈላጊ ናቸው በመባል ከላይ የተጠቀሱት አገልግሎቶችን ለመቀበል፣ ይህን ህፃን ከቦታ ወደ ቦታ ማዘዋወር ይቻላል። ይህም የሚሆነው ከመኖሪያ ቤቱ ውስጥ ህፃኑን የሚጠብቅና የሚንከባከበው ሰው ከሌለ ብቻ ነው ።

 


ይህን ጊዜ በጥሩ እናልፋለን


በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተሰጡ መግለጫዎች / መምሪያዎች

 

የሕብረተሰቡን ጤንነት ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎች
የምግብና የቡና ቤቶች በሕዝብ መናሃሪያ ክልሎች የሚገኙ ሱቆች የፀጉር ማስተካከያና መስሪያዎች ። የበለጠ ለመረዳት >

ማሻሻል ግደባ የተጣለውን ። የበለጠ ለመረዳት >

የእንቅስቃሴ ገደብ በጥንቃቄ እንዲጠበቅ የጤና ጥበቃ መ/ቤት አጥብቆ ያስጠነቅቃል ። የበለጠ ለመረዳት >

የህዝብ መናሃሪያ ቦታዎች የአፍን የአፍንጫ መሸፈኛ (ጭምብል) በመልበስ የቫይረሱን ማሰራጨት እንዴት መቀነስ እንደሚቻል የተሰጠ መመሪያ ። የበለጠ ለመረዳት >

ጋዜጣዊ መግለጫ የእስራኤል የኮሮና ቫይረስ ለመቋቋም የህብልተስቡ ከቦታ ወደ ቦታ እንቅስቃሴን ለመቀነስ ። የበለጠ ለመረዳት >

በእስራኤል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መስፋፋትን ለማቆም የህብረተሰቡ ከቦታ ወደ ቦታ እንቅስቃሴ ለመቀነስ ከዛሬ እሮብ 25/03/2020 ከ17፡00ሰዓት ጀምሮ መንግስት አዳዲስ መመሪያዎችን በይፋ አፅድቋል ። የበለጠ ለመረዳት >

የኢፒደሚዎሎጅያዊ (የተላላፊ በሽታዎችን ክትትልና ከላከል) የመረመራውን ሂደት ለማፋጠን የቴክኖሎጅ ዘዴ መጠቀም ጀምረናል ። የበለጠ ለመረዳት >

መሸፈኛ (ጭንብል) የአጠቃቀም መመሪያ


ኮል ሀብሪኡት የስልክ አገልግሎት

 

ለሞኬድ ኮል ሀብሪኡት ለጤና ድምፅ ድረ ገፅ እዚህ ላይ የጫኑ

 

በተጨማሪ አሙታት "ጤና ብሪኡት" እና አሙታት "ፊደል" የስልክ አገልግሎት ይሰጣሉ

טנא בריאות        פידל

04-6323544                        054-3331230

 

የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ መከላከያ - የስልክ አገልግሎት
የ " ጤና ብሪኡት " ጤና አጠባበቅ ድርጅት ለኢትዮጵያዊያን ማሕበረሰብ የኮሮና ወረርሽኝን በሽታ ሁኔታ በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችና መግለጫዎችን ለመስጠት አስቸኳይ የስልክ አገልግሎት ከፍቷል ።
በዚህ አገልግሎት ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ለሚፈልጉ ሁሉ ፤ ስለ ወረርሽኙ የመከላከያ እርምጃዎች ማስረጃ ለሚፈልጉ ሁሉ ፤ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መ/ቤት የሚሰጡ የተለያዩ መግለጫዎችና መምሪያዎች ለመከታተል ለሚፈልጉ ሁሉ አስቸኳይ የስልክ አገልግሎት መስጠት ጀምረናል ።
መግለጫውን የሚሰጡት ዶ/ር ሰፈፈ በላይ አይቸህ ናቸው በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉ ከ 08፡00-21፡00 ባሉት ሰዓቶች አገልግሎቱ ይካሄዳል ።

 

የፊደል ድርጅት ስለ ኮሮና ቫይረስ መከላከል ከጤና ጥበቃ ሚንስቴር የሚሰጠውን መመርያ ወደ አማርኛ፣ ዕብራይጥና ትግርኛ ቋንቋዎች ቃል በቃል በመተርጎም ከዕሁድ እስከ ሐሙስ ባሉት የሳምንቱ ቀናት ከ12፡00 እስከ 19፡00 ሰዓት በተንቀሳቃሽ ስ/ቁጥር 054-3331230 አገልግሎቱን ያበረክታል።ማሳሰቢያ፦ ይህ የስልክ አገልግሎት በሐኪሞችና በጤና ጥበቃ ሚኒስትር በሚሰጡት ሕክምና ምትክ እንዳልሆ ግን ከወዲሁ እንገልፃለን።


የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የወቅቱ ዓለምን ዕረፍት የነሳው የወረርሽኝ በሽታ አጠቃላይ መግለጫ

 

"የኮሮና ወረርሽኝ " በሽታ ካለፈው ከዲጼምበር ወር 2019 ዓ.ም ጀምሮ በቻይና አገር ውስጥ በመከሰቱና አዲስ በሽታ ሆኖ በመገኘቱ በዓለም ላይ ከፍ ያለ ስጋትን በመፍጠር ላይ ይገኛል ። 

ይህ በሽታ ውሎ ሳያድር ስርጭቱ በፍጥነት በመዛመት፣ ይህ ጽሑፍ እስከ ወጣበት ቀን ድረስ በዓለማችን ከ 90 በላይ አገሮችን የበከለ መሆኑ እየተገለጠ ይገኛል ።

የኮሮና ቫይረስ ማንነትና የወረርሽኙ መስፋፋት ሁኔታ
ኮሮና ቫይረስ በዚህ በቤተስብ ስሙ ይጠራ እንጅ በውስጡ ልዩ ልዩ ዝርያዎችን የያዘና ከላይኛው መተንፈሻ አካል ጀምሮ ወደታች በመውረድ በሳንባ ላይ ከፍ ያለ በሽታን በማባባስ የሚጎዳና እስከ ሞት አደጋም የሚያድርስ ነው ። ቫይረሱ ስሙን ያገኘው ከአካሉ ቅርጽ ነው ፤ ይህም ማለት በላቲን ቋንቋ " ኮሮና " ማለት " ሆሎ " ወይንም " ክራውን - ዘውድ " ማለት ሲሆን፣ የቫይረሱ ውጫዊ አካል የዘውድ ቅርጽ እንዳለው መስሎ ስለሚታይ ነው ።የኮሮና ቫይረስ እስከ አሁን ቢያስ ሶስት ታዋቂ ዝርያቶች አሉት ፦
1ኛ . የመካከለኛው ምሥራቅ የመተንፈሻ አካል ሕመም መነሻ ፤ሜርስ (MERS-COV)
2ኛ . የከባድና የአጣዳፊ የመተንፈሻ አካል ሕመም መነሻ ፤ ሳርስ (SARS-COV)
3ኛ . የዛሬው የአዲሱ ወረርሽኝ በሽታ መነሻ ናቸው ፤ኖብል ኮሮና (nCOV)
ይህ ቫይረስ የሚያጠቃው በዋናነት የመተንፈሻ አካልን (ጉሮሮን ፤ ሳንባን ) ነው ። በተነጻጻሪነት ሲወዳደር ፣ ይህ ቫይረስ መጠኑ ትልቅ፣ ጠባዩ በሞቃት የአየር ጠባይ በቀላሉ የሚጠቃ ፤ ተላላፊነቱ በሳልና በንጥሻ ጠብታዎችና እጅ ለእጅ የመጨባበጥ ሁኔታ ዋና መንገዶች ናቸው ።

የበለጠ ለመረዳት >


በኮሮና ቫይረስ በሽታ ተጠርጥረው ለ14 ቀናቶች በቤት ውስጥ ለሚገለሉ ሰዎች የተሰጡ 14 መመሪያዎች !!

 

1. ከእቤት መውጣት ፈፅሞ የተከለከለ ነው

2. አየር በሚነፍስበት በአንድ ክፍል ውስጥ ይገለሉ

3. እጅዎን በሳሙና እና በውሃ በተደጋጋሚ ይታጠቡ

4. ቢቻል ከሌላው ቤተሰብ ለየት ያለ የመጸዳጃ ክፍል ይጠቀሙ

5. በሚያስነጥስዎ ወይም በሚያስልዎ ጊዜ በሶፍት ይጠቀሙ

6. በቤት ውስጥ የሚገኙት ሰዎች አነስቸኛ መሆን አለባቸው

7. አስታማሚ ወይም ጠያቂ ወደ ተገለሉበት ክፍል ማስገባት ፈፅሞ የተከለከለ ነው

8. እሚገለሉበት ክፍል በቂ አየር እንዲኖረው መስኮቶችን መከፋፈት አስፈላጊ ነው

9. ጭምብል (የአፍ መሸፈኛ ወይም መሃርም) በመጠቀም አካባቢዎን ይጠብቁ

10. ቆሻሻዎችን ለየት ባለ እቃ ውስጥ ይጣሉ::

11. የተጠቀሙበትን ልብስ ለየት ባለ ማከማቻ በማስቀመጥ ለብቻ ማጠብ።

12. የመመገቢያ ቁሳቁሶችን  በጋራ አይጠቀሙ

13. የሚኖሩበትን ክፍል በየቀኑ ያፅዱ

14. የህመም ስሜት ከተሰማዎት ወደ አምቡላንስ የጥሪ ማዕከል 101 በስልክ መስመር ይደውሉ


ዶ/ር ዳኒኤል ረዳይ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምንድነው


አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሽታ እንዴት እንደመጣ

 

ከምንወዳቸው ሰዎች በመራቅ ህይዎታቸውን እናድን

Back To Top