הנחיות - מגן אבות ואימהות

 

ההנחיות של "מטה מגן אבות ואמהות" המופיעות מטה ניתנות כהמלצה להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

אין בהמלצות אלו כדי לסתור את האמור בכל דין.

ההנחיות המחייבות הן אלו המופיעות בצווים ובחקיקה ואלו הניתנות במסגרת הוראות המנהל, כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940


הנחיות

 

עדכון הנחיות - ניהול טיפול במסגרות חוץ ביתיות במצבי תחלואה נשימתית זיהומית חריפה בכלל וקורונה בפרט - 16.5.2023

עדכון הנחיות קורונה - החלפת חברת דיגום - 15.3.2023

עדכון הנחיות קורונה - שינוי מתווה דיגום - 14.3.2023

עדכון הנחיות - צו ביטול עטיית מסכה ועוד - 22.2.2023

עדכון הנחיות - שמירה על כללי מניעה למען העלאת מוגנות דיירים - 27.10.2022

אספקת התרופה "טמיפלו" לטיפול בשפעת - 27.10.2022

נספח ו' - המלצות לטיפול בטמיפלו (Oseltamivir) - 27.10.2022

לקראת תחלואה נוספת של Covid19 - גל משולב עם שפעת - 2.10.2022

הערכות מגן אבות ואימהות לתחלואת חורף קורונה ושפעת - 19.9.2022

המלצות לטיפול בטמיפלו (Oseltamivir)

חיסון קורונה נוסף, חורף 22-23 - 28.9.2022

מבצע חיסונים - מתן מנה תואמת אומיקרון (תרכיב ביוולנטי) - 20.9.2022

טופס למילוי רשימת מתחסנים מוסדית

הדרכת דיווח אנטיגן בפורטל דיגומים - 31.8.2022

רענון הנחיות - הדרכה להתנהלות למניעת זיהומים בשגרת קורונה - 16.8.2022

החיים בצל הקורונה - מצגת, אוגוסט 2022

רענון הנחיות לקראת חג הקורבן - 8.7.2022

דיגום באיגום - 22.6.2022

רענון הנחיות מגיפת נגיף הקורונה - עלייה בהתפשטות וריאנט BA5 - 15.6.2022

עדכון הנחיות מגיפת נגיף הקורונה - אספקת תרכיבי חיסון פייזר לשם חיסון עצמאי במוסדות עם מחלקת גריאטריה פעילה - 14.6.2022

שינוי מדיניות דיגומים במוסדות מגן אבות ואימהות - 26.5.2022

השלמת חיסוני קורונה - 22.5.2022

עדכון הנחיות מגיפת נגיף הקורונה - חובת עטיית מסיכה - 5.4.2022

ערכות Lyher לבדיקת קורונה מהירה - 5.4.2022

עדכון הנחיות מגפת נגיף הקורונה - בהתאם לתיקונים לצו בריאות העם (הוראות שונות) - 5.4.2022

עדכון הנחיות מגפת נגיף הקורונה - מצגת הדרכה מודל ששת המ"מים למניעת התפשטות Covid-19 במוסדות לאשפוז ממושך - 3.4.2022

ששת המ"מים למניעת התפשטות Covid-19 במוסדות לאשפוז ממושך - פברואר 2022

הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (Covid-19) - עדכון מספר 7 לתאריך 15.3.2022

מבצע "חיסון לכל דייר" השלמת חיסונים לדיירים במגן אבות ואימהות - 22.3.2022

טופס למילוי רשימת מתחסנים מוסדית

אוכלוסיית מוסד פרטנית בפורטל דיגומים, מגן אבות ואימהות - 22.2.2022

עדכון הנחיות לפתיחת מחלקה בידודית למאומתים שאינם תסמיניים בבתי חולים גריאטריים - 18.1.2022

עדכון הנחיות - מתן טיפול לחולי קורונה קלים עד בינוניים בתרופה Molnupiravir - 16.1.2022

תזרים רשימה מייעץ למתן טיפול ב-Paxlovid או Molnupiravir

הוראת מנהל לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940 ולעניין סעיף 2ב(ג) והגדרת "מחלים" לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"ף-2020

עדכון הנחיות מגפת נגיף הקורונה - הבהרה להנחיות ייעודיות לעובדי בריאות והגדרת "מחלים" - 10.1.2022

עדכון הנחיות מגפת נגיף הקורונה הבהרה לעברת מטופלים למסגרות במערך הגריאטרי - 10.1.2022

הוראות מנהל לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940 לעניין הגדרת "מחלים" לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף - 2020 (להלן - הצו) - עדכון - 7.1.2022

הנחיות ייעודיות לעובדי בריאות לאחר חשיפה לחולי קורונה - 5.1.2022

עדכון הנחיות - הבהרה לביקורים של בעלי תפקיד - 5.1.2022

עדכון הנחיות - מתן טיפול לחולי קורונה קלים עד בינוניים בתרופה PAXLOVID - 4.1.2022

חיסון נגד נגיף קורונה החדש - עדכון ההנחיות למתן מנת דחף שנייה (מנת חיסון רביעית) - עדכון מספר 5 - 2.1.2022

פנייה להנהלות מוסדות מגן אבות, "גל חמישי - חיסון רביעי" - 2.1.2022

עדכון הנחיות - הגברת מוכנות מידית להתמודדות עם הקורונה במערך 
"מגן אבות ואימהות" - 30.12.2021

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מספר 17) התשפ"ב-2021

היערכות לגל 5 - עלייה בתחלואה - 20.12.2021

העברת חולים מאומתים לנגיף הקורונה למחלקות הקורונה במרכזים הרפואיים הגריאטריים - 19.8.2021

הנחיות מיגון אישי לצוותי רפואה ומגזרים אחרים במוסדות רפואה - נספח 17 מעודכן ל-13.12.2020

עדכון הנחיות - הגברת מוכנות מידית להתמודדות עם הקורונה במערך מגן אבות ואימהות - 1.12.2021

איגרת איכות ובטיחות - פחד מתופעות לוואי - המעכב העיקרי בפני חיסון לקורונה - 1.10.2021

השלמת חיסונים במגן אבות ואימהות והתאמה לתו הירוק העדכני - 30.9.21

ריענון הנחיות לקראת חגי תשרי - מוסדות מגן אבות ואימהות - 5.9.21

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת השעה) (תיקון מס' 46), התשפ"א-2021 - 17.8.21

עדכון הנחיות- עקב עליה בתחלואת קורונה – גל רביעי - 11.8.21

חוות דעת חיסון למי שאינו יכול לתת הסכמה מדעת והסכמה למסירת מידע - 14.12.20

הבהרה חיסון שלישי מגן אבות - 9.7.21

התוויות למתן מנה שלישית של תרכיבי mRNA נגד 19-COVID - 5.8.21

מכתב מלווה - התוויות למתן מנה שלישית של תרכיבי mRNA נגד 19-COVID - 5.8.21

בדיקת PCR למטופלים המועברים למוסדות גריאטריים - 21.7.21

הרחבת דיגום צוות ודיירים - מערך מגן אבות ואימהות - 4.7.21

חובת עטיית מסכות לאור צו בריאות העם תיקון 31 - 22.6.21

דגשים בנושא ביקורי משפחות - 22.6.21

עדכון הנחיות - היערכות לאופן פעילות עם הירידה בתחלואה מנגיף הקורונה - 3.6.21

תוספת לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 8/16 מיום 8.9.2016 בנושא חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות

היערכות לאופן פעילות עם הירידה בתחלואה - 16.3.21

ששת המ"מים למניעת התפשטות Covid-19 במוסדות לאשפוז ממושך

נוהל בריאות הצוות וחיסונים לצוות מספר 0.4.11

דיגומי צוות במוסדות החל מתאריך 18.4.21

החל מתאריך 19.4.21 תוצאות דגימה יוצגו באמצעות הפורטל בלבד

הוראות מנהל לפי סעיף 20 לפקודת העם 1940 - לעניין אישור ביקורים במוסדות בריאות ורווחה לפי סעיף 3ד(ג) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)התש"ף-2020

מגפת נגיף הקורונה - עדכון מדיניות הביקורים במערך הגריאטרי - 15.3.21 - לא בתוקף

הרשמה לפורטל מגן אבות ואימהות - 8.3.21

עדכון מוסדות על גרסת חיסונים בפורטל מגן אבות ואימהות - 27.1.21 - לא בתוקף

הוראות דיגום במוסדות מגן אבות לאחר סיום סבב החיסונים השני - 24.1.21 - לא בתוקף

מסמכים נדרשים למגן אבות ואימהות לצורך העברת מטופלים למחלקות קורונה - 19.1.21

כללי התנהגות לעובדי בריאות מחוסנים לנגיף קורונה החדש - 14.1.21

מגפת נגיף הקורונה - עדכון להעברת מטופלים למסגרות במערך הגריאטרי - 14.1.21

מסגרות לטיפול בקורונה במערך האשפוז הגריאטרי - 10.1.21 - לא בתוקף

עדכון הנחיות התפרצות נגיף הקורונה - הידוק הסגר - 8.1.21 - לא בתוקף

ששת המ"מים למניעת התפשטות Covid19 במוסדות לאשפוז ממושך - דצמבר 2020

דרכון ירוק - 5.1.21 - לא בתוקף

עדכון הנחיות להתפרצות נגיף הקורונה - לאיגרת חיסוני קורונה במוסדות הגריאטריים - 29.12.20 - לא בתוקף

עדכון הנחיות התפרצות הקורונה ליום 27.12.20 - סגר שלישי - לא בתוקף

איגרת מס' 2 בנושא חיסוני קורונה - מוסדות גריאטריים - 22.12.20 - לא בתוקף

נספח מס' 1  - הנחיות חיסון קורונה - 21.12.20 - לא בתוקף

איגרת בנושא חיסוני קורונה - מוסדות גריאטריים - 20.12.20 - לא בתוקף

מגפת נגיף הקורונה - עדכון מדיניות הביקורים במערך הגריאטרי - 4.12.20 - לא בתוקף

מגפת נגיף הקורונה - עדכון מדיניות הביקורים בבתי אבות לעצמאיים ותשושים - משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - 1.12.20

נוהל מפגש עם קרובים במרכז לבריאות הנפש ובמרכזים גריאטריים - 26.4.20

עדכון על התחדשות תהליכי עבודה ושיטת הסקרים (בדיקות) במוסדות "מגן אבות ואימהות" - 10.11.20 - לא בתוקף

תכנית מנהלים בערבות הדדית - לא בתוקף

העברת מטופלים למסגרות קורונה במערך הגריאטרי - 25.9.20

תורנויות כיפור תשפ"א - מכלול מגן אבות ואימהות - לא בתוקף

מצב חירום - פעילות רפואה בתי החולים, קופות החולים ומוסדות גריאטריים - 21.9.20

התו הזהוב לדיורים מוגנים - 17.9.20

איחולי שנה טובה והנחיות להתנהלות בתקופת הסגר בחגי תשרי תשפ"א - 17.9.20 - לא בתוקף

תוכנית טיוב תהליך הדיגום למוסדות "מגן אבות ואימהות" - סיכום דיון, 11.8.20 - לא בתוקף

פורום מנהלי בתי אבות - מגן אבות ואימהות - 9.8.20 - לא בתוקף

דיון חשיבה ממוקד מוסדות משרד הרווחה לגיבוש מענה מותאם צרכים - 5.8.20

מסמך הנחייה למוסדות - מעבר לפניות דרך מענה טלפוני בלבד

קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 27.7.20 - לא בתוקף

קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 22.7.20 - לא בתוקף

קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 15.7.20 - לא בתוקף

עדכון למנהלי מוסדות מגן אבות - שינוי אסטרטגיית ביצוע הדגימות ושינוי צורת דיווח התוצאות - לא בתוקף

עדכון למנהלי הדיור המוגן - 8.7.20

ביטול הנחייה על חובת דיגום לעובדים פלסטינים - לא בתוקף

מתווה חזרה לשגרה מוסדות מגן אבות ואימהות: פעילות פנאי והפגת בדידות

הנחיות למטופלים סיעודיים בקהילה - לא בתוקף

צוות התפרצות למוסד בקריסה - לא בתוקף

הנחיות למקבצי דיור של משרד העלייה והקליטה ומשרד השיכון בתקופת "המעבר המדורג" בעת שגרת קורונה - הנחייה מספר 1

הנחיות בנושא תקופת "המעבר המדורג" בעת שיגרת קורונה - לא בתוקף

הנחיות להתמודדות בשגרה ובהתפרצות נגיף קורונה (covid-19) במוסדות רווחה ובריאות

נוהל ביקורים במסגרות לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות

ההנחיות לצמצום חשיפה בהתמודדות עם התפרצות קורונה במערך לאשפוז ממושך

הדרכת צוותים למניעה וצמצום התפשטות המגפה

כלי לניהול עצמי למוסד גריאטרי בשגרת קורונה

הנחיות זהירות למניעת קורונה לדייר היוצא וחוזר אל מסגרות הרווחה

הנחיות ליציאה לביקור בחיק המשפחה לדיירי מסגרות הדיוק של מינהל מוגבלויות

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Preparedness Checklist for Nursing Homes and other Long-Term

Care Settings - לא בתוקף


הנחיות למטפלים סיעודיים בבית המטופל

 

עקב התפשטות מחלת הקורונה וריבוי המגעים, יתכן ומטופליכם יאלצו לשהות בבידוד בית או שהם אובחנו חולים במחלה ללא תסמינים או עם תסמינים קלים. לאור העובדה שהם אינם מסוגלים לדאוג לפעילויות החיים הפשוטות באופן עצמאי, נדרש להמשיך לטפל בהם.

להלן הנחיות עבודה שיבטיחו את בריאותם של המטפלים

הודעה בנושא לינת מטפלים ביום החופשי מחוץ לבית המטופל (בשפות שונות): 

חזור לראש הדף