הנחיות - מגן אבות ואימהות

 

ההנחיות של "מטה מגן אבות ואמהות" המופיעות מטה ניתנות כהמלצה להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

אין בהמלצות אלו כדי לסתור את האמור בכל דין.

ההנחיות המחייבות הן אלו המופיעות בצווים ובחקיקה ואלו הניתנות במסגרת הוראות המנהל, כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940


הנחיות

 

ריענון הנחיות לקראת חגי תשרי - מוסדות מגן אבות ואימהות - 5.9.21

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת השעה) (תיקון מס' 46), התשפ"א-2021 - 17.8.21

עדכון הנחיות- עקב עליה בתחלואת קורונה – גל רביעי - 11.8.21

חוות דעת חיסון למי שאינו יכול לתת הסכמה מדעת והסכמה למסירת מידע - 14.12.20

הבהרה חיסון שלישי מגן אבות - 9.7.21

התוויות למתן מנה שלישית של תרכיבי mRNA נגד 19-COVID - 5.8.21

מכתב מלווה - התוויות למתן מנה שלישית של תרכיבי mRNA נגד 19-COVID - 5.8.21

בדיקת PCR למטופלים המועברים למוסדות גריאטריים - 21.7.21

הרחבת דיגום צוות ודיירים - מערך מגן אבות ואימהות - 4.7.21

חובת עטיית מסכות לאור צו בריאות העם תיקון 31 - 22.6.21

דגשים בנושא ביקורי משפחות - 22.6.21

עדכון הנחיות - היערכות לאופן פעילות עם הירידה בתחלואה מנגיף הקורונה - 3.6.21

תוספת לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 8/16 מיום 8.9.2016 בנושא חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות

היערכות לאופן פעילות עם הירידה בתחלואה - 16.3.21

ששת המ"מים למניעת התפשטות Covid-19 במוסדות לאשפוז ממושך

נוהל בריאות הצוות וחיסונים לצוות מספר 0.4.11

דיגומי צוות במוסדות החל מתאריך 18.4.21

החל מתאריך 19.4.21 תוצאות דגימה יוצגו באמצעות הפורטל בלבד

הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (Covid-19)

הוראות מנהל לפי סעיף 20 לפקודת העם 1940 - לעניין אישור ביקורים במוסדות בריאות ורווחה לפי סעיף 3ד(ג) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)התש"ף-2020

מגפת נגיף הקורונה - עדכון מדיניות הביקורים במערך הגריאטרי - 15.3.21

הרשמה לפורטל מגן אבות ואימהות - 8.3.21

עדכון מוסדות על גרסת חיסונים בפורטל מגן אבות ואימהות - 27.1.21

הוראות דיגום במוסדות מגן אבות לאחר סיום סבב החיסונים השני - 24.1.21

מסמכים נדרשים למגן אבות ואימהות לצורך העברת מטופלים למחלקות קורונה - 19.1.21

כללי התנהגות לעובדי בריאות מחוסנים לנגיף קורונה החדש - 14.1.21

מגפת נגיף הקורונה - עדכון להעברת מטופלים למסגרות במערך הגריאטרי - 14.1.21

מסגרות לטיפול בקורונה במערך האשפוז הגריאטרי - 10.1.21

עדכון הנחיות התפרצות נגיף הקורונה - הידוק הסגר - 8.1.21

ששת המ"מים למניעת התפשטות Covid19 במוסדות לאשפוז ממושך - דצמבר 2020

דרכון ירוק - 5.1.21

עדכון הנחיות להתפרצות נגיף הקורונה - לאיגרת חיסוני קורונה במוסדות הגריאטריים - 29.12.20

עדכון הנחיות התפרצות הקורונה ליום 27.12.20 - סגר שלישי

איגרת מס' 2 בנושא חיסוני קורונה - מוסדות גריאטריים - 22.12.20

נספח מס' 1  - הנחיות חיסון קורונה - 21.12.20

איגרת בנושא חיסוני קורונה - מוסדות גריאטריים - 20.12.20

מגפת נגיף הקורונה - עדכון מדיניות הביקורים במערך הגריאטרי - 4.12.20

מגפת נגיף הקורונה - עדכון מדיניות הביקורים בבתי אבות לעצמאיים ותשושים - משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - 1.12.20

נוהל מפגש עם קרובים במרכז לבריאות הנפש ובמרכזים גריאטריים - 26.4.20

עדכון על התחדשות תהליכי עבודה ושיטת הסקרים (בדיקות) במוסדות "מגן אבות ואימהות" - 10.11.20

תכנית מנהלים בערבות הדדית

העברת מטופלים למסגרות קורונה במערך הגריאטרי - 25.9.20

תורנויות כיפור תשפ"א - מכלול מגן אבות ואימהות

מצב חירום - פעילות רפואה בתי החולים, קופות החולים ומוסדות גריאטריים - 21.9.20

התו הזהוב לדיורים מוגנים - 17.9.20

איחולי שנה טובה והנחיות להתנהלות בתקופת הסגר בחגי תשרי תשפ"א - 17.9.20

תוכנית טיוב תהליך הדיגום למוסדות "מגן אבות ואימהות" - סיכום דיון, 11.8.20

פורום מנהלי בתי אבות - מגן אבות ואימהות - 9.8.20

דיון חשיבה ממוקד מוסדות משרד הרווחה לגיבוש מענה מותאם צרכים - 5.8.20

מסמך הנחייה למוסדות - מעבר לפניות דרך מענה טלפוני בלבד

קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 27.7.20

קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 22.7.20

קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 15.7.20

עדכון למנהלי מוסדות מגן אבות - שינוי אסטרטגיית ביצוע הדגימות ושינוי צורת דיווח התוצאות

עדכון למנהלי הדיור המוגן - 8.7.20

ביטול הנחייה על חובת דיגום לעובדים פלסטינים

מתווה חזרה לשגרה מוסדות מגן אבות ואימהות: פעילות פנאי והפגת בדידות

הנחיות למטופלים סיעודיים בקהילה

צוות התפרצות למוסד בקריסה

הנחיות למקבצי דיור של משרד העלייה והקליטה ומשרד השיכון בתקופת "המעבר המדורג" בעת שגרת קורונה - הנחייה מספר 1

הנחיות בנושא תקופת "המעבר המדורג" בעת שיגרת קורונה

הנחיות להתמודדות בשגרה ובהתפרצות נגיף קורונה (covid-19) במוסדות רווחה ובריאות

נוהל ביקורים במסגרות לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות

ההנחיות לצמצום חשיפה בהתמודדות עם התפרצות קורונה במערך לאשפוז ממושך

הדרכת צוותים למניעה וצמצום התפשטות המגפה

כלי לניהול עצמי למוסד גריאטרי בשגרת קורונה

הנחיות זהירות למניעת קורונה לדייר היוצא וחוזר אל מסגרות הרווחה

הנחיות ליציאה לביקור בחיק המשפחה לדיירי מסגרות הדיוק של מינהל מוגבלויות

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Preparedness Checklist for Nursing Homes and other Long-Term

Care Settings


הנחיות למטפלים סיעודיים בבית המטופל

 

עקב התפשטות מחלת הקורונה וריבוי המגעים, יתכן ומטופליכם יאלצו לשהות בבידוד בית או שהם אובחנו חולים במחלה ללא תסמינים או עם תסמינים קלים. לאור העובדה שהם אינם מסוגלים לדאוג לפעילויות החיים הפשוטות באופן עצמאי, נדרש להמשיך לטפל בהם.

להלן הנחיות עבודה שיבטיחו את בריאותם של המטפלים

הודעה בנושא לינת מטפלים ביום החופשי מחוץ לבית המטופל (בשפות שונות): 

חזור לראש הדף