דוחות יומיים - מגן אבות ואימהות

 


עדכוני שטח

 

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 10.2.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 7.2.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 6.2.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 5.2.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 4.2.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 2.2.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 1.2.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 17.1.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 16.1.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 15.1.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 14.1.21

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 30.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 29.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 28.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 27.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 25-26.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 24.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 23.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 22.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 21.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 20.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 18-19.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 17.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 16.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 15.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 14.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 13.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 11-12.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 9.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 8.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 7.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 6.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת, 4-5.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 2.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 1.12.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 30.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 29.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 27-28.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 26.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 25.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 24.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 23.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 22.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 20-21.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 18.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 17.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 16.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 15.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 14.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 13.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 12.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 11.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 10.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 9.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 8.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 6-7.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 5.11.20

מגן אבות ואימהות - מתמונת מצב, 4.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 3.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 2.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 1.11.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 31.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 30.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 29.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 24.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 23.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 22.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 20.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 19.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 18.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 17.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 16.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 15.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 14.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 13.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 12.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 11.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 10.10.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 10.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 9.10.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 9.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 8.10.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 8.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 7.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 6.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 5.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 4.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 3.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 2.10.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 1.10.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 23.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 22.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 21.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 20.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 19.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 18.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 17.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 16.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 15.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 14.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 21.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 20.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 19.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 18.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 17.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 14.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 13.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 12.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 10.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 8.9.20​

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 7.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 9.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 8.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 7.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 6.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 6.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 5.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 4.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 4-5.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 2.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 31.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 28-29.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 27.8.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 2.9.20

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים - נכון לתאריך 1.9.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 25.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 24.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב נפטרים, 24.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 23.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 21-22.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 20.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 19.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 17.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 16.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב סופ"ש, 14-15.8.20

מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 10.8.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 62 - 10.8.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 61 - 9.8.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 60 - 5.8.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 59 - 31.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 58 - 29.7.20

קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 27.7.20

קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 22.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 57, 23.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 56, 20.7.20

קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 15.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 55, 12.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 54, 9.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 53, 8.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 52, 6.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 51, 5.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 50, 2.7.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 49, 30.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 48, 29.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 47, 28.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 46, 25.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 45, 24.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 44, 23.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 43, 22.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 42, 18.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 41, 17.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 40, 16.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 39, 15.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 38, 14.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 37, 10.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 36, 9.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 35, 8.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 34, 7.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 33, 3.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 32, 2.6.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 31, 31.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 30, 27.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 29, 25.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 28, 24.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 27, 20.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 26, 19.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 25, 18.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 24, 17.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 23, 14.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 22, 13.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 21, 12.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 20, 11.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 19, 10.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 18, 7.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 17, 6.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 16, 5.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 15, 4.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 14, 3.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 13, 2.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 12, 1.5.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 11, 30.4.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 9, 28.4.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 7, 26.4.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 6, 25.4.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 5, 23.4.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 4, 22.4.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 3, 21.4.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 2, 20.4.20

מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 1, 20.4.20

חזור לראש הדף