מינהלת המעסיקים

עמוד ראשי > תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר https://govextra.gov.il/labor/bizlabor. אתר זה מרכז מידע ושירותים של משרד העבודה (להלן - המשרד) למעסיקים בממשק אחד, עדכני ונגיש. באתר זה תוכלו לבצע פעולות מול המשרד ומול מנהלת המעסיקים (להלן- מינהלת), המשותפת למשרד ולפורום החברתי כלכלי (להלן- הפורום), באופן מקוון, בצורה פשוטה, קלה ומהירה וליהנות מחוויית גלישה מתקדמת ובטוחה.

מנהלת המעסיקים המשותפת למשרד ולפורום, ונתמכת על ידי נשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים, נועדה לתת מענה למעסיקים ולסייע בהתאמת כלי ההכשרה וההכוון התעסוקתי של משרד העבודה לצרכי המעסיקים.

כללי

המשרד  והמינהלת מציעים שימוש באתר מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: האתר) בכפוף לתנאים הבאים (להלן: תנאי השימוש). המשרד רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מידית עם הצגתו באתר. השימוש באתר יהיה בכפוף לתנאי השימוש שהיו בתוקף בתאריך ובשעה שבהם בוצע השימוש בפועל. 

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.

אין להשתמש באתר ובשירותים כהגדרתם להלן לרעה. לדוגמה, אין לשבש את השירותים באתר, אין לנסות לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות המסופקות באתר. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין. המשרד עשוי להשעות או להפסיק לספק את הגישה לאתר או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם או אם המשרד או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר.

זכויות יוצרים

האתר מאגד שירותים ומידע שמקורם במשרד וספקי שירות שלו או במינהלת. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המינהלת המתפרסמים באתר זה, שייכות למדינת ישראל ולפורום. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. 

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת או להשכיר חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

אנו עושים את מיטב המאמצים לפעול בהתאם להוראות הדין ובכלל זה מכבדים זכויות יוצרים וכן את האיסור על פגיעה בפרטיות. היה וזיהיתם בתכנים המועלים לאתר כי בשוגג נעשה שימוש בתצלום, ביצירה וכיוצא באלה, שאינו עולה בקנה אחד עם האמור לעיל, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: biz.labor@labor.gov.il

שירותים מקוונים

האתר מאפשר לקבל שירותים ממשלתיים באופן מקוון, במידה מלאה או חלקית (להלן: השירותים). השימוש בשירותים כפוף לדין החל עליהם, והאחריות על אספקתם חלה על משרדי הממשלה והגופים הציבוריים המוסמכים לספקם לפי דין (להלן: ספק השירות). קבלת השירותים באמצעות האתר אינה מחליפה את האפשרות לקבל את השירותים ישירות באמצעות ספק השירות, אלא נוספת עליה. המשרד לא מתחייב לאפשר את קבלת השירותים באמצעות האתר בכל עת או בכלל, והמשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב אי היכולת לקבל את השירותים, כולם או חלקם, באמצעות האתר. במידה ולא ניתן לקבל את השירותים או את חלקם, באופן זמני או קבוע, באמצעות האתר, יש לפנות לספק השירות לשם קבלתם.

על מנת לקבל את השירותים האמורים באתר, נדרשת מסירת פרטי הזיהוי ופרטי הקשר. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי או את פרטי הקשר, או משתמש שפרטי הזיהוי שמסר לא תואמים למידע המופיע במאגרי המידע הרשמיים הרלוונטיים, לא יוכל לקבל את השירות המקוון באמצעות האתר, ועליו לפנות אל ספק השירות לשם קבלתו. 

שימוש ושמירת מידע

מידע המתקבל באתר לשם קבלת שירותים באמצעות האתר, ישמר בהתאם להוראות כל דין, באתר זה, באופן מאובטח. לצורך מתן השירות לפונים, המשרד ו/או נותן שירותים מטעם המשרד ו/או המינהלת ו/או נותן שירותים מטעם המינהלת ו/או הפורום יהיו רשאים לצפות במידע. המידע ישמש לצורך מתן שירותים כגון: הכשרה בעבודה, הכשרה במכללה וחניכה ועוד, לצורך הסקת מסקנות והתאמת שירותים אלו במידת הצורך לצרכי המעסיקים, לצורך קבלת מידע כללי על שירותים שמספק המשרד למעסיקים וכן טיוב השירותים הניתנים לציבור בכללותו. המידע לא יועבר לגורם שאינו רשום לעיל, אלא אם קיימת חובה עפ"י דין.  

הרשמה לשירותים המוצעים באתר, מהווה הסכמה לשימוש במידע כאמור לעיל.

 

שימוש בקבצי "Cookies"

לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע סטטיסטי באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך, בתהליך שבמסגרתו מועבר מידע לשרת של גורם חיצוני. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר על ידי הגולשים, למידה על ליקויים במבנה האתר ובחינת הרמה הביצועית של המערכת. מידע זה מופק בעזרת שימוש ב-"עוגיות" (Cookies) ושימוש חלקי של פונקציית Hits באתר.

כמו כן, אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.

כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "Cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"Cookies" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

ניתן לבטל את השימוש בקבצי "Cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.

למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל-Google Analytics.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

פניות למשרד

בכל שאלה אודות אתר זה, ושאלות נוספות הנוגעות ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת:biz.labor@labor.gov.il.

אחריות

האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").         

מדינת ישראל ו/או הפורום ו/או המינהלת לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.

מדינת ישראל ו/או הפורום ו/או המינהלת לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.          

לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות המשרד, עובדיה, נציגיה וספקי שירותים עבורה.

קישורים

באתר זה נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.  

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן חסות, גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא אתר זה, הוא מתבקש להודיע על כך. ניתן לפנות במייל: biz.labor@labor.gov.il

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

חזור לראש הדף