Skill Up - הכשרה וכישורי עבודה

עמוד ראשי > כישורים לעובדים

Skill Up - פיתוח כישורים והכשרה לעובדים

 

 


שלבים בתהליך ההכשרה

1. הגשת בקשה

1. הגשת בקשה

2. בדיקת הבקשה

2. בדיקת הבקשה

3. מילוי טפסים

3. מילוי טפסים

4. לימודים וסדנה מקצועית

4. לימודים וסדנה מקצועית

 

שלבים בתהליך ההכשרה

 1. באחריות המעסיק – הגשת בקשה
 2. באחריות המדינה – בחינת הבקשה ואישורה
 3. באחריות המעסיק – רישום העובד לקורס מקצועי
 4. באחריות המדינה – קבלת תשלום

לאילו מעסיקים מתאימה התכנית?

למימון קורס מקצועי: חברות עסקיות של עד 500 עובדים
אם מדובר בקבוצת חברות – גודל הקבוצה לא יעלה על 500 עובדים
להשתתפות בסדנת כישורים: חברות עסקיות בכל גודל

למה זכאי העסק?

 1. אתם בוחרים את הקורס ואת הספק, אנחנו נממן עד 80% מעלות קורס ועד 8,000 ₪ לעובד, עבור קורסים בהיקף של מעל 40 שעות אקדמיות. ניתן לקבל מימון עבור עד 20 עובדים.
 1. סדנה לפיתוח כישורים דיגיטליים ויכולת למידה עצמאית – הסדנה בת 30 שעות, ללא עלות, ומועברת בזום.
 • שילוב כלים דיגיטליים בעבודה יומיומית.
 • שיפור הביטחון בשימוש בכלים דיגיטליים.
 • פתרון בעיות בסביבת העבודה והתמודדות עם טכנולוגיות חדשות.
 • איך ללמוד לבד באמצעות כלים דיגיטליים.
 • וגם, כיצד לקחת יוזמה.

מה התנאים להשתתפות בתכנית?

היקף משרה לפחות 50% לעובדים גלובליים או 91 שעות בחודש לעובדים שעתיים
רף שכר עובדים חודשיים: שכר של עד 10,200 ש"ח בממוצע למשרה מלאה
עובדים שעתיים: שכר של עד 56 ש"ח לשעה
הכשרה מקצועית למימון קורס מקצועי: העובד לא השתתף בהכשרה במימון המדינה ב-3 השנים האחרונות
השכלה ללא השכלה אקדמית או תעודת הנדסאי

מה התחייבויות המעסיק?

 • מימון יתרת עלות הקורס המקצועי מעבר למימון התוכנית.
 • תשלום שכר עבודה לעובד עבור לפחות 50% משעות הקורס המקצועי.
 • לאפשר לעובד סביבת למידה שקטה, כולל מחשב ומיקרופון.

כיצד מצטרפים? כיצד מגישים את הבקשה?

     ע"י מילוי פרטי קשר באתר התכנית או ע"י מילוי הטופס בעמוד זה.

 

 

חזור לראש הדף