Skill Up - הכשרה וכישורי עבודה

עמוד ראשי > כישורים לעובדים

Skill Up - פיתוח כישורים והכשרה לעובדים

 

 


שלבים בתהליך ההכשרה

1. הגשת בקשה

1. הגשת בקשה

2. בדיקת הבקשה

2. בדיקת הבקשה

3. מילוי טפסים

3. מילוי טפסים

4. לימודים וסדנה מקצועית

4. לימודים וסדנה מקצועית

 

שלבים בתהליך ההכשרה

 1. באחריות המעסיק – הגשת בקשה
 2. באחריות המדינה – בחינת הבקשה ואישורה
 3. באחריות המעסיק – רישום העובד לקורס מקצועי
 4. באחריות המדינה – קבלת תשלום

לאילו מעסיקים מתאימה התכנית?

חברות עסקיות של עד 1,000 עובדים. במקרה של גיוס עובדים חדשים – חברות עסקיות בכל גודל.

למה זכאי העסק?

 1. מימון קורסים מקצועיים – לבחירת המעסיק! אתם בוחרים את הקורס ואת הספק, אנחנו נממן עד 80% מעלות הקורס ועד 10,000 לעובד, עבור קורסים בהיקף של 40-400 שעות.

     ניתן לקבל מימון עבור עד 20 עובדים.

 1. סדנה לפיתוח כישורים דיגיטליים ויכולת למידה עצמאית – הסדנה בת 40 שעות, ללא עלות, ומועברת בזום. נושאי הסדנה:
 • שילוב כלים דיגיטליים בעבודה יומיומית.
 • שיפור הביטחון בשימוש בכלים דיגיטליים.
 • פתרון בעיות בסביבת העבודה והתמודדות עם טכנולוגיות חדשות.
 • איך ללמוד לבד באמצעות כלים דיגיטליים.
 • וגם, כיצד לקחת יוזמה.

מה התנאים להשתתפות בתכנית?

 • עובדים בהיקף משרה של לפחות 50%
 • מעל גיל 22
 • שכר של עד 10,200 למשרה מלאה לעובדים חודשיים
 • שכר של עד 56 לשעה לעובדים שעתיים
 • ללא השכלה אקדמית או הנדסאים

מה התחייבויות המעסיק?

 • מימון יתרת עלות הקורס המקצועי מעבר למימון התוכנית.
 • תשלום שכר עבודה לעובד עבור לפחות 50% משעות הלימוד.
 • לאפשר לעובד סביבת למידה שקטה, כולל מחשב ומיקרופון

כיצד מצטרפים? כיצד מגישים את הבקשה?

     ע"י מילוי פרטי קשר באתר התכנית או ע"י מילוי הטופס בעמוד זה.

 

 

חזור לראש הדף