הכשרה בעבודה

מסלול הכשרה בעבודה OJT (on the job training) מיועד למעסיקים המעוניינים לקלוט עובדים חדשים ולהכשירם באופן עצמאי, בעזרת חונך בזמן העבודה. המעסיק זכאי למענק של לפחות 10,000 ₪ לעובד להשתתפות במימון שכר העובד והחונך בתקופת ההכשרה.

לאילו מעסיקים מתאים המסלול?

לכל סוגי העסקים: עסקים קטנים, בינוניים ועסקים גדולים.

מה גובה המענקים במסלול?

 • מענק בסך 10,000 ₪ עבור כל עובד חדש שהוכשר ונקלט לעבודה במסגרת המסלול.
 • מענק נוסף להשמה בשכר גבוה בסך 5,000 ₪ עבור כל עובד שאושר למסלול ומשתכר בממוצע 8,500 ₪ לחודש (במהלך 6 חודשים).
 • מענק נוסף בסך 2,000 ₪ עבור כל עובד שאושר במסלול ושייך לאוכלוסייה מועדפת (יוצאי אתיופיה, יוצאים בשאלה, חרדים, ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים, אנשים עם מוגבלויות, הורים עצמאיים, צעירים בסיכון, אוכלוסיית רווחה, אוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי).

סכום המענקים במסלול עשוי להגיע ל-17,000 ₪ לעובד.

כל הסכומים במסלול כוללים מע"מ.

לאילו מקצועות ניתן להגיש בקשה למענק הכשרה בעבודה?

ניתן להגיש בקשה למענק במסלול עבור מקצועות בהם יש צורך בהכשרה וחניכה, אך אינם דורשים הסמכה בחוק או רישוי.

את הבקשה תוכלו להגיש בטופס מקוון בדרכים הבאות:

 • הגשת בקשה בהליך מזורז להכשרה במקצוע שמוגדר ברשימת המקצועות המאושרים במסלול.
 • הגשת בקשה לאישור הכשרה במקצוע אחר, שאינו מופיע ברשימת המקצועות המאושרים ודורש משימות מקצועיות מורכבות. בבקשה זו יתבקש המעסיק לנמק ולפרט מדוע נדרשת הכשרה למקצוע (למען הסר ספק מקצועות שאינם מצריכים הכשרה מקצועית ייעודית כגון: מלצרים, קופאים, סדרנים ועובדי ניקיון לא יאושרו).

מהם התנאים לגיוס עובדים במסלול הכשרה בעבודה?

ניתן להגיש בקשה לעובדים חדשים שעבורם מתקיימים התנאים הבאים:

 • לעובד אין ניסיון או תעודה מקצועית במקצוע ההכשרה המבוקש.
 • שכר העובד גבוה בלפחות 10% משכר המינימום.
 • העובד לא הועסק בעבר על ידי המעסיק או באותו מקום עבודה בתפקיד זהה.

מהן ההתחייבויות של המעסיק במסלול ההכשרה

 • המעסיק מתחייב להעסיק את העובדים, למשך תקופה רציפה של 6 חודשים לפחות.
 • לכל עובד יוגדר חונך, שתפקידו לחנוך ולהכשיר מקצועית את העובד, תוך שילובו בעבודה בהתאם לתכנית ההכשרה.

כיצד מצטרפים?

 • ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון. בטופס יש להזין פרטים אודות המעסיק, אנשי קשר, פרטים על ההכשרה והחונך מטעם המעסיק וכן הצהרות ומסמכים בהתאם למפורט בנוהל המסלול.
 • נציגי מוקד הכשרה בעבודה זמינים לסייע למעסיקים בתהליך ההגשה ובכל שלב במסגרת ההכשרה במסלול.

  טלפון: 1599-503-003 

  דוא"ל: faxojt@mgar.co.il

מידע נוסף, הצהרות ומסמכים

להגשת בקשה מקוונת
יש לכם שאלות? צרו קשר