OJT - הכשרה בעבודה

עמוד ראשי > הכשרה בעבודה

הכשרה בעבודה OJT

 

 


שלבים בתהליך ההכשרה

1. גיוס עובדים

1. גיוס עובדים

2. הגשת בקשה

2. הגשת בקשה

3. העסקה והכשרה

3. העסקה והכשרה

4. קבלת מענק

4. קבלת מענק

 

 

 

לאילו מעסיקים מתאים המסלול?

לכל סוגי העסקים: עסקים קטנים, בינוניים ועסקים גדולים.

מה גובה המענקים במסלול?

 • ניתן להגיש בקשות בהתאם לכללי הנוהל עד ל-150 עובדים למעסיק בשנה קלנדרית.
 • מענק בסך 10,000 ₪ עבור כל עובד חדש שהוכשר ונקלט לעבודה במסגרת המסלול.
 • מענק נוסף להשמה בשכר גבוה בסך 5,000 ₪ עבור כל עובד שאושר למסלול ומשתכר בממוצע 8,500 ₪ לחודש (במהלך 6 חודשים).
 • מענק נוסף בסך 2,000 ₪ עבור כל עובד שאושר במסלול ושייך לאוכלוסייה מועדפת (יוצאי אתיופיה, יוצאים בשאלה, חרדים, ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים, אנשים עם מוגבלויות, הורים עצמאיים, צעירים בסיכון, אוכלוסיית רווחה, אוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי).

סכום המענקים במסלול עשוי להגיע ל-17,000 ₪ לעובד.

כל הסכומים במסלול כוללים מע"מ.

מהם התנאים לגיוס עובדים במסלול הכשרה בעבודה?

ניתן להגיש בקשה עבור עובדים חדשים שלגביהם מתקיימים התנאים הבאים במצטבר:

 • ניתן להגיש בקשה רק עבור עובדים שביום הגשת הבקשה מועסקים אצל מגיש הבקשה במשך זמן של עד 60 יום. יובהר כי יאושרו רק בקשות בגין עובדים קיימים.
 • עובדים הנדרשים להכשרה מקצועית ע"י המעסיק.
 • ניתן להכשיר עובדים לתפקיד הדורש הכשרה וחניכה לטובת ביצוע משימות מקצועיות מורכבות.
 • לא ניתן להגיש בקשה בגין מקצועות שעיקר פעולתם הוא

  הגשת מזון או משקאות
  הכנת משקאות
  מכירה ו/או קבלת תשלום תמורת מוצר ו/או סדרנות ו/או מתן שירות בחנות
  קבלה ו/או הושבת אורחים ו/או סדרנות במסעדות ו/או אירועים ו/או מופעי תרבות ו/או חדרי אוכל
  ניקיון
  נהיגה למעט נהיגה על רכב כבד (רשיון מסוג E)
  רפואה משלימה או אלטרנטיבית

 • לא ניתן להכשיר למקצועות בהם נדרשת תעודת רישוי או הסמכה. ניתן לקבל עובד בעל התעודה הנדרשת, להכשיר ולחנוך אותו במסגרת מסלול זה למטלות והמיומנויות הייחודיות לתפקיד אליו הוא מיועד.

  ככל שהעובד נדרש להיות בעל תעודת רישוי או הסמכה לצורך ביצוע העבודה, באחריות המעסיק לוודא כי העובד אכן מחזיק בתעודה זו ושהינה בתוקף.

מהן ההתחייבויות של המעסיק במסלול ההכשרה?

 • המעסיק מתחייב להעסיק את העובדים, למשך תקופה רציפה של 6 חודשים לפחות.
 • לכל עובד יוגדר חונך, שתפקידו לחנוך ולהכשיר מקצועית את העובד, תוך שילובו בעבודה בהתאם לתכנית ההכשרה.

כיצד מצטרפים?

• יש להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון. יש להזין פרטים אודות המעסיק, העובדים, אנשי קשר, פרטים על ההכשרה והחונך מטעם המעסיק וכן הצהרות ומסמכים בהתאם למפורט בנוהל המסלול.

• נציגי מוקד הכשרה בעבודה זמינים לסייע למעסיקים בתהליך ההגשה ובכל שלב במסגרת ההכשרה במסלול.
טלפון: 1599-503-003

מידע נוסף, הצהרות ומסמכים

 

 

חזור לראש הדף